ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Tuesday, January 29, 2013

ခြပ္ေဒါင္းတံဆိပ္ အသံုးျပဳ၍ စီးပြားရွာမႈ အတြက္ တံဆိပ္အသံုးျပဳခ (၄၀)သိန္းအား အလွဴေငြ အျဖစ္ေပးအပ္

ခြပ္ေဒါင္း ေရႊေနၾကာေစ့ ေလွာ္ ထုတ္လုပ္သူ ဦးလွမ်ဳိးက ၄င္း၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ခြပ္ေဒါင္း တံဆိပ္ ေရႊေနၾကာႏွင့္ ခြပ္ေဒါင္း တံဆိပ္ ယုိစံု လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အမွတ္တံဆိပ္ကုိ ၄င္း၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳထားမႈေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က တရားစဲြလာႏုိင္သျဖင့္ မူပုိင္ခြင့္ အေနျဖင့္ ၄င္း၏ ယုိစံုႏွင့္ ေနၾကာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အျမဲတမ္း အသံုးျပဳ ရရွိေရး အလွဴေငြ က်ပ္ သိန္း (၄၀) လွဴဒါန္းလုိက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၄င္းလွဴဒါန္းသည့္ ေငြမ်ားအတြက္ အလွဴေငြ လက္ခံပဲြတြင္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (လူငယ္)၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တုိ႔အား အလွဴေငြေပးအပ္ပြဲျခင္းကုိ ဇန္၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းက ေရႊဂံု တုိင္ M3 ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ခြတ္ေဒါင္းတံဆိပ္ ေရႊေန ၾကာေစ့တြင္ ယုိစံုလုပ္ငန္းရွင္ ဦးလွမ်ဳိးမွ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ က်ပ္ ၁၀ သိန္း ကုိ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္သို႔ လည္းေကာင္း၊ ေဒၚခင္ၾကည္ ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ က်ပ္ ၁၀ သိန္း ကို နာယက ဦးတင္ဦးသုိ႔ လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (လူငယ္)သို႔ က်ပ္ ၁၀ သိန္းကို လူငယ္တာ၀န္ခံ ကိုေမာင္ေမာင္ဦးသုိ႔ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သုိ႔ က်ပ္ ၁၀ သိန္းကုိ ကုိေက်ာ္စုိးလင္းသို႔ လည္းေကာင္း ္ေပးအပ္ လွဴဒါန္းသြားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ပါတီစည္းမ်ဥ္း အခန္း(၅)၊ အပုိဒ္(၁၀) (ဇ)အရ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အလံ၊ တံဆိပ္၊ ဓာတ္ပံု၊ အထိမ္းအမွတ္ ပစၥည္း၊ ပံုရိပ္ စသည္တုိ႔ကုိ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ဗဟုိ)က စိစစ္ၿပီးတာ၀န္ေပးထားသည့္ အဖဲြ႕မ်ား၊ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားက လဲြ၍ မည္သည့္ အဖဲြ႕၀င္ကမွ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ေပးကမ္းျခင္း တုိ႔ မျပဳလုပ္ရဟု ေဖာ္ျပထားသည္။


www.channelnewsmyanmar.com မွ ကူးယူ ေဖာ္ျပပါ သည္။

Monday, January 28, 2013

အႏိုင္ရ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပုိင္း)ရွိ ျပည္နယ္-ခရုိင္-ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္တုိ႕၏ စိတ္ဓာတ္ ေရးရာမ်ား ျပဳျပင္ သင့္ၿပီေလာ၊ သုိ႕မဟုတ္

၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးသည္ တေရြ႕ေရြ႕နီးကပ္လာၿပီျဖစ္ပါသည္ ၊ ပါတီမ်ားဟာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ၾကိဳးစား လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ ေနၾက ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရွိေနရၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ပါတီေရးရာက႑တြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဆႏၵအဆံုးအျဖတ္ႏွင့္ အမိန္႕ေပးစနစ္အရ မ်က္စိမွိတ္ၿပီး အမ်ားက လုိက္ေလွ်ာရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳး မည္သည့္အခါမွ မသက္ေရာက္ေစအပ္သည့္ နည္းတူ စုေပါင္းညွိႏွိဳင္းမႈ ၊ေဆြးေႏြးမႈ၊ ဆႏၵယူမႈ အမ်ားစု၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အနည္းစုက လုိက္နာမႈ စုေပါင္းၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ပါတီအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ပါတီ၀င္အသီးသီးက လုိက္နာမႈ အေျခခံ အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ ဆင့္ႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ားက အေျခအေနမွန္မ်ားကုိ အမွန္အတုိင္းတင္ျပမႈ အျပန္အလွ န္ေလစားမႈ စသည့္ ဒီမုိကေရစီ သေဘာတရားမ်ားကုိ ပါတီအတြင္း ခံယူေလ့က်င့္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စြဲၿမဲစြာမွတ္ယူ ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အသြင္သ႑န္အရ ဖြဲ႕စည္းမႈ က်စ္လစ္ခုိင္မာသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံရေသာ ပါတီေကဒါမ်ား အေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ျခင္း၊ ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ျခင္း၊ အရိပ္သံုးပါး နားလည္ ၿပီး အကင္းပါးျခင္း၊ လိမ္မာပါးနပ္ျခင္းတုိ႕ျဖင့္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တက္တက္ ႀကြႀကြေဆာင္ ရြက္လုိေသာ ပါတီေကဒါမ်ားကုိ ေနရာေပးဦးေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ ပါတီ၏အႏွစ္သာရ ပုိမုိျပည့္စံုေစ ႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ရပါသည္။

မိမိတုိ႕ပါတီအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားလည္း တန္းတူညီမွ်မႈအခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္မႈအခြင့္ အေရး၊ တရားမွ်တမႈ အခြင့္အေရး စသည္တုိ႕ကုိ ခံစားခြင့္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တြင္ အတိ အလင္းျပဌာန္း ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးသည္ ျပည္ေထာင္ စု ႀကီးတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး အတြက္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားတုိင္းကလက္ခံယံုၾကည္ ထားရာ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းတုိ႕ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးသည္ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခ်စ္၊ ခင္ခင္၊ ယံုယံု ၊ၾကည္ၾကည္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္ မာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအက်ိဳးစီးပြား လူမ်ိဳးအားလံုး၏အက်ိဳးစီးပြားတုိ႕ကုိ အတူတစ္ကြ လုပ္ကုိင္သြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ခံယူထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး သံသယရွိမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး လတ္တေလာ မေျပလည္မႈမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူမ်ိဳးႀကီး လူမ်ိဳးငယ္ဟူေသာ လူမ်ိဳးစြဲ၀ါဒမ်ား ကင္းစင္ပေပ်ာက္လွ်က္ မိမိတုိ႕ သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾက သည္ဟု တစ္လံုးတစ္၀တည္း ခံယူလုပ္ေဆာင္ သြားရန္လည္း အလြန္အေရးႀကီး ပါသည္။

သုိ႕ျဖစ္၍ လူမ်ိဳးစုအလုိက္ လူဦးေရ အမ်ားအျပားေ နထုိင္ရာေဒသတြင္ ပညာတတ္ဘြဲ႕ရ ေသာ ပါတီေကဒါမ်ားအား ေဒသကုိ ဦးေဆာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေရြးခ်ယ္ခံ ကို္ယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ ေပးသင့္ပါသည္၊
ဥပမာ “၀“ (လြယ္လ) လူမ်ိဳး အမ်ားအျပားေနထုိင္ရာေဒသတြင္ “၀“(လြယ္လ) ပညာတတ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ကုိေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္၊
ယခင္(၂၀၁၀)ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေသာ ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ထာ၀ရေနရာယူလုိေသာ အတၱစိတ္မ်ား ကုိ ခ်ဳပ္တည္းလွ်က္အျခားေသာပါတီေကဒါမ်ား ဆက္လက္ဦးေဆာင္ႏိုင္ရန္ နားလည္ေပးသင့္ပါသည္၊

- ယေန႕ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အင္အားတုိးပြားလာရျခင္းမွာ မိမိတုိ႕ပါတီအတြင္း ထက္ျမက္ ေသာမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအား ေနရာေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းအရာပါ၀င္ေန ေၾကာင္း ေလ့လာသံုးသပ္ေတြ႕ရွိရပါသည္၊ ထက္ျမက္ေသာ ပါတီေကဒါမ်ားကုိ ေနရာေပးရန္ ၀န္မေလးသင့္ ေၾကာင္းသင္ခန္းစာရယူသင့္ပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပုိင္း)ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ အတြင္းတြင္ပင္ပါတီေကဒါအခ်ိဳ႕သည္မိမိ ကုိယ္တုိင္ပါတီ၏ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ ေနရာရယူလွ်က္မကဘဲ ၄င္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာေဆြမ်ိဳး ညွာတိမ်ားကုိပင္ ပါတီဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑အတြင္း အတင္းအၾကပ္ သြပ္သြင္းလုိေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီအေရးကုိ ပစ္ပါယ္လွ်က္၄င္းတုိ႕အလုိရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ မရမကပင္ ပါတီဦးေဆာင္မႈ က႑တြင္ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းေပးရန္အတင္းအၾကပ္ ေတာင္းဆုိေသာ ေကဒါမ်ားပင္ရွိေနပါသည္၊အဆုိ ပါပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ နယ္ေျမတာ၀န္ခံ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္မွ ေဒသသုိ႕ ေရာက္ရွိလာပါက ပတ္ခြ်ဲႏွပ္ခြ်ဲ ေျပာဆုိကာ ေဖၚလံဖားရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္ျခင္း ထုိသုိ႕ျပဳမူတတ္ေသာ္လည္း ပါတီတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိမူ စာတစ္ေစာင္မွ်ကုိပင္ ေရးသားခဲ့ဖူးေၾကာင္းမေတြ႕ရေပ၊ ရုပ္စြအဆံုး အခ်ိဳ႕ဆုိလွ်င္ပါတီရံုးုသုိ႕ပင္ မလာ ရံုးတြင္ဘာလုပ္ေနသည္ကုိပင္၄င္းတုိ႕မသိေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ေျခရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္ အထုိက္အေလွ်ာက္မွန္ကန္မည္ျဖစ္ပါေသာ္လည္း ပါတီေကဒါအမ်ားစု၏ စည္းရံုးေရးစြမ္းအား ေကာင္းမြန္ခဲ႕ပါက မည္သူမဆုိေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္၊
ျပည္သူ၏ႏွစ္လံုးသည္းပြတ္ကုိ ကုိင္လွဳပ္ႏိုင္ေသာစည္းရံုးေရးစြမ္းအားကုိ မည္သူမွ် အန္မတုႏိုင္ ေၾကာင္းသက္ေသ သာဓကအမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။

ပါတီတြင္းေကဒါတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္း၊ အျပန္အလွန္အေလးထား ျခင္း တုိ႕သည္ ပါတီလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေရးကုိ ေဆာင္က်ဥ္း ေပးႏိုင္မည္မလြဲပါ နယ္ေျမတာ၀န္ခံ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္ႏွင့္ အလ်င္းသင့္ေသာ ပါတီေကဒါက မည္သူ႕ကုိမွ ထီမထင္ေသာငါတေကာ ေကာေနေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အလြန္ဆက္ဆုတ္ဖြယ္အျဖစ္ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္၊
အထက္ႏွင့္ေအာက္ဟူေသာ အသံုးအႏွဳန္းအစား ျပည္နယ္ႏွင့္ ခရုိင္၊ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီေကာ္မတီမ်ားဟူ၍သာ သံုးႏွဳန္းသင့္ ပါသည္၊
မည္သူက အထက္၊မည္သူက ေအာက္ဆုိသည္ထက္ ပါတီေကာ္မတီအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေလးစားလွ်က္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေရးကုိသာဦးတည္သင့္ပါသည္၊
ပါတီေကာ္မတီခ်င္းတြင္ ေကာ္မတီခ်င္း အဆက္အဆံ မျပဳႏိုင္ေလာက္ ေအာင္ အေစးမကပ္ျဖစ္ေပၚေနပါက ပါတီစည္းလံုးညီညြတ္ ေရးအတြက္ အလားအလာ၏ မေကာင္းေတာ့ေၾကာင္း သတိျပဳမိပါသည္၊
ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္၏ ပစားေပးခံရသ ူျဖစ္လင့္ကစား အျခား ပါတီေကဒါမ်ား အေပၚ ပလႊားမႈမရွိသင့္ အားလံုး သည္လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ခံယူႏိုင္ေသာ စိတ္ဓာတ္ေမြးျမဴ သင့္ပါသည္။

သုိ႕ျဖစ္၍မိမိကုိယ္ကုိယ္ မိမိသံုးသပ္လွ်က္ေ၀ဖန္စမ္းစစ္လွ်က္ျပဳျပင္သင့္ သည္မ်ားကုိ ျပဳျပင္ၿပီး စိတ္သစ္လူသစ္ျဖင့္ေရွ႕ခရီးသုိ႕ ခ်ီတက္ရန္လုိအပ္ပါသည္၊ သုိ႕ျဖစ္ပါ၍ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ ထားရွိေသာ မိမိတုိ႕ပါတီႀကီးသည္ စိတ္သေဘာထား ေသးသိမ္ ေသာ အတၱႀကီးမားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လားလားမွ် မအပ္စပ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႕အျပင္ ထာ၀ရ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ရယူလုိေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား အတြက္လည္း ထာ၀ရေနရာမ်ိဳးမရွိ၊ တစ္ေဆြတစ္မ်ိဳးလံုး အတြက္ သီးျခားဖန္တီး ထားေသာ ေနရာမ်ိဳးလည္း မရွိပါေၾကာင္း ပါတီတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း ႀကိတ္ပုန္း ခုတ္ကာ လက္သိပ္ထုိးၿပီး ေနရာ ရယူရန္ႀကိဳးစား အားထုတ္လွ်က္ ရွိသူ ပါတီေကဒါ အခ်ိဳ႕ဂရုျပဳမိေစရန္ အျပဳ သေဘာျဖင့္ ေရးသား တင္ျပလုိက္ပါသည္။

--- စုိင္းဖုိးအိပ္
ေတာင္ေပၚသားပါတီေကဒါ
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ရွမ္း(အေရွ႕)။

လူသားအားလံုးကုိ ေခြးနဲ႔ ႏႈိင္းလုိက္တဲ့ 
မ်ိဳးမစစ္မ


တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္သႏၱာ အား တာဝန္မွ ရပ္စဲႏုိင္ေရး NLD ပါတီ ၀င္ မ်ား လူထု မ်က္ႏွာ စုံညီ အစည္းအေဝး က်င္းပ ျပဳလုပ္


၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ လ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္  တံတားဦးၿမိဳ ႔နယ္ အမွတ္ (၂ ) ရပ္ ကြက္ ေရလည္ရပ္ တာေဘာင္လမ္းရွိ NLD ပါတီ ႐ုံးခန္း၌ တံတားဦး NLD ပါတီဝင္မ်ား ဦးစီး၍ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကို္ယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္သႏၱာအား တာဝန္မွ ရပ္ဆဲႏုိင္ေရး အတြက္ လူထု မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္း အေဝး တစ္ခု က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ NLD ပါတီ သဘာပတိ အဖဲြ႔၀င္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဦးကိုေလး (အင္းဝ ဂုဏ္ရည္) ၊ ဦးဝင္းေဖ ၊ ဦးခင္ေမာင္တင္႔ႏွင္႔ ဦးဝင္းထုိက္ ၊ ၿမိဳ ႔နယ္ ညီလာခံ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးဘိုၿဖိဳး၊ေက်ာက္ ဆည္ ခ႐ုိင္ ညီလာခံ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေအာင္စိုးျမင္႔ အပါအဝင္ ပါတီ ဝင္ (၁၂၀) ဦးတုိ႔ တတ္ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၄င္း အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္သႏၱာ သည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ၏ အရည္အခ်င္းႏွင္႔ မျပည္႔စုံသူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိ ကို္ယ္က်ိဳးသာ ၾကည္႔သူ တစ္ဦးျဖစ္ေ ၾကာင္း ၿမိဳ ႔နယ္ ညီလာခံ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးဘိုၿဖိဳးမွ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။
ခ႐ုိင္ညီလာခံက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေအာင္စုိးျမင္႔ မွ ရပ္/ေက်း ေရြးေကာက္ ပဲြမ်ားတြင္ ေဒၚခင္သႏၱာမွ မဲမသမာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ႔မႈမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပဲြ အသုံးစရိတ္ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား အား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ႔ၿပီး တံတားဦးၿမိဳ ႔နယ္ NLD ပါတီဝင္ ဦးျမင္႔ကို မွ ေဒၚခင္သႏၱာ သည္ တံတား ဦးၿမိဳ ႔နယ္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ယေန႔တုိင္ တင္ျပျခင္း အလ်ဥ္းမရွိ ၊ ေဒၚခင္သႏၱာ အား ပါတီဝင္မ်ားႏွင္႔ ျ ပည္သူမ်ားမွ လိုလားမႈမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

အစည္းအေဝးသို႔ တတ္ေရာက္လာေသာ ပါတီဝင္မ်ားမွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ ေဒၚခင္သႏၱာ အား တာဝန္မွ ရပ္စဲရန္ စုေပါင္း လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ႔ၿပီး အစည္းအေဝးအား ၁၁၃၀ နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ႐ုတ္ သိမ္း ခဲ႔သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္သႏၱာ၏ ရပ္/ေက်း ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲမသမာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ႔မႈမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပဲြ အသုံးစရိတ္ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ရပ္ကြက္ လူမႈေရး အသင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ ျပႆနာ မ်ားအား အစည္းအေဝးတတ္ေရာက္လာေသာ သတင္းေထာက္မ်ားမွ ေမးျမန္းမႈကို ခ႐ုိင္ညီလာခံ က်င္းပေရးေ ကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေအာင္စိုးျမင္႔ မွ အေသးစိတ္ ျပန္လည္ ေျဖၾကား ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Khin Maung Facebook

Friday, January 25, 2013

ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ ခုိးသူ NLD ပါတီ၀င္ သံုးဦးအား ခုိးရာပါ ပစၥည္းႏွင့္ အတူ ဖမ္းဆီးရမိ

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဇာသျပင္တုိက္နယ္ ဇာသျပင္ အေနာက္ ေက်းရြာအုပ္စု (ေကာ့က်ိဳက္) ေက်းရြာ၌ ၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ဇန္န၀ါရီလ (၂၂) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉)နာရီေက်ာ္ခန္႔ အခ်ိန္တြင္ ဒုရဲအုပ္ မ်ိဳးလြင္ ေခါင္းေဆာင္၍ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၊ ေက်းရြာ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းကာ သတင္းအရ ေမာ္ေတာ္ ဆုိင္ကယ္ ခုိးယူသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးရာ ပဲခူးတုိင္း ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္ ဆင္ဇလုပ္ အုပ္စုေန (ဘ) ဦးတင္၏ သား ေဇာ္ေလး(ခ) ေက်ာ္ႏုိင္၊ ေနမင္းစုိး ႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕ ေမွာ္စက္ေန (ဘ) ဦးဆန္း၀င္း၏ သား ရန္ႏုိင္မင္းတုိ႔ (၃) ဦးအား NLD ပါတီ၀င္ ကတ္ျပားႏွင့္ အတူ ခုိးရာပါ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ (125 Dream – 2 စီး) ၊ Wave အျဖဴ (၁)စီး ေပါင္းသံုးစီးႏွင့္ သံျဖတ္ကတ္ေၾကး(၁)လက္၊ သံျဖတ္လႊ (၁)ေခ်ာင္း၊ ဆုိင္ကယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ဟန္းဖုန္း (၂)လံုး တုိ႔အား ဖမ္းဆီးရမိသည္။
အဆုိပါ သက္ေသခံ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီး ရမိေသာ NLD ပါတီ၀င္ တရားခံ (၃) ဦးအား ဒုရဲအုပ္ မ်ိဳးလြင္က တရားလုိျပဳ၍ ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ အေရးယူ ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
 http://channelnewsmyanmar.com/index.php/2013-01-10-07-41-02/218-123 


ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမွာ တမင္ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္ ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆို

 

၁၉-၁-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အင္တာနက္သတင္းမ်ား ၌ေတြ႕ရွိရသည့္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို အလိုမတူပဲ ဦးေအာင္ ေသာင္းမွ မယားငယ္ျပဳထားျခင္း ဆိုေသာ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ လူမ်ားကို ေမးျမန္း စံုစမ္းၾကည့္ရာ``ဦးေအာင္ေသာင္းက သူ႔ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို အင္မတန္တန္ဖိုးထားတဲ့ သူတစ္ေယာက္ပါ ဒီလိုအလုပ္မ်ိဳးကို ဘယ္ေသာအခါမွ လုပ္မယ့္သူမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ယံုၾကည္ပါတယ္။

သူ႔မွာ ၀န္ႀကီး ဘ၀တုန္းကေရာ လက္ရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွာေရာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွာ မ်ားျပားလွတဲ့ တာ၀န္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ေနရတဲ့ အတြက္ ဒါေတြကို စိတ္ထဲထည့္ခ်ိန္ေတာင္ရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး ဒီသတင္းဟာ သူ႔ကို ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္၊ အရွက္ရေစေအာင္ တမင္ဖန္တီး လုပ္ေဆာင္တာပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္´´ဟု ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ေယာက္ ကေျပာသည္။

ေတာင္သာသား တစ္ဦးကမူ ``ဒါ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥပါ၊ ဒီသတင္းကို ေသခ်ာဖတ္ၾကည့္ရင္ သတင္းအ လိမ္ႀကီး ဆို တာထင္ရွားပါတယ္။ မယားငယ္နဲ႔ရတဲ့ ကေလးကို ရန္ကုန္အိမ္မွာ ထားတယ္ ဆိုကတည္းက အလိမ္ႀကီးမွန္း သိသာလြန္း ပါတယ္။ ဘယ့္ႏွယ္ဗ်ာ ရန္ကုန္အိမ္မွာဆိုရင္ တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ကို လူေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ၀င္ထြက္ သြား လာေနတာ၊ ဒီကေလးကို တစ္ေယာက္မဟုတ္ တစ္ေယာက္ သတိထားမိမွာပဲ သတိထားမိလို႔ သံသယျဖစ္လာရင္ ဒီေလာက္ေတာင္ၾကာမွာ မဟုတ္ဘူး အေစာႀကီးကတည္းက သတင္းထြက္လာမွာပဲ၊ သူ႔မိသားစုကေရာ ဒီကေလးကို လက္ခံ ထားပါ႔မလား၊ ဒါသာမွန္ရင္ မိသားစုၿပိဳကဲြ သြားတာၾကာလွၿပီ။

ေနာက္တစ္ခုက မေအးမို႔မို႔လိႈင္က (၁၀)ႏွစ္ၾကာ ေပ်ာက္ဆံုးေနလို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ဥကၠ႒ကို တိုင္မလို႔တဲ့၊ ေပ်ာက္ေပ်ာက္ခ်င္း တုန္းက ေတာ့ မတိုင္ပဲနဲ႔ ခုက်မွ တိုင္မလို႔လား၊ ကာယကံရွင္ မိန္းကေလးကေရာ အလိုမတူပဲ ယူထားရတာဆိုရင္ တစ္ နည္း နည္း နဲ႔ ကိုယ့္ေဆြမ်ိဳး အသိုင္းအ၀ိုင္းကို အေၾကာင္း မၾကားဘူးလား၊ ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္နဲ႔ ရထားတဲ့ကေလးကို ကိုယ့္ ဆီ မထား ပဲနဲ႔ ရန္ကုန္ အိမ္ပို႔ထားတာကို အေမျဖစ္ သူက ဒီတိုင္း ထိုင္ၾကည့္ေနလား၊ ဒါ တစ္ေယာက္ေယာက္က တမင္ ေခ်ာက္ ခ်တာပဲျဖစ္မယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္သာ တစ္နယ္လံုးကေတာ့ ဒီသတင္းကို ဘယ္လိုမွ လက္မခံႏိုင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္နယ္လံုးက ဦးေအာင္ေသာင္းကို ခ်စ္ခင္ ေလးစားဆဲ ေနာင္လည္းပဲ ဘယ္လိုကိစၥေၾကာင့္ျဖစ္ျဖစ္ ခ်စ္ခင္ေလး စားမႈက ေလ်ာ့သြားမွာမဟုတ္ဘူး´´ဟုေျပာသည္။

ဒါေတြကို သံုးသပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လူတစ္ေယာက္မွာ ခ်စ္ခင္သူရွိသလို မုန္းသူလဲရွိမွာ အမွန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ့္ရဲ႕  အာဃာတေၾကာင့္ သူတစ္ပါးကို အရွက္တကဲြ အက်ိဳးနည္းျဖစ္ေအာင္လုပ္တာ ကေတာ့။ ေအာက္တန္း က်လြန္းသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ေနာင္ ဒါမ်ိဳးေတြ ဆက္လုပ္မည္ ဆိုလွ်င္လည္း မည္သည့္အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမွ်ရွိမည္ မဟုတ္ပဲ အမွန္ တရားကို ေဖာ္ထုတ္သူမ်ား၊ အမွန္တရားကို သိထားသူမ်ား၏ ေလွာင္ေျပာင္ျခင္း ကိုသာ ခံရမည္ျဖစ္သည္။ နယ္သူနယ္သား အားလံုးကလည္း အမွန္တရား ဖက္မွသာ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုသည္။

ဦးေအာင္ေသာင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေတာင္သာ တစ္နယ္လံုးတြင္ လက္ညွိဳးထိုး မလြဲရွိသည္။ ဒါေတြ ေဆာင္ရြ က္ေပးခဲ့လို႔လည္း နယ္သူနယ္သား အားလံုးက ခ်စ္ခင္ အားကိုးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္အခါ ကမွ်၊ မည္သူမွ် ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ဖူးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္ ေတာ္႐ံုတန္႐ံု အရည္အခ်င္းႏွင့္ မျဖစ္ႏိုင္ ဆိုတာကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ေသျပေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။ သူ႔ထက္မဆိုထားႏွင့္ သူႏွင့္တူသူပင္ မရွိႏိုင္ပါ။ ဒီသတင္းတင္သူသည္ ဒါေတြကို မသိမျဖစ္ႏိုင္ပါ၊ သိပါလ်က္ႏွင့္ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လူသားမ ဆန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ အမွန္တရားကို လက္မခံႏိုင္မႈ၊ မိမိ၏အာဃာတ  ကိုေရွ႕တန္းတင္မႈႏွင့္ မင္းသားႀကီးမလုပ္ရလ်င္ ပတ္မႀကီး ထိုးေဖာက္မယ္ဟူေသာ နိမ့္က်သည့္ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုသံုးသပ္ ရရွိေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ဆင္တဲ၀သား

Thursday, January 24, 2013

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပုိင္း) ၿမိဳ႕နယ္ NLD အား ပါတီ၀င္မ်ားက ဆႏၵျပ


၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀)နာရီ အခ်ိန္မွ ေန႔လည္ (၁) နာရီ အခ်ိန္ထိ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (၈) ရပ္ကြက္ ရာဇာဓိရာဇ္လမ္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ NLD ရံုးေရွ႕တြင္ ဦးလင္းကုိကုိ အသက္ (၃၀)၊ (ဘ) ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၄/ဖပန (ႏုိင္) ၁၇၉၉၇၅ ႏွင့္ ဦးေဌး၀င္းေအာင္ တုိ႔ ဦးေဆာင္သည့္ ပါတီ၀င္အင္အား (၁၀၀) ဦးခန္႔သည့္ NLD ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ မေက်နပ္သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ဒဂံု အေရွ႕ၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ ညီလာခံကုိ ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ရာ ခရုိင္ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ျမင့္ ၊ ဦးေစာႏုိင္ႏုိင္ (တဲြစည္း) ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဥကၠ႒ ဦးလွထြန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္၊ အဖဲြ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးမ်ိဳးေ၀ ၊ ဦးထက္ေဇာ္၀င္း အပါအ၀င္ ၊ ရပ္/ေက်း NLD စုစုေပါင္း (၈၀) ဦးခန္႔က ေရြးခ်ယ္ပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိေရြးခ်ယ္ပဲြတြင္ အုပ္စုဖဲြ႔ၿပီး ေကာ္မရွင္မ်ားက ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းႏွင့္ မညီညြတ္ပဲ အာဏာရွင္ ဆန္ဆန္ ေရြးခ်ယ္ အတည္ျပဳေပးခဲ့သျဖင့္ ဆႏၵျပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိ အေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားမွာလည္း ပါတီ ရန္ပံုေငြမ်ား စာရင္း မရွင္းျခင္း၊ အက်င့္စာရိတၱ မေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္ပါလ်က္ ပါတီ၏ ပံုရိပ္ က်ဆင္းေစရန္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနျခင္း၊ ပါတီတြင္း အာဏာရွင္ ဆန္ဆန္ ျပဳမႈေနျခင္းမ်ား အတြက္ ကန္႔ကြက္ရန္ အတြက္ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္သူ ဦးလင္းကုိကုိမွ ေျပာၾကားသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ပါတီသည္ ပထမ အၾကိမ္ ပါတီ ညီလာခံကုိ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ အသီးသီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ ရွိၿပီး ပါတီညီလာခံမွ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္မႈမ်ားအေပၚ မေက်မနပ္ ျဖစ္ကာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

http://channelnewsmyanmar.com/index.php/2013-01-10-07-41-02/174-nld

Wednesday, January 23, 2013

ျမင္းျခံ NLD အဖဲြ႕၀င္မ်ားလည္း NLD ေကာ္မရွင္ကုိ ဆႏၵျပမည္

ၿပီးခဲ့သည္ လပုိင္းအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ / ရပ္/ေက်း ညီလာခံမ်ားကုိ ျမင္းျခံ ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္/ေက်းမ်ားတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ရာ၌ ျမင္းျခံ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရွိ ပါတီ၀င္ အင္အား ၇၀၀၀ ခန္႔၏ အခြင့္အေရး ကုိ ပိတ္ပင္ ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ ရပ္ကြက္ / ေက်းရြာ ညီလာခံမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါတီ၀င္မ်ားအား ဖိတ္ၾကား ျခင္း မျပဳပဲ စာရြက္ေပၚတြင္သာ ျပဳလုပ္သြားျခင္း၊ ပါတီ၀င္ အမ်ားဆႏၵကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ဗဟုိ ဦးစီး စနစ္ကုိသာ အသံုးျပဳ သြားျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီကုိ အေယာင္ျပသာ အသံုးျပဳျခင္း ၊ ျပသနာ ျဖစ္ပြား ေနေသာ ျမင္းျခံႏွင့္ အျခား ေဒသျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ပါတီ ဗဟုိကုိယ္တုိင္က တရား သျဖင့္ မေျဖရွင္း ေပးပဲ ျပသနာကုိ မီးထုိး ေပးေနျခင္းေၾကာင့္ ျမင္းျခံ ပါတီ၀င္္မ်ား အင္အား (၅၀၀) ခန္႔ျဖင့္ ရက္သတၱပတ္ အတြင္း ဆႏၵျပခြင့္ ရရွိေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႕ အစည္းမ်ားသုိ႔ တင္ျပသြားမည္ဟု ကုိယ္တုိင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ၀င္ တစ္ဦးက ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိသည္။

 ထုိသုိ႔ ဆႏၵျပရာတြင္ အာဏာရွင္ စနစ္ကုိ မတည္ေဆာက္ပါႏွင့္ NLD ။ လက္တစ္ဆုပ္စာ ပါတီ မတည္ေဆာက္ပါႏွင့္။ ျပည္သူ႔ ပါတီ တည္ေဆာက္ပါ။ အေမစုကုိ ခ်စ္သည္။ NLD ကုိ ခ်စ္သည္။ ျပည္သူကုိ ခ်စ္သည္။ မတရားေသာ ျမင္းျခံ NLD ေကာ္မရွင္ကုိ မလုိမရွိ။ စသည့္ လက္ကုိင္ ပုိစတာ မ်ားႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုိမင္းစစ္ႏုိင္ ကေျပာသည္။ NLD ပါတီသည္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ ညီလာခံ ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ညီလာခံမ်ား က်င္းပၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ အခ်င္းခ်င္း မေက်နပ္မႈမ်ား ပုိမုိ ျဖစ္ပြားလာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးတြင္ NLD ေကာ္မရွင္မ်ား အေပၚ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား၊ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ 

http://www.channelnewsmyanmar.com/index.php/2013-01-18-10-36-04/171-nld-nld


Monday, January 21, 2013

မေကြးတုိင္း ေဆာၿမိဳ႕နယ္ NLD လည္း ၂ ျခမ္းကဲြၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ရံုး ပိတ္ျပန္ၿပီ


မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဆာၿမိဳ႕နယ္၊ NLDပါတီဟာ ပါတီညီလာခံအၿပီးတြင္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီရံုးအား ပိတ္လိုက္ၾကပါတယ။္ ရံုးမွပစၥည္းမ်ားလည္း ဦး၀င္းေသာ္ (ရပ္ကြက္ပါတီ ေကာ္မတီ ) အိမ္ႏွင့္ အျခားအိမ္မ်ားသို႔ သယ္ထားၿပီး ရံုးမတက္ၾကေတာ့ေၾကာင္ သိရွိရပါတယ္။
ထုိျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ငါတို႔ ပါတီက ဒီအတိုင္းဆို ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး အာဏာလု ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေနတဲ့ အာဏာရွင္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာ အခုမွသိရတယ္။ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ေနရာလုဖို ႔ ၾကိဳးစားေနတယ္၊။ အေမစု ကိုယ္တိုင္က သမၼတလုပ္လိုတယ္ ေျပာၾကားၿပီး ေနာက္ပုိင္း  ေအာက္ကလူ အားလံုး ကလည္း အာဏာလုပြဲ ျဖစ္ေနတာ ေပါ့လို႔ ဆိုင္းဘုတ္တင္ လက္ခံသည့္အိမ္မွ ယခင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီမွ ေျပာၾကားသည္။
NLD ပါတီသည္ ၿမိဳ႕နယ္ ညီလာခံ မ်ား က်င္းပၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းတြင္ ဆႏၵျပပဲြမ်ား ၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား၊ ေသးကဲြမႈမ်ား၊ ခဲြထြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

NLD ပါတီ ဗဟုိညီလာခံ၌ ပါတီ၀င္ အင္အား ေထာင္ခ်ီၿပီး ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီ ပ်က္သုန္း ေနျခင္း အေပၚ ဆႏၵ ျပမည္


-->
NLD ပါတီ ဗဟုိညီလာခံ၌ ပါတီ၀င္ အင္အားေထာင္ခ်ီၿပီး ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီ ပ်က္သုန္း ေနျခင္း အေပၚ ဆႏၵျပမည္
ျမန္မာျပည္ အနံွ့႔ အသီးသီးတြင ္ NLD ပါတီမွ ပါတီညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ အဖဲြ့မ်ား ဖဲြ့စည္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပုလုပ္ေနရာ၌ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္း မက်ျခင္း၊ ေငြေၾကး တတ္နိုင္သူမ်ားကို ေနရာရလာေစရန္ စီစဥ္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ရိွေနျခင္း၊ ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီ ပ်က္သုန္းျခင္းတို့ အေပၚမူတည္၍ ပါတီတြင္း ဆနၵျပပဲြမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားလွ်က္ ရိွရာတြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန့၌ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသၾကီး၊ မအူပင္ျမို့နယ္တြင္ ေနမ်ိဳး၊ ထြန္း၀င္း တုိ႔မွ  ဦးေဆာင္၍ လူဦးေရ(၅၀၀)ခန့္က ပါတီတြင္း ေရြးခ်ယ္ပဲြမ်ားကို မေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ ဆနၵျပပဲြ  တစ္ရပ္ျပုလုပ္ခဲ့ျပီး ပါတီတြင္း ေရြးခ်ယ္ပဲြမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္း မက်မႈ မ်ားစြာရိွေနျခင္း၊ ဆရာတပည့္ ေမြးမႈမ်ားရိွျခင္းတို့ကို NLD ပါတီမွ ဥကၠ႒ေဒၚစုၾကည္ က်ယ္က်ယ္ ျပန့္ျပန့္ပိုမို သိရိွေစရန္ ယခင္ေန့ ဆနၵျပပဲြကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ကိုေနမိ်ဳး အပါအ၀င္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မေက်နပ္သည့္ ေဒသအသီးသီးမွ ပါတီ၀င္မ်ား ခိ်တ္ဆက္၍ ယခု လကုန္ရက္တြင္ ပါတီဌာနခု်ပ္ ရံုးေရွ့တြင္ ဦးေရ (၁၀၀)ထက္ မနည္း စုရံုးဆနၵျပျခင္းနွင့္ (၂)လပိုင္းကုန္ရက္ က်င္းပမည့္ ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ညီလာခံတြင္ လူအင္အား ေထာင္နွင့္ခီ်၍ ရံုးခု်ပ္ေရွ့တြင္ ဆနၵျပသြားေရး စီစဥ္ေနၾကျပီဟု သတင္းရရိွပါသည္ ။