ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Monday, June 6, 2011

NLD အဖဲြ႕၀င္မ်ား ၿမိတ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ လူမႈေရးအဖဲြ႕မ်ားအား ခုတံုးလုပ္ အသံုးခ်

၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၅ရက္ေန႔ ၁၀၀၀ နာရီအခ်ိန္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပင္းငယ္ေက်းရြာအုပ္စု ေမာ္ေတာင္ရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး ေက်ာင္းသုိ႔ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဘာသာေရး လူမႈေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ စိတၱေရာင္ျခည္အဖဲြ႕၊ ေလးကြၽန္းဆီမီး ေစတီေတာ္ႀကီး တနဂၤေႏြ သန္႔ရွင္းေရးအဖဲြ႕ ၊ ေသာၾကာသန္႔ရွင္းေရးအဖဲြ႕ ၊ EDU ေဆာက္လုပ္ေရးအဖဲြ႕၊ ဆိပ္ငယ္ေစ်းႀကီး လူမႈေရး အဖဲြ႕၊ အေဆာင္ေကာင္း ကုမၸဏီ စသည့္ အဖဲြ႕ (၆)ဖဲြ႕မွ အင္အား စုစုေပါင္း (၃၅၀)ဦးခန္႔ စုေပါင္း၍ တန္ဖုိး (၁၃)သိန္းေက်ာ္ရွိ စာေရးကိရိယာႏွင့္ ဗလာစာအုပ္မ်ားသြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအဖဲြ႕မ်ားသည္ အဆုိပါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး ေက်ာင္းသုိ႔ လွဴဒါန္းခဲ့သည္မွာ (၆)ႏွစ္ခန္႔ ျဖစ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ အဆုိပါ လွဴဒါန္းရာသုိ႔ တရားမ၀င္ ပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ ဦးစုိးလြင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အင္အား (၂၀) ဦးခန္႔သည္ ေဒၚစုၾကည္ ရုပ္ပံုပါေသာ အက်ၤ ီ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ပံု ပါေသာ တီရွပ္ အက်ၤ ီ၊ ပင္နီ တုိက္ပံုႏွင့္ ရင္ထုိးတံဆိပ္မ်ား တပ္ဆင္၍ သီးျခား လုိက္ပါလာၿပီး ၄င္းဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းသုိ႔ တန္ဖုိး (၇)ေသာင္း ရွိ စာေရးကိရိယာမ်ား သီးျခားလွဴဒါန္းခဲ့ျခင္း၊ လူမႈေရး အဖဲြ႕၀င္မ်ားအား ဓာတ္ပံုရုိက္ယူျခင္း၊ ၄င္းတုိ႔ ၀တ္စံု၀တ္ဆင္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ လူမႈေရး အဖဲြ႕အစည္း၀င္မ်ားထဲတြင္ ေရာေႏွာ၍ ၄င္းတုိ႔ အျခင္းျခင္း ဓာတ္ပံုရုိက္ယူျခင္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ခဲ့ပါသည္။ တရားမ၀င္ပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အဖဲြ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္ ထုိသုိ႔ ျပဳမႈ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ လူမႈေရး အဖဲြ႕၀င္(၆)ဖဲြ႕မွ အဖဲြ႕၀င္မ်ားက ၄င္းတုိ႔ အေပၚ ခုတံုးလုပ္ အသံုးခ်ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အင္အားမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရမည္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔ လွဴဒါန္းမႈမ်ားအေပၚ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က သူတုိ႔ လွဴဒါန္းမႈမ်ား အျဖစ္ DVB အစရွိေသာ သတင္းဌာနႏွင့္ အင္တာနက္၀က္ဆုိက္မ်ားတြင္ ေဖၚျပမည္ကုိလည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ၄င္းတုိ႔ လူမႈေရးအဖဲြ႕မ်ားအေပၚ သကၤာမကင္း ျဖစ္မည္ကုိ လည္းေကာင္း စုိးရိမ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။