ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Sunday, January 22, 2012

(၈၈) မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၁။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္ ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးမႇ စတင္၍ အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ (၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံု ဆုိၿပီး ေခါင္းျဖတ္သတ္ခဲ့တာ၊ ဂုိေဒါင္ေဖာက္၊ ပစၥည္းလု၊ ျပ ည္သူေတြ က်ီးလန္႔စာစား ေနရတာ သတိရလုိက္ပါ။ )

၂။ ကြၽႏ္ုပ္တ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး မူ၀ါဒအမႇားမ်ား ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုန္း မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနိမ့္က်မႈစသည့္ လူမႈဒုကၡ အ၀၀ကို ဆယ္စုႏႇစ္ ငါးခုေက်ာ္ ခံစားခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္သည္။ (၎ နိမ့္က်မႈမ်ားမွ တိုးတက္ေအာင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား ဘာမွ မလုပ္နုိင္ခဲ့ပါ။ ေဒၚစု လက္ခ်က္ေၾကာင့္လည္း ပါပါတယ္။ )

၃။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ စစ္မႇန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ဦးတည္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ (ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္ကို ဖန္တီးခဲ့တာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြ အစြမ္းအစ ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ နုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္ဆီ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ လမ္းျပေျမပံုေၾကာင့္သာျဖစ္သည္)

၄။ စစ္မႇန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အတြက္ လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ ယႇဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ေထာက္ခံသည္။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ အားေပး၀န္းရံသြားမည္။ (စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သပိတ္ေမွာက္ခိုင္းခဲ့တာကိုေတာ့ မကန္႔ကြက္ရဲပါ)

၅။ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏႇင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရႇိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားမႇ တစ္ဆင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ အမ်ဳိးသား အင္အားစုအားလံုးႏႇင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္။ (၈၈ မ်ိဳးဆက္အခ်င္းခ်င္း ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ခဲ့ၾကတဲ့ ABSDF ထဲက မၿငိမ္းခ်မ္းေတာေတြကို အရင္ရွင္းပါ)

၆။ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားအား ျပန္လည္စုစည္းႏိုင္ရန္၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိန္းသိမ္းခံထား ရသည့္ က်န္ရႇိေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး ျပန္လည္ လႊတ္ေပးေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ တိုင္းျပည္မႇ ထြက္ခြာခဲ့ရေသာ ျပည္ပေရာက္ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ဂုဏ္သိကၡာရႇိရႇိ ျပန္လာႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမႇ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မႇ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ (ျပန္ပေရာက္ နုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိေရးမွာ အစိုးရက လုပ္ေပးလို႔မရပါ. သူတို႔လုပ္ရက္ေတြကသာ သူတို႔ဂုဏ္သိကၡာကို ေဖာ္ျပလိမ့္မည္။ မေယာင္ရာကို ဆီမလူးပါနဲ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား)

၇။ အမ်ဳိးသားစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏႇင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ႏႈန္းစံမ်ားႏႇင့္ အညီ က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုမ်ားႏႇင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးျမင့္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အားေပးေထာက္ခံသြားမည္။ (အားမေပးလို႔လည္း မရေတာ့ဘူး၊ အားမေပးခဲ့စဥ္၊ ကန္႔ကြက္ခဲ့စဥ္၊ မေထာက္ခံစဥ္ တုန္းကလည္း အစိုးရက သူလုပ္စရာရွိတာ ဆက္လုပ္ေနတာပဲ)

၈။ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး တို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အင္အားစု၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီး၊ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔စည္း တစ္ရပ္လံုးရႇိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အင္အားစုမ်ားႏႇင့္ ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းရႇိသမွ် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။ (ပူးေပါင္းတာက လြယ္ပါတယ္၊ ကိုယ္စြမ္းနဲ႔ ဥာဏ္စြမ္းရွိေအာင္ အရင္လုပ္ၾကပါ။ လမ္းေပၚထြက္ၿပီး ေအာ္တဲ့ နုိင္ငံေရးေလာက္ေတာ့ ဘယ္နုိင္ငံေရးမွ မလြယ္ဘူးဆိုတာ သတိထားပါ )

၉။ ျမန္မာႏို္င္ငံ ဒီမိုကေရစီ အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ အားေပး ကူညီေထာက္ခံေနေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုမ်ားႏႇင့္ လက္ရႇိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ယံုၾကည္ ထက္သန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသူအားလံုးအား ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားမႇ အေလးအနက္ တန္ဖိုးထားအပ္ပါသည္။ (ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လက္မခံသူေတြ၊ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ခ်င္သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနသူေတြ ျပည္တြင္းျပည္ပ မွာ အမ်ားႀကီးရွိေနတာကိုလည္း သတိရပါ)

Friday, January 20, 2012

Wednesday, January 18, 2012

အမုန္းခံျပီး ေရးလိုက္သည္

Justify Fullအမုန္းခံျပီး ေရးလိုက္သည္

by Kyaw Thu Aung on Wednesday, January 18, 2012 at 8:56pm
ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား Voice Of Myanmar
ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႕က ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္ရဲ႕ facebook စာမ်က္ႏွာမွာ "ပြင့္လင္းသူရွိမွ ပြင့္လင္းမီဒီယာ ျဖစ္လာမည္ " ဆိုတဲ့ေဆာင္းပါးကို ဖတ္လိုက္ရပါတယ္ ၊ ေဆာင္းပါးမွာ ေဆာင္းပါးရွင္က ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ စတုတၳမ႑ိဳင္လို႕ ေခၚတဲ့ မီဒီယာက႑ အေရးပါပံု ၊ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပံု တို႕ကိုေဖၚျပျပီး ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ မီဒီယာနဲ႔စိမ္းေနေသးပံု ပြင့္လင္းရန္လိုအပ္ေနပံု တို႕ကို အကိုးအကားအခ်ိဳ႕နဲ႕ ေဖၚျပထားတာကိုေတြ႔လိုက္ရပါတယ္ ၊ ေကာင္းပါတယ္ ဒီလိုေထာက္ျပေ၀ဖန္တာ ၊ ဒါေပမယ့္ မီဒီယာေတြကိုယ္တိုင္ေရာ ျပည္သူ႕အသံကို သရုပ္ေဖၚႏိုင္ပါရဲ႕လား ၊ မီဒီယာရဲ႕အသံ ဟာ ျပည္သူ႕အသံ အမွန္ ျဖစ္ပါရဲ႕လားလို႕ ျပန္ေမးစရာ ေတြးမိလာပါတယ္ ။
ကၽြန္ေတာ္လဲ အဆင္ေျပေအာင္ ျပသနာမျဖစ္ေအာင္ ေျပာတတ္ပါတယ္၊ ေရးတတ္ပါတယ္ ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံတဲ့အေၾကာင္း ၊ အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ၊ ကမၻာမွာ၀င္ဆန္႔မႈေတြဟာ ႏိုင္ငံအေပၚမွာ ဘယ္လိုေကာင္းတဲ့အလားအလာေတြျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ။ အခုပါတီတရား ၀င္လုပ္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ လမ္းေၾကာင္းေရြးခ်ယ္တာဟာ မွန္ကန္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ၊ မီဒီယာေတြကလည္း အခက္အခဲေတြၾကားထဲက ျပည္သူ႕တာ၀န္ကို ေက်ခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း စသျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ. .ေရးရင္၊ ေျပာရင္ ရတာေပါ့ဗ်ာ ... ။ ဒါေပမယ့္ ေျပာစရရွိတာ ကိုေျပာကိုေျပာရပါ့မယ္ ၊ အမုန္းခံျပီးေတာ့ကို ေျပာရပါ့မယ္ ဒီေန႔မီဒီယာအမ်ားစုဟာ ျပည္သူ႕ အသံအစစ္ကို သရုပ္မေဖၚႏိုင္ေသးပါဘူး (တိုင္းျပည္ကို ႏွစ္ရွည္လမ်ားတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူေတြေၾကာင့္ ခုလိုျဖစ္ေနတာ လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ) ၊ မီဒီယာရဲ႕အသံဟာ ျပည္သူ႕အသံအမွန္ မျဖစ္သ၍ တိုင္းျပည္ဟာ အႏၱရာယ္ေတြ ၊ စိတ္၀မ္းကြဲမႈေတြ ရွိေနဦးမွာပါဘဲ...။
ဥပမာတစ္ခုအေနနဲ႔ေျပာရရင္ မီဒီယာေတြေပၚမွာ ဖတ္လိုက္ရင္ NLD ပါတီ ခ်ီးမြမ္းခန္းေတြ ထပ္ေနျပီး ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီကေတာ့ လူဆိုးပါတီအျဖစ္ သရုပ္ေဖၚထားတာကိုေတြ႔ရမွာပါ ၊ ဒီလိုေျပာလိုက္ရင္ ဒါျပည္သူ႔အသံပဲေလ... ျပည္ခိုင္ျဖိဳးကို ဘယ္သူကမွမၾကိဳက္တာ ဒါေၾကာင့္ ဒီလို ျဖစ္ေနတာေပါ့ ၊ NLD ကေတာ့ လူတိုင္းၾကိဳက္တယ္ေလ.. လို႕ ေျပာၾကမွာပါဘဲ ... ဒီအတိုင္းအမွန္ျဖစ္ပါရဲ႕လား ဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ရေအာင္ပါ ။
ျပီးခဲ့တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲအၾကိဳကာလက ထင္ရွားတဲ့သရုပ္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ လြင္မိုးဟာ သူဟာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီကို ေထာက္ခံတဲ့အေၾကာင္း မီဒီယာေတြကေန တဆင့္ ေျပာခဲ့ပါတယ္ ၊ ဒါႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အခြင့္အေရးပါဘဲ ၊ သူ႔ဟာသူဘယ္ပါတီၾကိဳက္ၾကိဳက္ သူ႕ကိစၥသာ ျဖစ္ပါတယ္ ၊ ကိုယ္ကလဲ ကိုယ္ၾကိဳက္တဲ့ ပါတီကိုမဲေပးလိုက္ယံုပါဘဲ ၊ ဒါေပမယ့္ မီဒီယာေတြဟာ မင္းသား လြင္မိုးကို ဗီလိန္ျဖစ္ေအာင္လုပ္လိုက္ၾကတယ္ ၊ မဲေပးခါနီး ရက္ပိုင္အလိုမွာ လြင္မိုးက သူဟာ မဲေပးဘို႔အတြက္ သူ႕ ဇာတိကိုျပန္မွာျဖစ္ေၾကာင္း မဲေပးရာမွာလဲ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးက ဦးေဌးျမင့္ကို ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆို လိုက္ျပန္တဲ့အတြက္ မီဒီယာေတြနဲ႔ လူမႈကြန္ယက္ေတြမွာ လြင္မိုးဟာ လူဆိုးၾကီးလံုးလံုး ျဖစ္သြားတယ္ ၊ ၾကံ႕ဖြတ္ လြင္မိုး ဘာညာဆိုျပီး ေျပာၾကဆိုၾကသံေတြစီစီညံခဲ့ၾကတယ္ ။ ဒီအထိ ထင္စရာရွိတာက ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမေကာင္းပါဘူးလို႕ ျပည္သူ႔အသံ စတုတၳမ႑ိဳင္ ေတြက ေထာက္ျပေနပါ ရက္နဲ႔ ဒီမင္းသားလြင္မိုးဟာ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ရေကာင္းလားဆိုျပီး ၀ိုင္းဆဲၾကတာျဖစ္မယ္ လို႕ ထင္စရာရွိတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးေတာ့ မဲရလဒ္ေတြလဲထြက္လာေရာ လြင္မိုးေထာက္ခံတဲ့ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးက ဦးေဌးျမင္႔ႏိုင္သြားတယ္ ၊ ၾကိဳတင္မဲ က်န္တဖက္ကိုေပါင္းလိုက္ရင္ေတာင္ သူပဲႏိုင္ပါတယ္ ။ ဒါဆိုရင္ ခုနအြန္လိုင္းေပၚကအသံေတြဟာ ျပည္သူ႔အသံမဟုတ္ဘူးေပါ့ ...။
ဒီလိုေျပာလိုက္တိုင္း ျပည္ခိုင္ျဖိဳးက မဲလိမ္တာကိုး ၊မဲခိုးတာကိုုး ဒါေတာင္မသိဘူးလားဆိုျပီးေတာ့ အျပစ္တင္တတ္ၾကတယ္ ၊ အရႈံးကို လက္ခံဘို႔ ျမန္မာေတြ ၀န္ေလးေေနတာကိုေတြ႔ရတယ္ ၊ အရႈံးကို ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ခံႏိုင္တဲ့ အေလ့အက်င့္မရွိမခ်င္း ျပည္သူေတြဟာဒီမိုကေရစီနဲ႔ေ၀းေနဦးမွာပါဘဲ ။ ေနာက္ထပ္စိတ္၀င္စား စရာေကာင္းတဲ့ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုကိုၾကည့္ရေအာင္ပါ ...။
NLD ပါတီေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္တဲ့အတြက္ အတိုက္အခံဘက္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ အထင္အရွားဆံုးသူဟာ ဦးသုေ၀လို႔ ေျပာရင္ မွားမယ္မထင္ပါဘူး ၊ အဲဒီတုန္းက ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြ ၊ ျပည္ပမီဒီယာေတြမွာ ဦးသုေ၀နာမည္ဟာ ထပ္ေနပါတယ္ ၊ သူ႕အင္တာဗ်ဴးေတြကလည္းနားမေထာင္ခ်င္အဆံုးပါ ၊ သူနဲ႔ျပိဳင္ဘက္ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဟာ ဦးေအာင္ၾကည္ ျဖစ္ပါတယ္ ။ သတင္းေတြမွာၾကည့္လိုက္ရင္လဲ ဦးေအာင္ၾကည္ ဟာ ဟိုအလုပ္သမားေအဂ်င္စီက ကြန္ျပဴတာေတြေတာင္းျပီး လွဴျပေနပါတယ္တို႕ ၊ ဘယ္ကေလးကစားကြင္းက ကိစၥမွာေတာ့ ဘယ္လိုမတရားလုပ္ပါတယ္တို႔ ၊ စံုေနတာပါဘဲ ... ၊ မီဒီယာေပၚကအေျခအေနအရၾကည့္မယ္ဆိုရင္ဦးေအာင္ၾကည္ဟာ ႏိုင္စရာအေၾကာင္းကိုမရွိပါဘူး ။
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္တဲ့ေန႔က်ေတာ့ ဦးသုေ၀ဟာ မဲရံုမဖြင့္ခင္ကတည္းက ေရာက္ေနပါတယ္ ၊ တစ္ေနကုန္ ထိုင္ေနပါတယ္ ၊ ျမိဳ႕နယ္ထဲက တျခားမဲရံုေတြမွာလည္း သူ႕လူေတြ သတင္းေထာက္ေတြ ၊ အင္ျပည့္ အားျပည့္နဲ႔ သူတို႔ပါတီရဲ႕ ဥကၠဌအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ ေပးခဲ့ၾကပါတယ္ ။ မဲေရတြက္ေတာ့လဲ သူတို႔လူေတြအကုန္ပါ ပါတယ္ ။ ဘယ္လိုမွ လိမ္လို႕ေကာက္လို႔မရပါဘူး ၊ ဒါေပမယ့္ မဲေတြအားလံုးေရတြက္ျပီးတဲ့အခါ သူရႈံးပါတယ္ ၊ ဒီအႏိုင္အရႈံးစာရင္းကိုၾကည့္ပါ ၊ ၾကိဳတင္မဲေတြ အကုန္ယူလဲ ဦးေအာင္ၾကည္ကို ဦးသုေ၀မႏိုင္ပါဘူး ....။
သူနဲ႔အလားတူ အျခားနာမည္ၾကီးသူေတြျဖစ္တဲ့ ၊ ေဒၚသန္းသန္းႏု ၊ ေဒၚေနရီဗေဆြ ၊ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ ေက်ာ္ျငိမ္းတို႔ လဲ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမေတြမွာ ဒီလိုပဲေစာင့္ၾကည့္ျပီး ရႈံးသြားၾကပါတယ္ ။ ဒီလိုထင္ရွားသူေတြ ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြ မွရံႈးရင္ က်န္တဲ့သူေတြ ရံႈးတာဘာဆန္းလဲဗ်ာ .... မဟုတ္ဘူးလား ၊ ဒါျပည္ခိုင္ျဖိဳးဘက္ကကာကြယ္ေျပာေနတာမဟုတ္ပါဘူး ၊ ဒီျပည္ခိုင္ျဖိဳးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔လဲ ဘာမွမဆိုင္ပါဘူး ခင္ဗ်ားတို႕ဘယ္လိုေျပာေျပာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ကို ေထာက္ခံသူေတြရွိကိုရွိတယ္ ဆိုတာကို လက္မခံလို႔မရပါဘူး ဆိုတာေျပာခ်င္တာပါ...။ အရင္ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီကို အင္နဲ႔အားနဲ႔ ေထာက္ခံတဲ့ သူေတြရွိခဲ့တယ္ဆိုရင္ အခုေရြးေကာက္ပြဲေရာ.....??? ၊ ဒီလူေတြအကုန္လံုးေသမသြားေလာက္ေသးပါဘူး ရွိေနဦးမွာပါဘဲ ။

ေနာက္တစ္ခုစဥ္းစားစရာရွိတာက အခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မယ့္ မဲဆႏၵနယ္ေတြဟာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ေတြ ျဖစ္သြားလို႔ လစ္လပ္သြားတဲ့ေနရာေတြ ၊ တနည္းေျပာရရင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ရဲ႕ ႏိုင္ခဲ့တဲ့ေနရာေတြ ဒီပါတီရဲ႕ အမာခံ နယ္ေျမေတြအမ်ားစု ျဖစ္တယ္ ဆိုတာေမ့မထားဘို႔ လိုတဲ့အခ်က္ျဖစ္တယ္ ။ ဒါ... NLD မျပိဳင္ေသးလို႔ပါကြာ... ျပိဳင္ရင္ ဒီၾကံ့ဖြတ္ေတြ မႏိုင္ပါဘူး ဘာညာနဲ႕ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ေျပာလို႔ရပါတယ္ ။ ေျပာပါ ၊ ႏိုင္သြားရင္ဘာျပသနာမွမရွိပါဘူး ။ ျပသနာရွိတာက ရႈံးသြားရင္ ပါ ။


ဒီေဆာင္းပါးရဲ႕ဆိုလိုရင္းက လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ႏိုင္ရင္ ေရြးေကာက္ပြဲကတရားတယ္ ရႈံးရင္မတရားဘူးဆိုတဲ့ အသံေတြထြက္လာမွာစိုးလို႔ပါ ၊ ဒီလိုထြက္လာေတာ့ ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ ၊ အခ်င္းခ်င္းစိတ္၀မ္းကြဲတယ္ ၊ တိုင္းသူျပည္သားအခ်င္းခ်င္းစိတ္၀မ္းကြဲေနတဲ့တိုင္းျပည္ ၊ ဘယ္ေတာ့မွ မတိုးတက္ပါဘးူ ၊ မၾကီးပြားႏိုင္ပါဘူး ၊ ျပည္သူေတြ မီဒီယာေတြက ဒီေရြးေကာက္ပြဲတရားမွ်တမႈရွိေအာင္ ၊ မတရားလုပ္လို႔မ၇ေအာင္ မက်င္းပခင္ထဲက ေသခ်ာေစာင့္ၾကည့္ ဖို႕သာ လိုပါမယ္ ၊ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ခုတ္ေမာင္းေနျပီျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီရထားၾကီး ဒီၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ အရွိန္တက္သြား တာပဲ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္ ။တန္႔မသြားေစခ်င္ပါဘူး ။

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား Voice Of Myanmar ထံမွ ရယူပါသည္။