ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Sunday, November 11, 2007

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဒါက္ကလပ္ မက္အာသာ၏ ဆုေတာင္း

သားတစ္ေယာက္ ထုဆစ္ေပးပါ။
အုိအရွင္
အကၽြန္ုပ္အား သားတစ္ေယာက္ ထုဆစ္ေပးသနားေစလုိပါတယ္ ။ ဒီသားဟာ -
- အားနည္းေနခ်ိန္မွာ သန္မာၾကံ့ခုိင္တဲ့သူအျဖစ္ကုိ သိတဲ့သား ....
- ဂုဏ္ရွိရွိ ရံႈးနိမ့္ရခ်ိန္မွာ မာနမက်ိဳး၊ ခါးမခ်ိဳးတဲ့သား ....
- ေအာင္ပဲြခံႏုိင္ခ်ိန္မွာ မ၀င့္မ၀ါဘဲ သိမ့္ေမြ႔ယဥ္ေက်းတတ္တဲ့သားမ်ိဳး ျဖစ္ေစ
ခ်င္ပါတယ္။
အကၽြန္ုပ္အား သားတစ္ေယာက္ ထုဆစ္ေပးသနားေစလုိပါတယ္......
- ဒီသားရဲ႕ ညွပ္ရုိးဟာ ေက်ာရုိးရွိရမယ့္ေနရာမွာ ေရာက္မေနတဲ့သား..
- အရွင့္ကုိ ေကာင္းစြာသိတဲ့သား ....
- သူကုိယ္တုိင္ အသိပညာရဲ႕ အုတ္ျမစ္ေက်ာက္တံုး ျဖစ္မႈကုိ သိတဲ့သားမ်ိဳး
ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။
- သူ႔ကုိပန္းခင္းလမ္းဆီမညႊန္ၾကားဘဲ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားမွာ စြမ္းပကား
အျပည့္နဲ႔ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားရမယ့္လမ္းဆီသုိ႔သာညႊန္ၾကားဖုိ႔ ပန္ၾကားအပ္
ပါတယ္။
- အဲဒီေနရာက မုန္တုိင္းထဲမွာ မားမားမတ္မတ္နဲ႔ ရပ္ႏုိင္ဖုိ႔သင္ယူခြင့္ေလးေပး
ေစခ်င္ပါတယ္။
- မရပ္ႏုိင္ဘဲ ၿပိဳလဲက်ဆံုးသြားသူေတြကုိ ၾကင္နာသနားတတ္ေအာင္ သင္ယူ
ေစခ်င္ပါတယ္။
အကၽြန္ုပ္အား သားတစ္ေယာက္ ထုဆစ္ေပးသနားေစလုိပါတယ္ ................
- ႏွလံုးသား ၾကည္လင္ျပတ္သားတဲ့သား ....
- ပန္းတုိင္ျမင့္မားတဲ့သား .....
- အျခားလူေတြအေပၚၾသဇာေညာင္းႏုိင္ဖုိ႔လမ္းရွာမေတြ႕ခင္မွာသူ႕ကုိယ္သူ ၾသဇာ
ေညာင္းႏုိင္တဲ့သား ....
- ရယ္ျခင္းအတတ္ကုိ တစ္ဖက္ကမ္းခတ္တတ္ေျမာက္ေပမယ့္ ငုိနည္းကုိလည္း
ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့တဲ့သား ......
- အနာဂတ္ကာလထဲေရာက္ေတာ့မယ့္ အတိတ္ကုိ တစ္ဆစ္တစ္ရံေတာင္ ေမ့မပစ္
တတ္တဲ့သားမ်ိဳး ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။
ဒီအရည္အေသြးေတြအျပင္
- သူ႔မွာဟာသဓာတ္ခံေလးလည္းရွိေစခ်င္ပါေသးတယ္။ဒါမွသူ႔အတြက္ဘယ္ေတာ့မွ
အေလးအနက္မထားေပမယ့္ အမ်ားတကာအတြက္ အေလးအနက္ အျမဲထားတတ္
သြားမွာပါ။
- ႏွိမ့္ခ်တတ္တဲ့ သားတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ေစခ်င္ပါေသးတယ္ ....... ဒါမွ သူဟာ
....... စစ္မွန္ေသာ ၾကီးျမတ္မႈရဲ႕ ရုိးစင္းျခင္း .........
....... အသိဥာဏ္ရဲ႕ ပြင့္လင္းစိတ္ထား .....
....... ခြန္အားအစစ္ရဲ႕ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသိမ္ေမြ႔မႈေတြကုိ အျမဲသတိရေနမွာပါ။ .....
ဒီလုိသားမ်ိဳး ပုိင္စုိးႏုိင္သည့္ အခါမွ `` ငါအခ်ည္းႏွီး အသက္ရွင္ေနတာ
မဟုတ္ပါလား `` လုိ႔ေရရြတ္ရဲေတာ့မွာပါ။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဒါက္ကလပ္မက္အာသာ
အေမရိကန္တပ္မေတာ္

No comments: