ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Monday, January 21, 2013

NLD ပါတီ ဗဟုိညီလာခံ၌ ပါတီ၀င္ အင္အား ေထာင္ခ်ီၿပီး ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီ ပ်က္သုန္း ေနျခင္း အေပၚ ဆႏၵ ျပမည္


-->
NLD ပါတီ ဗဟုိညီလာခံ၌ ပါတီ၀င္ အင္အားေထာင္ခ်ီၿပီး ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီ ပ်က္သုန္း ေနျခင္း အေပၚ ဆႏၵျပမည္
ျမန္မာျပည္ အနံွ့႔ အသီးသီးတြင ္ NLD ပါတီမွ ပါတီညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ အဖဲြ့မ်ား ဖဲြ့စည္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပုလုပ္ေနရာ၌ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္း မက်ျခင္း၊ ေငြေၾကး တတ္နိုင္သူမ်ားကို ေနရာရလာေစရန္ စီစဥ္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ရိွေနျခင္း၊ ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီ ပ်က္သုန္းျခင္းတို့ အေပၚမူတည္၍ ပါတီတြင္း ဆနၵျပပဲြမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားလွ်က္ ရိွရာတြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန့၌ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသၾကီး၊ မအူပင္ျမို့နယ္တြင္ ေနမ်ိဳး၊ ထြန္း၀င္း တုိ႔မွ  ဦးေဆာင္၍ လူဦးေရ(၅၀၀)ခန့္က ပါတီတြင္း ေရြးခ်ယ္ပဲြမ်ားကို မေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ ဆနၵျပပဲြ  တစ္ရပ္ျပုလုပ္ခဲ့ျပီး ပါတီတြင္း ေရြးခ်ယ္ပဲြမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္း မက်မႈ မ်ားစြာရိွေနျခင္း၊ ဆရာတပည့္ ေမြးမႈမ်ားရိွျခင္းတို့ကို NLD ပါတီမွ ဥကၠ႒ေဒၚစုၾကည္ က်ယ္က်ယ္ ျပန့္ျပန့္ပိုမို သိရိွေစရန္ ယခင္ေန့ ဆနၵျပပဲြကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ကိုေနမိ်ဳး အပါအ၀င္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မေက်နပ္သည့္ ေဒသအသီးသီးမွ ပါတီ၀င္မ်ား ခိ်တ္ဆက္၍ ယခု လကုန္ရက္တြင္ ပါတီဌာနခု်ပ္ ရံုးေရွ့တြင္ ဦးေရ (၁၀၀)ထက္ မနည္း စုရံုးဆနၵျပျခင္းနွင့္ (၂)လပိုင္းကုန္ရက္ က်င္းပမည့္ ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ညီလာခံတြင္ လူအင္အား ေထာင္နွင့္ခီ်၍ ရံုးခု်ပ္ေရွ့တြင္ ဆနၵျပသြားေရး စီစဥ္ေနၾကျပီဟု သတင္းရရိွပါသည္ ။

No comments: