ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Monday, January 21, 2013

မေကြးတုိင္း ေဆာၿမိဳ႕နယ္ NLD လည္း ၂ ျခမ္းကဲြၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ရံုး ပိတ္ျပန္ၿပီ


မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဆာၿမိဳ႕နယ္၊ NLDပါတီဟာ ပါတီညီလာခံအၿပီးတြင္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီရံုးအား ပိတ္လိုက္ၾကပါတယ။္ ရံုးမွပစၥည္းမ်ားလည္း ဦး၀င္းေသာ္ (ရပ္ကြက္ပါတီ ေကာ္မတီ ) အိမ္ႏွင့္ အျခားအိမ္မ်ားသို႔ သယ္ထားၿပီး ရံုးမတက္ၾကေတာ့ေၾကာင္ သိရွိရပါတယ္။
ထုိျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ငါတို႔ ပါတီက ဒီအတိုင္းဆို ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး အာဏာလု ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေနတဲ့ အာဏာရွင္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာ အခုမွသိရတယ္။ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ေနရာလုဖို ႔ ၾကိဳးစားေနတယ္၊။ အေမစု ကိုယ္တိုင္က သမၼတလုပ္လိုတယ္ ေျပာၾကားၿပီး ေနာက္ပုိင္း  ေအာက္ကလူ အားလံုး ကလည္း အာဏာလုပြဲ ျဖစ္ေနတာ ေပါ့လို႔ ဆိုင္းဘုတ္တင္ လက္ခံသည့္အိမ္မွ ယခင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီမွ ေျပာၾကားသည္။
NLD ပါတီသည္ ၿမိဳ႕နယ္ ညီလာခံ မ်ား က်င္းပၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းတြင္ ဆႏၵျပပဲြမ်ား ၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား၊ ေသးကဲြမႈမ်ား၊ ခဲြထြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

No comments: