ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Sunday, January 20, 2013

KIA ေသာင္းက်န္းသူ တပ္သား တစ္ဦး လက္နက္မဲ့ အလင္း၀င္ေရာက္


(၁၃ဇန္၁၇)ရက္ေန့ (၁၇၃၀)ခိ်န္တြင္ KIA ေသာင္းက်န္းသူရင္း (၅)မွ (တပ္သားအဆင့္ ရိွ) တူးနိုင္သည္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခု်ပ္၊ စစ္ဖက္လံုျခံုေရးတပ္ဖဲြ့၊ အမွတ္ (၃)တပ္စု (မိုးညွင္းတပ္ဆြယ္)သို့ (လက္နက္မဲ့)အလင္း၀င္ေရာက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အလင္း ၀င္ေရာက္လာသူအား  စရဖ (မိုးညွင္းတပ္ဆြယ္)၊ တပ္ဆြယ္မွူး ၾကည္း -၃၉၃၇၅ ဗိုလ္ၾကီးစိုးပိုင္ မွ စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ေမာင္တူးနိုင္၊ (၂၀)နွစ္၊ (ဘ)ဦးစန္းေမာင္၊ (မိ) ေဒၚလွလွ၊ ၁/မညန (နိုင္) ၁၄၈၁၇၆၊ ရွမ္း-ဗမာ/ဗုဒၶ၊ ဒုတိယနွစ္ (ျမန္မာစာ)၊ အရပ္ (၅ေပ၊ ၇လက္မ)၊ ျမိုင္သီတာရပ္ကြက္၊ ပင္လံုေက်းရြာ၊ မိုးညွင္းျမို့နယ္ေနထိုင္သူသည္ နန့္၀ေမာင္း၊ ေရႊေမွာ္၊ ခန့္မွန္းေျမပံုညႊန္း (KH- ၂၀၉၁၇၉) ၌ ေရႊတူးေဖၚေနစဥ္ (၁၂မတ္၂၉) ရက္ေန့ (၀၂၀၀)ခိ်န္ခန့္တြင္ KIAေသာင္းက်န္းသူအင္အား (၂၀)ဦးခန့္ေရာက္ရိွလာျပီး ယင္းအပါအ၀င္ က်ား (၃၂)ဦး၊ မ(၇)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၃၉)ဦးတို့အား တပ္သားသစ္စုေဆာင္း ေရးအျဖစ္ အတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရေၾကာင္း၊ (၁၂ဇြန္၀၉) ရက္ေန့မွ (၁၂ဇူ၂၈)ရက္ေန့ထိ စစ္သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ရျပီး၊ သင္တန္းဆင္း ခိ်န္တြင္ သင္တန္းသား (၆၁)ဦး ရိွေၾကာင္း၊ (၁၂ဇူ၃၀) ရက္ေန့တြင္ KIA ရင္း(၅)၊ ခန့္မွန္း ေျမပံုညႊန္း (KH- ၈၁၅၃၂၇)သို့ သင္တန္းဆင္း (၃၀)ဦးတို့အား ပို့ေဆာင္ လဲႊေျပာင္းေပးရာ တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ တပ္ရင္း (၅)တြင္တပ္ဖဲြ့ ၀င္စုစုေပါင္းအင္အား (၄၀၀)ဦးခန့္ရိွျပီး၊ မိုင္းထုတ္လုပ္ သည့္ စက္ရံုေသး (၁)လံုးလည္းရိွေၾကာင္း၊ တပ္ရင္း (၅)၊ ဘဏ္ဌာနတြင္ (ဗိုလ္ၾကီးအဆင့္ရိွ) ဘရန္ေအာင္ဦးစီး အဖဲြ့တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ မရရိွေသး ေၾကာင္း၊ (ဗိုလ္ၾကီးအဆင့္ရိွ) ဘရန္ေအာင္အား တပ္ရင္း (၁၄)သို့ ေျပာင္းေရႊ့ရန္ အထက္မွ ညႊန္ၾကားလာသျဖင့္ ယင္းအား လိုက္လံပို့ေဆာင္ေပးစဥ္ (၁၃ဇန္၁၆)ရက္ေန့တြင္ ထြက္ေျပး ခဲ့ေၾကာင္း၊ (၁၃ဇန္၁၇)ရက္ေန့၊ (၀၇၀၀)ခိ်န္တြင္ ျမစ္ၾကီးနား ဘူတာမွ အမွတ္ (၅၆)အစုန္ (အထူးအျမန္)လူစီးရထားျဖင့္ လိုက္ပါလာခဲ့ျပီး၊ ဆားေမွာ္ ဘူတာတြင္ ဆင္းေနကာ ယင္း၏ မိဘမ်ားထံသို့ ဆက္သြယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို့ေနာက္ မိခင္ နွင့္အစ္ကိုျဖစ္သူတို့မွ လာေရာက္ၾကို ဆိုခဲ့ၾကျပီး၊ ယင္းေန့ (၁၇၃၀)ခိ်န္တြင္ စရဖ (မိုးညွင္းတပ္ဆြယ္)ရံုးသို့ လက္နက္မဲ့ အလင္း ၀င္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။


No comments: