ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Thursday, November 29, 2007

ျမန္မာျပည္ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ခဲြထြက္ခြင့္

အခုတစ္ေလာ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေနာက္အုပ္စု ႏုိင္ငံႀကီေတြ၊ ကုိလုိနီလက္သစ္ လက္ေ၀ခံ မီဒီယာေတြဟာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းမွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ျပည္နယ္ေတြကုိ ခဲြထြက္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျမွာက္ပင့္ ေသြးထုိး တာေတြ၊ တုိက္တြန္းေနတာေတြ၊ လႈ႔ံေဆာ္ေနတာေတြကုိ ေတြ႔ေနရတဲ့အတြက္ ခဲြထြက္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကုိ ပထ၀ီ ႏုိင္ငံေရး အေနအထားနဲ႔ သံုးသပ္ တင္ျပ လုိပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရး အေနအထားကုိ ျပန္ၾကည့္ပါ ။ လူသန္းေပါင္း (၁၂၀၀)ေက်ာ္၊ သန္းေပါင္း (၁၀၀၀)ေက်ာ္၊ သန္းေပါင္း (၁၄၀) ေလာက္ မ်ားျပားတဲ့ ႏုိင္ငံေတြ အၾကားမွာ လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈ မရွိလွဘဲ တည္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ လူဦးေရ ဖိအားကုိ အျမဲတေစ စုိးရြ႔ံ သတိထား ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိႏုိင္ငံံကုိ စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႔ က်စ္က်စ္လစ္လစ္ ကာကြယ္ ႏုိင္မွသာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိတာ ေရရွည္ သက္ဆုိးရွည္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးဟာ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္ ေျမမ်က္ႏွာ သြင္ျပင္ အေနအထားကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ လူေနထူထပ္တဲ့ ျမစ္၀ွမ္းေဒသမ်ားကုိ ၀န္းရံကာကြယ္ထားတဲ့ ေတာင္တန္းမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သဘာ၀ခံတပ္သဖြယ္ ကာကြယ္ေပးထားတဲ့ အတြက္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ အတြင္း ေဘးပတ္၀န္းက်င္မွ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားရဲ႕ က်ဴးေက်ာ္လႊမ္းမုိးမႈကုိ မခံခဲ့ရျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လံုျခံဳေရးအရ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားအတြက္ ေတာင္တန္းေဒသဟာ သဘာ၀ခံတပ္ ၿမိဳ႕ရုိးႀကီး သဖြယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား အေနနဲ႔လည္း ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား အဓိက စားနပ္ရိကၡာ မ်ားက အစ အေထြေထြ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းမ်ား အားလံုးအတြက္ ေျမျပန္႔ကေန ရယူေနရတာ ခ်ည္းပဲ ျဖစ္လုိ႔ ေျမျပန္႔ေဒသ မပါဘဲလည္း ေတာင္တန္းေဒသတစ္ခုတည္း မရပ္တည္ ႏုိင္ပါဘူး။

ဒါ့အျပင္ ေတာင္တန္း ေဒသ ျပည္နယ္မ်ား ခဲြထြက္သြားလွ်င္လည္း land locked ကုန္းပိတ္ႏုိင္ငံငယ္မ်ား အျဖစ္ပဲ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ မမွီခုိရလွ်င္ အျခား တစ္ဖက္တစ္ခ်က္က ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားကုိ မွီခုိအားကုိး ရေတာ့မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာေတာ့ မွီခုိသူအား အမွီခုိခံသူက လႊမ္းမုိးလာမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူဦးေရ သန္းရာေထာင္ခ်ီရွိေနၿပီး လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈ မ်ားလွတဲ့ ႏုိင္ငံႀကီးကုိ မွီခုိရတဲ့ လူဦးေရၾကဲ၊ အားနည္းလွတဲ့ ႏုိင္ငံေပါက္စနကေလး တစ္ခုရဲ႕ ဘ၀ဟာ ေျမမမ်ိဳဘဲ လူမ်ိဳခံရတဲ့ အျဖစ္ကုိ အေႏွးနဲ႔ အျမန္ ဆုိက္ေရာက္သြားရမယ္ ဆုိတာ မလႊဲပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေတာင္တန္းေဒသ ျပည္နယ္မ်ား အေနနဲ႔လည္း ကုိယ့္လူမ်ိဳး၊ ကုိယ့္ယဥ္ေက်းမႈ မေပ်ာက္မပ်က္ ထိန္းသိမ္းလုိတယ္ဆုိရင္ လူအင္အား အသင့္အတင့္ရွိတဲ႔ ေျမျပန္႔ေဒသနဲ႔ မခဲြမခြာ စတမ္း ေပါင္းစည္းထားရမယ္ ဆုိတာကလည္း မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ခ်က္ တစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရး အေနအထားက ခဲြထြက္ခြင့္ကုိ လံုး၀မလုပ္သင့္ေၾကာင္း ျပဌာန္းလ်က္ ရွိတယ္လုိ႔ ေတြ႔ရပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရး အခ်က္အလက္မွာ ဒီပထ၀ီႏုိင္ငံေရးဟာ အေျခအျမစ္ အက်ဆံုးနဲ႔ အေျပာင္းအလဲ အနည္းဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး စနစ္အားလံုးကုိ လႊမ္းမုိးၿပီး ၾသဇာ အသက္ေရာက္ဆံုးလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးရဲ႕ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားဟာ မွားခဲပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခဲြထြက္ခြင့္ဆုိတာ စိတ္ကူးပင္ မယဥ္ေကာင္းတဲ့ အရာလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ျမင္မိပါတယ္။

No comments: