ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Wednesday, November 7, 2007

ျပန္ပါအမိရယ္

အသိအျမင္ ပံုမမွန္သည့္ အတြက္ရယ္ေၾကာင့္
အမိရင္ခြင္ စံုကန္၍ ထြက္ခဲ့ၿပီေပါ့
ညည့္လင္ကုိ ယံုရန္ျဖင့္ ခက္လွပါသကဲြ
ဘံုပ်ံကနက္မွာေတာ့ ရွက္စဖြယ္။ ။
တစ္ျပည္သားကုိမွ
ေရႊျပားဂေဟေဆာ္၍
ေဒြးႏွစ္ေဖာ္ သံ၀ါညိွမိတာက
မေျပးေသာ္ ကန္ရာရွိပီပဲ့
ျပန္ပါ့အမိရယ္တဲ့ ေျပာၾကတယ္။ ။
ဒုိ႔ေျပ ဒုိ႔ေျမမွာ
ဒုိ႔တစ္ေတြ အေျခတည္တာက
ပေ၀သဏီ ဟုိးေရွးေရွး အတိတ္သမုိင္း မတင္မီ ကတည္းကပါကဲြ႔
ဒုိ႔ဘုိးေဘးဘီဘင္ေတြ စိတ္ပုိင္းရုပ္ပုိင္း ညီညာစြာနဲ႔
ျပည္ျမန္မာ တည္ကာေဆာက္ႏုိင္ခဲ့
မသတီစရာ ၀င္လာေႏွာင့္သူက
အေနာက္ကုလားျဖဴတစ္စုဟာ ၀ရုန္းသုန္းကားနဲ႔
သူဖုန္းစား ခြက္ေပ်ာက္သလုိ
အမုန္းတရားနဲ႔ မရွက္မေၾကာက္ သူတမင္လီဆယ္
အုိကြယ္ .. ကုန္းစကား တစ္၀က္တစ္ပ်က္နဲ႔ သူအလြန္ပလီတယ္
မဒီေကသြယ္ကေတာ့ ထင္မွတ္မွား ။ ။
သိလ်က္ႏွင့္ပင္
၀ိပါက္ ၾကမၼာငင္ေတာ့
ဥာဏ္ႀကီးရွင္ အယူေမွာက္ပါေပါ့
အသူတရာ ေခ်ာက္မွာ က်ခ်က္နာပါဘိ
ဘ၀တစ္သက္တာေနာ္ဗ်ာ အၿပီးအပုိင္သာမွတ္လုိက္ပါေတာ့
(အမယ္မင္း အမုိက္မေရ )
အဘအတြက္မွာေတာ့ ပုတီးကိုင္လ်က္က
အထပ္ထပ္အခါခါ သနား..

No comments: