ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Friday, January 11, 2013

NLD ပါတီ၀င္မွ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈေၾကာင္႔ အရန္ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာ သို႔ တုိင္ၾကားမႈ ျဖစ္ေပၚ

NLD ပါတီ၀င္မွ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈေၾကာင္႔ အရန္ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာ သို႔ တုိင္ၾကားမႈ ျဖစ္ေပၚ

Thursday, 10 January 2013 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီ အခ်ိန္ခန္႔ ၿမိတ္ၿမိဳ ႔ ကလြင္ ေက်းရြာအုပ္စု စုံေခါင္းရွားေတာ၀ရပ္ရွိ အရန္မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔ မီးသတ္ တပ္စု ႐ုံးတြင္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ ရပ္ရြာလုံၿခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ အစည္းအေ၀းၿပဳလုပ္ေနစဥ္ NLD ပါတီ၀င္ စိုးငယ္ (ခ) ရန္ႏုိင္စုိး အစည္းအေ၀းခန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း တြင္ ေရးသားထားေသာ မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ားကို အတင္းဆဲြယူဖတ္႐ွဴျခင္း၊ “ ဒီအစည္းအေ၀းက ဘာအစည္းအေ၀းလဲ” ၊ “ NLD ပါတီ အာဏာႏွင္႔ ေျပာလို႔ ရရင္ ရ မရရင္ လူအင္အားႏွင္႔ လာေရာက္မည္ ” ဟု အရန္ မီးသတ္ တပ္စု႐ုံးအတြင္း ၀င္ေရာက္ ကာ ျခိမ္းေျခာက္ေစာ္ကားေျပာဆုိျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ NLD ပါတီ၀င္ စိုးငယ္ (ခ) ရန္ႏုိင္စုိး ၿခိမ္းေျခာက္ေစာ္ကားေျပာဆုိမႈ မ်ားေၾကာင္႔ အစည္းအေ၀း ပ်က္သြားေၾကာင္းသိရွိရ သည္။ မီးသတ္ တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားအေနျဖင္႔ မိမိရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရျခင္းသာျဖစ္ၿပီး အခုလို NLD ပါတီ၀င္ တစ္ဦးမွ ပါတီ နာမည္ျဖင္႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈမ်ား ေစာ္ကားေျပာဆုိမႈမ်ားကို မီးသတ္ တပ္ဖဲြ႔၀င္ မ်ားမွ မေက်နပ္ၾကသျဖင္႔ စုိးငယ္ (ခ) ရန္ႏုိင္စုိး အား ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔ အစည္း အသီးသီးသို႔ တရား၀င္စာမ်ားပို႔ကာ တုိင္ၾကားထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ စိုးငယ္ (ခ) ရန္ႏုိင္စုိး (၃၇)ႏွစ္ (ဘ) ဦးခင္၀င္း သည္ NLD ပါတီ ရွမ္းေခ်ာင္း၀န္ထမ္း ရပ္ကြက္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ ႔နယ္ ညီလာခံ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
Ko ThantunNo comments: