ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Monday, January 28, 2013

တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္သႏၱာ အား တာဝန္မွ ရပ္စဲႏုိင္ေရး NLD ပါတီ ၀င္ မ်ား လူထု မ်က္ႏွာ စုံညီ အစည္းအေဝး က်င္းပ ျပဳလုပ္


၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ လ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္  တံတားဦးၿမိဳ ႔နယ္ အမွတ္ (၂ ) ရပ္ ကြက္ ေရလည္ရပ္ တာေဘာင္လမ္းရွိ NLD ပါတီ ႐ုံးခန္း၌ တံတားဦး NLD ပါတီဝင္မ်ား ဦးစီး၍ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကို္ယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္သႏၱာအား တာဝန္မွ ရပ္ဆဲႏုိင္ေရး အတြက္ လူထု မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္း အေဝး တစ္ခု က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ NLD ပါတီ သဘာပတိ အဖဲြ႔၀င္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဦးကိုေလး (အင္းဝ ဂုဏ္ရည္) ၊ ဦးဝင္းေဖ ၊ ဦးခင္ေမာင္တင္႔ႏွင္႔ ဦးဝင္းထုိက္ ၊ ၿမိဳ ႔နယ္ ညီလာခံ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးဘိုၿဖိဳး၊ေက်ာက္ ဆည္ ခ႐ုိင္ ညီလာခံ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေအာင္စိုးျမင္႔ အပါအဝင္ ပါတီ ဝင္ (၁၂၀) ဦးတုိ႔ တတ္ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၄င္း အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္သႏၱာ သည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ၏ အရည္အခ်င္းႏွင္႔ မျပည္႔စုံသူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိ ကို္ယ္က်ိဳးသာ ၾကည္႔သူ တစ္ဦးျဖစ္ေ ၾကာင္း ၿမိဳ ႔နယ္ ညီလာခံ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးဘိုၿဖိဳးမွ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။
ခ႐ုိင္ညီလာခံက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေအာင္စုိးျမင္႔ မွ ရပ္/ေက်း ေရြးေကာက္ ပဲြမ်ားတြင္ ေဒၚခင္သႏၱာမွ မဲမသမာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ႔မႈမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပဲြ အသုံးစရိတ္ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား အား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ႔ၿပီး တံတားဦးၿမိဳ ႔နယ္ NLD ပါတီဝင္ ဦးျမင္႔ကို မွ ေဒၚခင္သႏၱာ သည္ တံတား ဦးၿမိဳ ႔နယ္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ယေန႔တုိင္ တင္ျပျခင္း အလ်ဥ္းမရွိ ၊ ေဒၚခင္သႏၱာ အား ပါတီဝင္မ်ားႏွင္႔ ျ ပည္သူမ်ားမွ လိုလားမႈမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

အစည္းအေဝးသို႔ တတ္ေရာက္လာေသာ ပါတီဝင္မ်ားမွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ ေဒၚခင္သႏၱာ အား တာဝန္မွ ရပ္စဲရန္ စုေပါင္း လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ႔ၿပီး အစည္းအေဝးအား ၁၁၃၀ နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ႐ုတ္ သိမ္း ခဲ႔သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္သႏၱာ၏ ရပ္/ေက်း ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲမသမာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ႔မႈမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပဲြ အသုံးစရိတ္ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ရပ္ကြက္ လူမႈေရး အသင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ ျပႆနာ မ်ားအား အစည္းအေဝးတတ္ေရာက္လာေသာ သတင္းေထာက္မ်ားမွ ေမးျမန္းမႈကို ခ႐ုိင္ညီလာခံ က်င္းပေရးေ ကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေအာင္စိုးျမင္႔ မွ အေသးစိတ္ ျပန္လည္ ေျဖၾကား ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Khin Maung Facebook

No comments: