ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Thursday, February 21, 2013

ေက်ာက္ထုၿမိဳ႕ NLD ဥကၠ႒ ႏုတ္ထြက္


မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ဂန္႔ေဂါခရိုင္၊ ေဆာၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ထုၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဦးေဌး၀င္း က ပါတီကို ႏွတ္ထြက္စာတင္ထားသည္ဟု သိရွိရသည္။

ႏႈတ္ထြက္သည့္ အေၾကာင္းရင္းကုိ  ဦးေဌး၀င္း က ေျပာသည္မွာ ၄င္း အေနျဖင့္ NLD ပါတီ၀င္ မ်ားအား ဆက္လက္၍ လက္တြဲ မရေတာ့ျခင္း ပါတီမွာ ပါ၀င္တဲ့ သူမ်ား ဟာလည္း ေဒသ ေကာင္းက်ိဳး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား မဟုတ္ ေက်းရြာတြင္ အပါယ္ခံ အဖ်က္သမား အရက္သမား၊ ခ်ဲသမား၊ အရက္ ခိုးခ်က္သမား၊ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ေနၿပီး အခြင့္ထူးခံသမားမ်ား ပါတီကို ယုံၾကည္လို႔ ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ဘဲ အာဏာလိုခ်င္သူမ်ားျဖစ္ေနတယ္။   ဥပမာ ဆိုလွ်င္ ယခု ကံႀကီးေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အေရြးခံရသူ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ဆိုလ်င္ ယခင္က ဆိုင္းဘုတ္ငါ့အိမ္မွာတင္ ငါတို႔က ျပည္သူအတြက္ အနစ္နာခံမယ္ လုပ္မယ္ေျပာၿပီး ယခု အခ်ိန္မွာေတာ့ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး လည္း အေရြးခံရေတာ့ ပါတီဆိုင္းဘုတ္ျဖဳတ္ ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး လုပ္သြားတယ္။ ပါတီကိုအသံုးခ်ၿပီး အာဏာယူ သြားတယ္ဟု ေျပာသည္။

ဆက္လက္ၿပီ ဦးေဌး၀င္းက ေျပာသည္မွာ ေဆာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ လည္းျဖစ္ ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္လည္း ျဖစ္တဲ့ ဦးေက်ာ္တင္ကလည္း ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ေရး သူ၏ ေဆြမ်ိဳးေတြကုိ  ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၊ ညီလာခံေကာ္မရွင္ ခန္႔ၿပီး ္လူငယ္ေတြေနရာ မေပးပဲ ယခင္ လူေဟာင္းမ်ားႏွင့္ သူ၏ရြာျဖစ္ေသာ ေတးရြာမွ သူ႔ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ ႏွင့္ သူႏွင့္ မ်ိဳးတူရာ ေတာင္သား လူမ်ိဳးမ်ားကို ေနရာေပးျခင္း အုပ္စုဖြဲ႔ျခင္း လုပ္ၿပီး ပါတီ ညီလာခံတြင္ သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ေဆာင္သြားခဲ့တယ္ ဟု ေျပာသည္။

ေဆာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒  ဦးေက်ာ္တင္သည္ ေဆာၿမိဳ႕နယ္ NLDပါတီ ညီလာခံတြင္ လက္ရွိ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကိုသစၥာ၊ ကိုလႈိင္ထြန္း၊ ဖိုးေဇာ္တို႔အား ေနရာ မေပးလိုသည့္ အတြက္ ယခင္ NLD လူေဟာင္း သီးကုန္းမွ ဦးရဲျမင့္ ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး လူငယ္မ်ား မပါ၀င္ေရး ေဆာၿမိဳ႕နယ္ ေလာင္းရွည္ေဒသကို ကြင္းဆင္း၍ လူငယ္ေတြက ို မဲမေပးေရး၊ အခြင့္ထူးခံမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ လူေဟာင္းေတြက အေတြ႕အႀကံဳရွိသည့္ အတြက္ ဦးေက်ာ္တင္ကုိ မဲေပးေရး ကြင္းဆင္း တိတ္တိတ္စည္းရံုးၿပီး  တက္ၾကြ ေဆာင္ရြက္သူေတြကို အရင္ရွင္းခဲ့သည္။  ေက်ာက္ထုေဒသႏွင့္ ေညာင္ကန္၊ ငွက္ေခ်ာင္၊ ကံေခ်ာင္းေဒကို သူ၏ ေဆြမ်ိဳးမကင္း တူေတာ္သူ ဦးေက်ာ္ျမင့္မွ ကြင္းဆင္းၿပီး ဦးေက်ာ္တင္ကို မဲေပးေရး ေဆာမွ လူငယ္ေတြကို မဲေပးေရး တိတ္စည္းရံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဲဒီလို အခြင့္ထူးခံသူေတြ၊ အာဏာလိုခ်င္သူေတြ အက်င့္ပ်က္သမားေတြႏွင့္ ဆက္လက္ၿပီး လက္မတြဲႏိုင္တဲ့ အတြက္ NLDေက်ာက္ထု ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ဥကၠ႒ ရာထူးေနရာ ကေရာ ပါတီကပါ ႏႈတ္ထြက္တာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဌး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။
NLD ပါတီသည္ ရပ္ကြက္ / ၿမိဳ႕နယ္ / ခရုိင္ ညီလာခံမ်ား ျပဳလုပ္က်င္းပၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ အာဏာလုမႈမ်ား ၊ သေဘာထားကဲြမႈမ်ား ပုိမုိ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိၿပီး တစ္ဦးခ်င္းေရာ ၊ အဖဲြ႕လုိက္ပါ ႏႈတ္ထြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။


No comments: