ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Saturday, November 10, 2007

မွတ္သားမိေသာ စကားမ်ား

ဒီအေၾကာင္းအရာရဲ႕ ေခါင္းစဥ္က ဒီစာမွာပါတဲ့အတုိင္းဆုိရင္ Rules for Being Human တဲ့။ လူအျဖစ္ကုိ ရမည့္ လူတစ္ေယာက္ သိသင့္ သိထုိက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ကုိ ၾသ၀ါဒေပးတဲ့ သေဘာပါပဲ့။ အၾကံဥာဏ္ေပးတဲ့ သေဘာမ်ိဳး၊ လူ႔ျပည္ကုိ သြားေတာ့မယ့္ လူတစ္ေယာက္ကုိ မွာေနတဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ မင္းလူ႔ျပည္ကုိ သြားေတာ့မယ္။ မင္းလူ႔ျပည္မွာ သိသင့္သိထုိက္တာလုပ္၊ လုပ္သင့္ လုပ္ထုိက္တာေတြကို အခုႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ မွာလုိက္မယ္ ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္မ်ိဳးပါပဲ့။ အဲဒီအခ်က္ေတြကေတာ့ .....
၁။ You will receive a body. You may like it or hate but it wills yours for the entire period this time around.
(သင္ဟာ ခႏၶာကုိယ္တစ္ခု ရမယ္။ အဲဒီခႏၶာကုိယ္ကုိ သင္ႀကိဳက္ခ်င္လည္း ႀကိဳက္မယ္။ မုန္းခ်င္လည္း မုန္းမယ္။ ဒီဘ၀အတြက္ေတာ့ ဒီခႏၶာကုိယ္ဟာ သင့္ခႏၶာကုိယ္ပါပဲ့။ )
၂။ You will learn lessons. You are enrolled in a full time informal school called life.
(ေရာက္သြားတဲ့ ဘ၀မွာ သင္ဟာ သင္ခန္းစာေတြကုိ အမ်ားႀကီး ဆည္းပူးရလိမ့္မယ္။ ဘ၀လုိ႔ေခၚတဲ့ သင္ရုိး သတ္မွတ္ခ်က္မရွိတဲ့ အခ်ိန္ျပည့္ေက်ာင္းႀကီးမွာ သင့္ကုိ စာရင္းသြင္းထားၿပီ။)
၃။ There are no mistakes, only lessons.
( အမွားမရွိပါဘူး။ သင္ခန္းစာေတြခ်ည္းပါပဲ့။ )
၄။ In the long run we get what we deserve.
( ေရရွည္မွာ ကုိယ့္နဲ႔ထုိက္တန္တာ ကုိယ္ရတယ္။ )
၅။ learning lessons does not end.
( ပညာသင္တာ အဆံုးမရွိဘူး )
၆။ '' There '' is no better than '' here ''
( ဟုိေနရာဟာ ဒီေနရာထက္ ပုိမေကာင္းဘူး။ အနာဂတ္ဟာ ပစၥဳပၸန္ထက္ ပိုမေကာင္းဘူး )
၇။ Others are merely mirrors of your.
( သူတစ္ပါးဟာ သင့္ရဲ႕မွန္ေတြပါပဲ့။ )
၈။ What you make of your life is up to you .
(သင့္ဘ၀ကုိ သင္ဘယ္လုိလုပ္တယ္ဆုိတာ သင့္ေပၚမွာပဲ့ မူတည္ပါတယ္။ )
၉။ Your answers lie inside you. The answer to your life's questions lie inside you.
(သင့္အတြက္ သင့္အေျဖဟာ သင့္အတြင္းမွာပဲ့ ရွိပါတယ္။ သင့္ဘ၀နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းေတြရဲ႔ အေျဖဟာ သင့္အတြင္းမွာပဲ့ ရွိပါတယ္။ )
၁၀။ You will forget this.
( အခုလုိမွာလုိက္တာကုိ သင္ေမ့သြားလိမ့္မယ္။ )

ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက၏ '' ဘ၀ဆုိတဲ့ေက်ာင္း '' စာအုပ္မွ.......

No comments: