ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Monday, June 16, 2008

ဘုိကေတာ္အတြက္ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္

ဘုိကေေတာ္အတြက္ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္အရွက္ကုန္ကာ
ဘ၀ဂ္ဘံုအထိ တက္ခုန္လုိ႔
အာဏာရူးၾကပါကလား။
အထူးစာသစရာ
မလုိေတာ့ပါဘူး
(ဘုိကေတာ္ေရ.....)
ျမန္မာမ ဟာ မင္းမဟုတ္ေလသမုိ႔
အတြင္းသရုပ္အသြင္သ႑န္က
အဂၤလန္သူၾကီးပါတဲ့
အလ်င္အျမန္ နင္ျပန္ေပဦး။