ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Tuesday, October 23, 2012

သစ္ထူးလြင္ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ အတြင္းသတင္း Facebook စာမ်က္ႏွာတို႕တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ "Favourite Journal ၏ ေမးျမန္းခ်က္မွာ သမၼတၾကီး မ်က္ရည္က်" ဟူေသာ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းခ်က္


သစ္ထူးလြင္ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ အတြင္းသတင္း Facebook စာမ်က္ႏွာတို႕တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ "Favourite Journal ၏ ေမးျမန္းခ်က္မွာ သမၼတၾကီး မ်က္ရည္က်" ဟူေသာ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းခ်က္
=======================================

၁။ (၂၁-၁၀-၂၀၁၂)ရက္ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ အထက္ေဖာ္ျပပါ သတင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို
ေအာက္ပါ Link တြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္-
http://www.thithtoolwin.com/2012/10/favourite-journal.html#.UIVHgokL9QU.facebook

၂။ ယင္းသတင္း၏ ဇစ္ျမစ္မွ "အတြင္းသတင္း" အမည္ရွိ Facebook
စာမ်က္ ႏွာတစ္ခုမွ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းစာမ်က္ႏွာမွာ ေအာက္ပါလိပ္စာ
အတိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္-
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=199160373552515&set=a.198396663628886.58090.198385523630000&type=1

၃။သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မွာ-

" ယမန္ေန႕ ေန႕လည္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ မီဒီယာေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားေနစဥ္ ပြဲစျပီး မၾကာမွီ ေမးခြန္း ၃ခုခန္႕ ေျဖဆိုျပီးခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ ေဇာေခြၽးမ်ား ျပန္လာကာ၊ ေျမသိမ္း ယာသိမ္းကိစၥေမးခြန္းမ်ား၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ၎၏ တစ္ဦးတည္း ကိုယ္ပိုင္အျမင္အေပၚ ေမးခြန္းမ်ား အစရွိသည္တို႕ကို ေရွာင္လႊဲေျဖဆိုသြားျပီး အလြန္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္လ်က္ရွိပံု ေပၚခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္မၾကာမွီ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးမွ ခန္႔အပ္ႏိုုင္မႈ အေနအထားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး Favourite Journal မွ ေမးျမန္းခ်က္အေရာက္တြင္ မ်က္စိမ်က္ႏွာပ်က္ကာ အသံမ်ားတုန္လာ၍ ပံုပါအတိုင္း မ်က္ရည္မ်ားပါ က်ဆင္းလာခဲ့သည္။
အထက္ပါအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ပက္သက္၍ မီဒီယာမ်ားအေနႏွင့္ နားလည္မွရွိစြာ ေရးသားေဖာ္ထုတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ၾကရန္၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ဆန္း၏ အျဖစ္အပ်က္ကဲ့သို႕ လူထုအၾကား ျပန္႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိမသြားေစရန္အတြက္ ပြဲအျပီးတြင္ သမၼတရံုးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးေဇာ္ေဌးမွ လိုက္လံ ေျပာဆိုေတာင္းပန္ထားေသာေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားအားလုံးကလဲ ယခုခ်ိန္ထိ ေရငံု ႏႈတ္ပိတ္လ်က္ရွိေနၾကေသးေၾကာင္း အတြင္းသတင္းမ်ား ရရွိထား (21, Oct, 2012 )"
ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

၄။ လူထုအၾကားျပန္႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိမသြားေစရန္ မိမိမွ လိုက္လံေျပာဆို ေတာင္းပန္ထာားေသာေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားမွ ေရငုံႏႈတ္ပိတ္လ်က္ ရွိေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဤသို႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက လူေပါင္း(၁၀၀)ေက်ာ္အား မည္သို႕မွ် ႏႈတ္ပိတ္၍ မရႏိုင္သည္မွာ အားလုံး အသိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႕ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံ၍ သတင္းသဖြယ္ထုတ္ျပန္လာသည္မွာ မိမိတို႕အားလုံး ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့ေသာ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ဒြန္တြဲသည့္ လြတ္လပ္မႈ ဟူေသာ အေျခအေနအတြက္ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရပါသည္။

၅။ မီဒီယာေပါင္း(၅၀)ေက်ာ္ကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ သတင္းမီဒီယာ ေလာကာသားေပါင္း(၁၂၈)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၏ အစအဆုံး မွတ္တမ္းရုပ္/သံမ်ားလည္း အြန္လိုင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ဤသတင္းမွာ လုံးဝ မဟုတ္မမွန္ လိမ္ညာထားျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုေန႕က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသူမ်ား အားလုံး သိရွိထားပါသည္။

၆။ အဆိုပါသတင္းကို အစျပဳလႊင့္တင္ခဲ့သည့္ "အတြင္းသတင္း" Facebook စာမ်က္ႏွာသည္လည္းေကာင္း၊ သတင္းအျဖစ္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည့္ သစ္ထူးလြင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္သည္လည္းေကာင္း၊ အဆိုပါသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို ကိုးကား၍ ေဝဖန္ေျပာဆိုေနမႈမ်ားသည္ လည္းေကာင္း မည္သုိ႕ေသာ အေၾကာင္းရင္းေနာက္ခံမ်ား တည္ရွိေနသည္ ဆိုသည္မွာလည္း ယင္းတို႕ဘာသာပင္ သိရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

၇။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးသည္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို အထူးအေလးထား၍ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ တာဝန္ကို စတင္လႊဲေျပာင္းခ်ိန္မွ ယေန႕အခ်ိန္အထိ ျဖစ္ေၾကာင္း အထူးတလည္ ေျပာရန္ မလိုအပ္ ဟု ယူဆပါသည္။

၈။ ဤသို႕ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အဓိက တြန္းအားေပး ညႊန္ၾကားခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအေနျဖင့္လည္း လူသားတို႕၏ သဘာဝကို နားလည္ထားျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံသတင္း ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ခဲ့သူတို႕ေၾကာင့္ မိမိတို႕အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအတြင္း ဟုတ္ႏိုးႏိုး ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္မည္ စိုး၍ ယခုကဲ့သို႕ ေျဖရွင္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၉။ ယေန႕အခ်ိန္အခါသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဖင္ျပဲေအာင္ ရုန္းကန္ႀကဳိးစားၾကရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သလို မတူညီမႈမ်ား ေဘးဖယ္ထားျပီး ႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူမ်ားအက်ဳိးကို Common Ground ထား၍ စံနမူနာျပ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆုရွင္ေ ဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕သည္ မိမိတို႕ ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပမ်ား ျဖစ္သည္ ဟုလည္း အခိုင္အမာ ယုံၾကည္ထားပါသည္။

၁၀။ သူ႕ဘက္-ကိုယ့္ဘက္ ဘက္အစြဲမ်ား၊ ရန္-ငါ အကြဲမ်ား မေျပေပ်ာက္ေသးေသာ သေဘာ သဘာဝကို နားလည္သိရွိထားသည့္တိုင္ " ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကို ေထာက္ခံ ျခင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆန္႕က်င္ျခင္းမဟုတ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကို ဆန္႕က်င္ျခင္း မဟုတ္" ဟူေသာ အထက္တန္းက်သည့္ အေတြးအေခၚမ်ား အစျပဳ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ အခ်ိန္သို႕ ေရာက္ရွိေနျပီ ဟုလည္း ယုံၾကည္ပါသည္။

၁၁။ သတင္း လႊင့္တင္ေသာ "သစ္ထူးလြင္" ဝက္ဘ္ဆိုက္ မည္သူ လႊင့္တင္ေနသည္ကို မိမိတို႕ သိရွိထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ မမွန္သတင္း အစျပဳ ျဖန္႕ခ်ိေသာ "အတြင္းသတင္း Facebook စာမ်က္ႏွာ" ႏွင့္ မိမိတို႕ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိသည္မ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၁၂။ ယေန႕လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ Stakeholder မ်ားအားလုံးက ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူ အက်ဳိးအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကျပီ ျဖစ္ရာ ဤသို႕ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္လာၾကသူမ်ားသည္လည္း မိမိတို႕၏ အစြန္းေရာက္ေသာ ခံယူခ်က္မ်ား၊ ငါနွင့္မတူ ငါ့ရန္သူ ဟူေသာ ေခတ္ေဆြးအေတြးအေခၚမ်ား ဖယ္ခြါခ်ရန္ အခ်ိန္တန္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ရည္ညႊန္းခ်က္ - https://www.facebook.com/hmuu.zaw.forum

Sunday, October 21, 2012

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီသက္တမ္း ကေတာ႔ ခရီးတစ္၀က္ေရာက္လုနီးပါျပီ။ ၂၀၁၅မွာ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးျပန္စေတာ႔မယ့္ သမ္ၼတအသစ္၊ ပါတီအသစ္နဲ႔ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို ခ်ီတက္မလား၊ ဒါမွမဟုတ္အေဟာင္းထဲကအေကာင္းေတြကိုေရြး ထုတ္ျပီး-ေရာသမေမႊၾကမလားဆိုတာ-၂၀၁၅ကေတာ႔ ရင္တမမနဲ႔ ေစာင့္ႀကိဳေနေလရဲ႕။
ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ သင္တုိ႔ရဲ႕ပါတီ၀င္ကဒ္ျပားအေရအတြက္ကိုၾကည့္ျပီးပီတိျဖစ္မ ေနၾကပါနဲ႔၊ ပါတီ၀င္ေတြအေပၚမွာလံုး၀ဥႆံုယံုၾကည္မူ႕အျပည့္ရွိေနၾကလား။ ျပည္သူေတြထဲမွာ လူတစ္ေယာက္ကပါတီ၀င္ကဒ္ျပားဘယ္ႏွစ္ခု ကိုင္ေဆာင္ၾကသလဲဆို တာအေျဖရွာၾကပါ။ အမာခံေတြေမြးထုတ္ေပးဖို႕ သင္တို႔ပါတီေတြကဘာေတြစြမ္းေဆာင္ ေပးျပီးျပီလဲ။ ျပည္သူေတြကေတာ့မဲဆႏ္ၵျပဳျပီး-သင္တို႕ကိုအေပၚေရာက္ေအာင္တြန္းတင္ ေပးလိုက္တယ္။ အေပၚလည္းေရာက္သြားေတာ႔-ေအာက္ကတြန္းတင္ေပးလိုက္တဲ႔ မဲဆႏ္ၵရွင္ ျပည္သူေတြကိုဘာမွျပန္မၾကည့္ၾကေတာ႔ဘူး၊။ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးတဲ႔- ကိုေရႊစည္း႐ုံးေရးမွဴးေတြရဲ႕မ်က္ႏွာကိုလည္းေရႊးေကာက္ပြဲျပီးကမျမင္ရေတာ႔ဘူး၊ သူတို႔ခင္းေပးတဲ႔လမ္းေတြလည္းပတ္ၾကားေတြအက္-ေရညိႇေတြတက္ေနျပီ။
ပါတီ၀င္ကဒ္ေတြကိုင္ေဆာင္ျပီး-နေ၀တိမ္ေတာင္ျဖစ္ေနၾကတဲ႔ပါတီ၀င္ေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြကို ဂ႐ုျပဳမိၾကရဲ႕လား။ ရပ္/ေက်းေတြမွာက တစ္ပါတီထဲရွိတာမဟုတ္ဘူးေနာ္- သူ႕ထက္ငါအျပိဳင္ဆိုင္ႀကဲေနၾကတာ အားလံုးအသိပါ။ အေပၚမွာေတာ့မသိဘူး-ေအာက္မွာကေတာ႔ ဘယ္ပါတီကလက္မေထာင္ေနလည္းဆိုတာအသာေလးေစာင္႔ငဲ႔    ၾကည့္ၾကအံုး။ ပါတီသာ၀င္ထားၾကတယ္ အခအုခ်ိန္ထိ ဘာမွျဖစ္မလာသလို ဘာမွလည္း  ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိလာပါဘူး။ အရပ္စကားနဲ႔ေျပာရရင္ ““ ဒံုရင္းကဒံုးရင္း ”” ပါဘဲ။
ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္-NLD  ပါတီကေတာ့ သူ႔ပါတီ၀င္ေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ႔ေနတဲ႔ လူငယ္မ်ားနဲ႔ အလုပ္လက္မဲ႔ျပႆနာေတြ မျဖစ္ဘို႔အတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာသင္ၾကားႏိုင္ဘို႔ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ သင္တန္းေက်ာင္းေတြ ဖြင့္လွစ္ေပးဘို႔ NLD ဥကၠဌေဒၚစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္က ျမိဳ႕နယ္ေတြဆင္းျပီး သူပါတီ၀င္ေတြနဲ႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလို႔ ကတိဂ၀တ္ေတြ ေပးေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဟာသူ႕ပါတီ၀င္ေတြအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္တစ္ခုဘဲေလ။
ပါတီတစ္ခုေရ႐ွည္တည္တံ႔ဖို႔အတြက္ အဲဒီပါတီမွာ အမာခံအင္းအားလိုပါတယ္။အဲ႔ဒီအမာခံေတြဟာသူရဲ႔ပါတီအေပၚမွာ သစ္ၥာရွိတဲ႔အမာခံေတြဘဲျဖစ္ျဖစ္ရမယ္။ ဘယ္သူေတြစည္း႐ုံးစည္း႐ုံ၊ ဘယ္ပါတီကပဲ မဲဆြယ္ဆြယ္ကိုယ့္ပါတီမွကိုယ္ပါတီဘဲဆုိတဲ႔ သံမဏိစိတ္ဓါတ္မ်ဳိးရွိေနရပါမယ္။ တခ်ိန္ကအရွိန္၀ါေတြသံုးျပီးပါတီ၀င္အင္းအားနဲ႕ကဒ္ ျပားေတြအမ်ားၾကီးထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ ပါတီၾကီးေတြကေတာ့ အခုခ်ိန္မွာမိမိပါတီ၀င္ေတြကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖို႔ အမာခံပါလို႔သတ္မွတ္ထားတဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕ပါတီ၀င္ေတြ ပါတီအေပၚမွာ ယံုၾကည္သက္၀င္မူ႔ ရွိမရွိ ဆန္းစစ္ဖို႔လိုေနပါျပီ။
၁၉၉၀-ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတုန္းက(တ.စ.ည)ရဲ႕ ပါတီ၀င္အင္အားဟာ ကဒ္ျပားအေရအတြက္ကို တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ၾကည့္ရင္းကို မယွဥ္ႏိုင္စရာ မရွိပါဘူး။ (တ.စ.ည)ရဲ႕ အရန္ပါတီျဖစ္တဲ႔ ေတာင္သူ လယ္မား စည္းလုံး ညီညႊတ္ေရး ပါတီ၊ အလုပ္သမား စည္းလုံးညီညႊတ္ေရးပါတီ၊ လူငယ္စည္းလံုး ညီညႊတ္ေရး ပါတီ ဆိုတဲ႔ အရန္ ပါတီ(၃)ခု ကလည္း(တ.စ.ည)ကို ၀န္းရံေပးထားၾကတယ္။ အဲဒီတုန္းက (မ.ဆ.လ)ရဲ႕ အရွိန္အ၀ါ ကလည္း အေငြအသက္ က်န္ေသးေတာ႕ (တ.စ.ည) အတြက္ အင္အားစုရတာ သိပ္မခက္ခဲ႔ပါဘူး။ ဒါေၾကာင္႔လည္း (တ.စ.ည)ရဲ႕ အၾကီးအကဲပိုင္းက အႏိုင္လို႕ ယူဆခဲ႔ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ႔ တကယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မွာေတာ႔၊ (NLD)ကို အျပတ္သတ္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့တယ္။ ဒါသင္ခန္းစာယူစရာပါ။ ကဒ္ျပားဟာ ကဒ္ျပားဘဲ၊ ကဒ္ျပားသည္ အမာခံမဟုတ္ဆုိတာ သတိခ်ပ္ေစခ်င္ ပါတယ္။ ဒီေတာ႔ကား အခ်ိန္ရွိခိုက္ လံုးလစိုက္ျပီး မိမိပါတီ၀င္ ေတြရဲ႔ ဘ၀ တစိတ္တေဒသကို ေအာက္ေျခအထိ ဆင္းျပီး ၾကည့္ရပါမယ္။ ကိုယ္ပါတီ၀င္ေတြ ဘာေတြ လိုအပ္သလဲ ဘာအခက္အခဲ ေတြရွိေနလဲ၊ ဘာေတြ လုပ္ေပးဘို႔ လိုအပ္သလဲဆိုတာ၊ ပါတီအၾကီး အကဲေတြ ဆန္းစစ္ဖို႕ေတာ႔လိုေနျပီ။
ဟို တစ္ေလာတုန္းက ဂ်ာနယ္ တစ္ခုမွာ ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ ျမိဳ႕နယ္ အလိုက္ျပည္ သူလူထု (ပါတီ၀င္)ေတြ အတြက္ အတိုးႏႈန္း သက္သာတဲ့ ေခ်းေငြေတြ ခ်ေပးခဲ့ေပမယ့္လည္း အဲဒီေခ်းေငြေတြဟာ ျပည္သူလူတု (ပါတီ၀င္)ေတြ အေပၚမွာ က်ိဳးသက္ ေရာက္မႈ႕ မရွိခဲ႔ဘူး ျမိဳ႕နယ္ အၾကီးအကဲပိုင္းကဘဲ မိမိတို႕ ကိုက်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်သြား ၾကသည္။
ရပ္ကြက္ထဲမွာ ေန႔ျပန္တိုး၊ မတ္တိုးေတြယူျပီး စား၀က္ေနေရး အတြက္ ဘ၀ကို ဆင္းဆင္းရဲရဲ ရုန္းကန္ေနရတဲ႔ လူေတြဆီမွာ ဘယ္ပါတီက ကဒ္ျပားကို ကိုင္ေဆာင္ ထားၾကသလဲ ဆိုတာေလ႔လာၾကည့္ပါ။ ထမင္းမေကြ်းတဲ့ အဲဒီကတ္ျပား ေတြကို သူတို႔ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ကိုင္ေဆာင္ထားႏိုင္ၾကမလဲ။ သူတို႕ေတြဆီက ေထာက္ခံမဲ တစ္ျပားကို အားမနာ လွ်ာမ က်ိဳးနဲ႔ ရယူျပီး အမတ္ေလာင္း ျဖစ္သြားတဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြက သူတို႔ရဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ  ပေပ်ာက္ေရးကို ဘယ္အခ်ိန္ ကာလအထိ ေစာင့္စားခိုင္းအံုးမွာလည္း။
ကိုယ္အႏုိင္ရခဲ႔တဲ႔ မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူေတြ စီးပြားေရးၾကပ္တည္းမူ႔၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး မူ႔၊ အလုပ္လက္မဲ႔ ျပႆနာေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရမူ႔ေတြကို ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္ ကြင္းဆင္း ေလ႔လာၾကပါအံုး၊ ေနာင္လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မိမိတို႔ပါတီ၀င္ေတြက မိမိတုိ႔ကို ေထာက္ခံအားေပးႏိုင္တဲ့ အင္အားေတြ ရွိၾကေသးရဲ႕ လားလို႔၊ သူတုိ႔ဘ၀၊ သူူတို႔ စား၀တ္ေနေရး အတြက္၊ သူတုိ႔အားကိုး အားထားျပဳတဲ့ ပါတီႀကီးက ဘာေတြနဲ႕ ေခၽြးသိပ္ၿပီးၿပီလဲ၊ ““အူမေတာင့္မွ သီလေစာင့္တယ္”” ဆိုတဲ့ ျမန္မာစကားရပ္ တစ္ခုလုိ (NLD) က အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာ အတြက္ ခင္းေပးတဲ့ လမ္းမႀကီးေပၚကုိ မိမိပါတီ၀င္ေတြ တက္မေလွ်ာက္ၾကဘူးလုိ႔ ဘယ္သူက အာမခံခ်က္ ေပးႏုိင္လုိ႔လဲ။ ဆင္းရဲသား ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဘ၀မွာ စား၀တ္ေနေရးသာ ပထမ၊ ႏိုင္ငံေရး ဆိုတာ ဒုတိယေလ၊ ဒီေတာ့ တိုင္းျပည္ အတြက္လို႔ ဘယ္လိုပဲ ေျပာေနေန တိုင္းျပည္ဆိုတာ ျပည္သူ ေတြရွိလို႔ ျဖစ္လာတာပါ။ ျပည္သူေတြ ခ်မ္းသာမွ တုိင္းျပည္ခ်မ္းသာမယ္ဆိုတာ ကေတာ့ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕ၾကတဲ့ အမွန္တရား တစ္ခုဆိုတာ ဘယ္သူမွ ျငင္းလို႔ရမယ္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုေတာ့ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕ၾကတဲ့ အမွန္တရား တစ္ခုဆိုတာ ဘယ္သူမွျငင္းလို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကုိေတာ့ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား သိထားေစခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ (ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)
HotNews ဂ်ာနယ္ http://www.hotnewsweekly.com/archives/12258

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီ၏ အထက္ႏွင့္ ေအာက္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေရာဂါဆန္းမ်ားဒုတိယဥကၠ႒ သူရ ဦးေအးျမင့္မွ ေျပာေသာ ေအာက္လူမ်ားရွိ ထူးဆန္းေသာ ေရာဂါ

ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ အဖြဲ႕အစည္းဟာ အမိန္႔ေပးမွ လုပ္တတ္ ကိုင္တတ္တယ္ .. အထက္က ညႊန္ၾကားမႈကို ေစာင့္ဆိုင္း နာခံေနတာရယ္.. ျပည္သူအေျခအေန နဲ႔ ယွဥ္ျပီး အံ၀င္ခြင္က် သြက္သြက္ လက္လက္ လုပ္ကိုင္ တတ္တဲ့ အက်င့္အားနည္းေနတယ္...။ ပါတီအေနနဲ႔ လူထုအတြင္း စိမ့္၀င္ရာမွာ ကယ္တင္ရွင္ ပံုစံ..  ဆရာၾကီးပံုစံ.. ျပဳလုပ္ေနတာရယ္.. အျပန္အလွန္ တာ၀န္ခံျခင္း မရွိတာရယ္ ... စတာေတြကို ျပဳျပင္ဖို႔လိုတယ္ ... လို႔ သူရဦးေအးျမင့္ က ပါတီညီလာခံ ဒုတိယေန႔မွာေျပာ ပါတယ္..။ ေနာက္ျပီး ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွိတဲ့ နိုင္ငံေရးသူငယ္နာေရာဂါ (၅)မ်ိဳးကိုလည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္..။

ပထမေရာဂါ ကေတာ့ အထက္က ေအာက္ကို အမိန္႔ေပး အမိန္႔နာခံ စီးဆင္းေစျပီး အမိန္႔မရရင္ ဘာမွၾကံစည္ ေတြးေတာ နိုင္စြမ္းမရွိတဲ့ “စစ္အေလ့အထေရာဂါ”..။

ဒုတိယကေတာ့ ေနရာတကာ အမိန္႔ပဲ ေပးတတ္ျပီး ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္နိုင္စြမ္းမရွိတဲ့ “အာဏာရွင္ေရာဂါ”...။

တတိယ တစ္မ်ိဳးကေတာ့ သက္သာသလို ေနျပီး သာတဲ့ ဘက္လိုက္တဲ့  “ အေခ်ာင္သမားေရာဂါ”..။

စတုတၳတစ္မ်ိဳး ကေတာ့ မိမိတာ၀န္ ေက်ပြန္ေအာင္မလုပ္ပဲ.. အခ်င္းခ်င္း ေစာင့္ၾကည့္တိုက္တြန္းတဲ့ “သူလွ်ိဴ ဒလန္ သ႑ာန္ ေရာဂါ”..။

ပဥၥမက ကိုယ့္က်င့္သိကၡာ ထိန္းသိမ္းနိုင္စြမ္းမရွိတဲ့ “အက်င့္ပ်က္ေရာဂါ”..တို႔ျဖစ္တယ္။


ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္မ်ားက ေျပာေသာ အထက္ေရာဂါမ်ား (လူၾကီးေရာဂါ)

(က) ထုိင္ခံု တည္ၿမဲေရး ေရာဂါ၊ (တနည္း) လူႀကီး ေရာဂါ ျဖစ္ပါသည္။
(ခ ) တပည္႔ ေမြးေရာဂါ၊(တနည္း) မိမိအက်ိဳးစီးပြား၊ မိမိပိုင္ဆုိင္မႈ ကုိ သိရွိေနေသာ တပည္႔ မ်ားကုိ အသံမထြက္ေစရန္ အနားေခၚထားျခင္း၊ ေနရာေပးထားျခင္။
(ဂ ) တုိင္းႏွင္႔ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ စြာတာတာမ်ား၊ အနားျပာမ်ားကုိ ေနရာ ေပး ၀ုိင္းရံေစျခင္းျဖင္႔ ျပည္သူ႕ ဘ၀ ခံစား ေနရေသာ အမွန္တရားမ်ားကုိ ဖံုးကြယ္ ထားျခင္းေရာဂါ။
(ဃ) တုိင္းႏွင႔္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ မိမိတုိ႔လူႀကီးမ်ားသာ စကားေပါက္ရမည္၊ တစ္ေသြ မတိမ္း နားေထာင္ ရမည္၊ အဆုိပါလူမ်ားကုိ ေနရာေပးထားၿပီး ၄င္းတုိ႔မွ ပါတီ ဘ႑ာေငြ မ်ားကုိ
စိတ္္ႀကိဳက္ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ျခင္းမ်ားကုိ မသိက်ိဳးကၽြံျပဳထားျခင္း ေရာဂါ။
(င) ၂၀၁၅ ေနာက္ပုိင္း ဘာျဖစ္ျဖစ္ ယခုကာလေတာ႔ အိေျႏၵရွိရွိေနထုိင္ႏုိင္ေရးႏွင္႔ ၂၀၁၅ ေနာက္ပုိင္းတြင္ တုိ႕က အသက္ႀကီးပါၿပီးကြာ ၊ က်န္လူငယ္ေတြ ေနရာေပးမယ္ ဆုိတဲ႕ေရာဂါ။

အျခားအျခားေသာ ႏုိင္ငံေရး ကင္ဆာေရာဂါ မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေနေသးပါေၾကာင္း

ရည္ညႊန္း - http://khitthit.blogspot.com