ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Monday, January 21, 2013

NLD တြင္ ကုလားထုိင္ လုမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေဒၚစုၾကည္ ၀န္ခံ

NLD တြင္ ကုလားထုိင္ လုမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေဒၚစုၾကည္ ၀န္ခံ 

“ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္  အတြင္းထဲမွာေတာ့ ရာထူးေနရာလုတာကေတာ့ အစတည္းကရွိခဲ့တယ္။ ဒါအစ ကတည္းကေျပာတာပဲ။ မရွိတဲ့ ကုလားထိုင္ေတာင္လုတာပဲ။ ကုလားထိုင္ က ေရးေရးေပၚ လာေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ လုခ်င္ ၾကတာေပါ့။ ဒါကဒီမို ကေရစီပဲ။ ဒါေၾကာက္စရာမဟုတ္ဘူး။ ဒါရင္ဆိုင္ရမယ္။ ေျဖရွင္းရမယ္။ ဒီလိုဒီမိုကေရစီလမ္းကို ေလ်ာက္မယ္ဆိုရင္ အားလံုးအိုေကပဲ လို႔ထင္တယ္။ မအိုေကဘူး။ ဒီမိုကေရစီရရင္ သူ႔ျပႆနာနဲ႔သူရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္မတို႔လည္း အခုဒီလိုျဖစ္ေနတာေတြကို သေဘာက်တယ္။ အဲေတာ့မွ ဘယ္သူေတြက တကယ္ပဲ ႏိုင္ငံ အတြက္ ေစတနာ ေကာင္းေကာင္းနဲ႔လုပ္တာလဲ။ ဘယ္သူေတြက ဒီမိုကေရစီအတြက္ လုပ္ေန တာလဲ။ ဘယ္သူေတြက သူတို႔ေနရာရဖို႔အတြက္၊ သူတို႔နာမည္ရဖို႔၊ လုပ္ေနတာလဲ ဆို တာ ေပၚလာတာေပါ့။ သင္ခန္းစာလည္းျဖစ္တယ္။
** ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ **

No comments: