ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Thursday, November 22, 2007

ကိုလ္ကတၱားၿမိဳ႕တြင္ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြား

ကိုလ္ကတၱားၿမိဳ႕တြင္ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြား

၂၀၀၇ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂

အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကိုလ္ကတၱားၿမိဳ႕၌ ဗုဒၶဟူးေန႔က ျပည္သူ ေထာင္ ေပါင္း မ်ားစြာ တို႔က အၾကမ္းဖက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရ မာ့စ္၀ါဒီသမား မ်ားက၊ အၾကမ္းဖက္မႈအား ႏွိမ္ႏွင္းရန္ အိႏၵိယ စစ္တပ္အား အကူအညီေတာင္း ခံခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒီမ်ား အုပ္စိုးေသာ၊ အေနာက္ ဘန္ေဂါျပည္နယ္ ၏ အခ်က္အခ်ာျမိဳ႕ေတာ္ ကိုလ္ကတၱားတြင္ မြတ္စလင္ အမ်ားစုပါ၀င္ေသာ ဆႏၵျပသမား ၅၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အၾကား ႐ုန္းရင္း ဆန္ခတ္ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ လူတစ္ဦး ေသဆံုး၍ ၃၆ ဦး၊ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၿပီး၊ ဆႏၵျပသမား ၂၀၀ ေက်ာ္အား ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။ ““ကိုလ္ကတၱားၿမိဳ႕ရွိ နယ္ေျမေလးခုအား ည ၁၀ နာရီမွ နံနက္ ၆ နာရီထိ ညမထြက္ရကာ ဖ်ဴးအမိန္႔ ထုတ္ျပန္ ထားသည္။ အေနာက္ဘန္ေဂါျပည္နယ္ မြတ္စလင္ အမ်ားစုေနထိုင္ရာ Nandigram ခရိုင္တြင္ အင္ဒိုနီးရွား Slim Group ကုမၸဏီက ေရနံဓါတုပစၥည္းရွာေဖြရန္ ဗဟိုခ်က္မ ေဒသအျဖစ္ ရည္ရြယ္ထား သျဖင့္၊ ေျမယာ မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရန္ မလိုလားသည့္ ရြာသားမ်ားက၊ စီမံကိန္းကို စြန္႔လႊတ္ရန္ အိႏၵိယအစိုးရအား ဖိအား ေပးသည့္ အေနျဖင့္ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇန္န၀ါရီလ ကတည္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိက႐ုဏ္း မ်ားေၾကာင့္ ၃၄ ဦး ေသဆံုးၿပီး ေဒသခံမ်ားက အိုးအိမ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ စြန္႔လႊတ္ထားရသည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ ေဒသခံမ်ားကတစ္ဖက္၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တစ္ဖက္၊ အဆိုပါနယ္ေျမအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြား ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
(ေအအက္ဖ္ပီ)

No comments: