ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Thursday, January 24, 2013

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပုိင္း) ၿမိဳ႕နယ္ NLD အား ပါတီ၀င္မ်ားက ဆႏၵျပ


၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀)နာရီ အခ်ိန္မွ ေန႔လည္ (၁) နာရီ အခ်ိန္ထိ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (၈) ရပ္ကြက္ ရာဇာဓိရာဇ္လမ္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ NLD ရံုးေရွ႕တြင္ ဦးလင္းကုိကုိ အသက္ (၃၀)၊ (ဘ) ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၄/ဖပန (ႏုိင္) ၁၇၉၉၇၅ ႏွင့္ ဦးေဌး၀င္းေအာင္ တုိ႔ ဦးေဆာင္သည့္ ပါတီ၀င္အင္အား (၁၀၀) ဦးခန္႔သည့္ NLD ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ မေက်နပ္သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ဒဂံု အေရွ႕ၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ ညီလာခံကုိ ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ရာ ခရုိင္ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ျမင့္ ၊ ဦးေစာႏုိင္ႏုိင္ (တဲြစည္း) ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဥကၠ႒ ဦးလွထြန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္၊ အဖဲြ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးမ်ိဳးေ၀ ၊ ဦးထက္ေဇာ္၀င္း အပါအ၀င္ ၊ ရပ္/ေက်း NLD စုစုေပါင္း (၈၀) ဦးခန္႔က ေရြးခ်ယ္ပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိေရြးခ်ယ္ပဲြတြင္ အုပ္စုဖဲြ႔ၿပီး ေကာ္မရွင္မ်ားက ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းႏွင့္ မညီညြတ္ပဲ အာဏာရွင္ ဆန္ဆန္ ေရြးခ်ယ္ အတည္ျပဳေပးခဲ့သျဖင့္ ဆႏၵျပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိ အေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားမွာလည္း ပါတီ ရန္ပံုေငြမ်ား စာရင္း မရွင္းျခင္း၊ အက်င့္စာရိတၱ မေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္ပါလ်က္ ပါတီ၏ ပံုရိပ္ က်ဆင္းေစရန္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနျခင္း၊ ပါတီတြင္း အာဏာရွင္ ဆန္ဆန္ ျပဳမႈေနျခင္းမ်ား အတြက္ ကန္႔ကြက္ရန္ အတြက္ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္သူ ဦးလင္းကုိကုိမွ ေျပာၾကားသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ပါတီသည္ ပထမ အၾကိမ္ ပါတီ ညီလာခံကုိ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ အသီးသီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ ရွိၿပီး ပါတီညီလာခံမွ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္မႈမ်ားအေပၚ မေက်မနပ္ ျဖစ္ကာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

http://channelnewsmyanmar.com/index.php/2013-01-10-07-41-02/174-nld

No comments: