ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Tuesday, January 29, 2013

ခြပ္ေဒါင္းတံဆိပ္ အသံုးျပဳ၍ စီးပြားရွာမႈ အတြက္ တံဆိပ္အသံုးျပဳခ (၄၀)သိန္းအား အလွဴေငြ အျဖစ္ေပးအပ္

ခြပ္ေဒါင္း ေရႊေနၾကာေစ့ ေလွာ္ ထုတ္လုပ္သူ ဦးလွမ်ဳိးက ၄င္း၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ခြပ္ေဒါင္း တံဆိပ္ ေရႊေနၾကာႏွင့္ ခြပ္ေဒါင္း တံဆိပ္ ယုိစံု လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အမွတ္တံဆိပ္ကုိ ၄င္း၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳထားမႈေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က တရားစဲြလာႏုိင္သျဖင့္ မူပုိင္ခြင့္ အေနျဖင့္ ၄င္း၏ ယုိစံုႏွင့္ ေနၾကာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အျမဲတမ္း အသံုးျပဳ ရရွိေရး အလွဴေငြ က်ပ္ သိန္း (၄၀) လွဴဒါန္းလုိက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၄င္းလွဴဒါန္းသည့္ ေငြမ်ားအတြက္ အလွဴေငြ လက္ခံပဲြတြင္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (လူငယ္)၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တုိ႔အား အလွဴေငြေပးအပ္ပြဲျခင္းကုိ ဇန္၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းက ေရႊဂံု တုိင္ M3 ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ခြတ္ေဒါင္းတံဆိပ္ ေရႊေန ၾကာေစ့တြင္ ယုိစံုလုပ္ငန္းရွင္ ဦးလွမ်ဳိးမွ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ က်ပ္ ၁၀ သိန္း ကုိ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္သို႔ လည္းေကာင္း၊ ေဒၚခင္ၾကည္ ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ က်ပ္ ၁၀ သိန္း ကို နာယက ဦးတင္ဦးသုိ႔ လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (လူငယ္)သို႔ က်ပ္ ၁၀ သိန္းကို လူငယ္တာ၀န္ခံ ကိုေမာင္ေမာင္ဦးသုိ႔ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သုိ႔ က်ပ္ ၁၀ သိန္းကုိ ကုိေက်ာ္စုိးလင္းသို႔ လည္းေကာင္း ္ေပးအပ္ လွဴဒါန္းသြားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ပါတီစည္းမ်ဥ္း အခန္း(၅)၊ အပုိဒ္(၁၀) (ဇ)အရ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အလံ၊ တံဆိပ္၊ ဓာတ္ပံု၊ အထိမ္းအမွတ္ ပစၥည္း၊ ပံုရိပ္ စသည္တုိ႔ကုိ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ဗဟုိ)က စိစစ္ၿပီးတာ၀န္ေပးထားသည့္ အဖဲြ႕မ်ား၊ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားက လဲြ၍ မည္သည့္ အဖဲြ႕၀င္ကမွ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ေပးကမ္းျခင္း တုိ႔ မျပဳလုပ္ရဟု ေဖာ္ျပထားသည္။


www.channelnewsmyanmar.com မွ ကူးယူ ေဖာ္ျပပါ သည္။

No comments: