ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Wednesday, January 13, 2010

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား (၃)

တပ္မေတာ္အစိုးရသ္ည ၁၉-၉-၈၈ ရက္ေန႕တြင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။ ၂၇-၉-၈၈ ရက္ေန႔၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီအား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒကို ျပ႒ာန္း ေၾကညာခဲ့သည္ ။

၃-၁၀-၈၈ ရက္ေန႕တြင္ ဒီမိုကေရစီပါတီကို မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း စတင္ ေၾကညာသည္ ။ ထိုေန႕မွာပင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)ကို မွတ္ပံုတင္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဆက္လက္ေၾကညာသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၃၅ ပါတီအထိ မွတ္ပံုတင္ ခြင့္ျပဳ ခဲ့သည္။

NLD ကို ၃၀-၉-၈၈ ရက္ေန႕မွစၿပီး မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က NLD ဌာနခ်ဳပ္ လိပ္စာမွာ အမွတ္(၄၄)၊ တကၠသိုလ္ရပ္သာလမ္း၊ ရန္ကုန္ ျဖစ္သည္ ။NLDကို ဒီခ်ဳပ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေအာင္-စု-တင္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ လူသိမ်ားခဲ့သည္ ။ မွတ္ပံုတင္ စဥ္က NLD ၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွာ -

(၁) ဦးေအာင္ၾကီး ဥကၠ႒

(၂) ဦးတင္ဦး ဒုဥကၠ႒

(၃) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

(၄) ဦးၾကည္ဟန္ အတြင္းေရးမွဴး(အဖြဲ႕၀င္)

(၅) ဦးခ်စ္ခိုင္ အတြင္းေရးမွဴး(အဖြဲ႕၀င္)

(၆) ဦး၀င္တင္ အတြင္းေရးမွဴး(အဖြဲ႕၀င္)

(၇) ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ စည္း႐ံုးေရးဌာနမွဴး

(၈) ဦးလြင္ ဘ႑ာေရးမွဴး

(၉) ဦးေအာင္လြင္ ျပန္ၾကားေရးဌာနမွဴး

(၁၀) ဦးေအာင္ေ႐ႊ စည္း႐ံုးေရးဌာနမွဴး

(၁၁) ဦးၾကည္ေမာင္` သုေတသနဌာနမွဴးႏွင့္

(၁၂) ဦးဘေ႐ႊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွဴး တို႕ ျဖစ္ၾကသည္။

NLD သည္ အေရးအခင္းကာလတြင္ လူေ႐ွ႕ထြက္ ဟုန္ေရးျပခဲ့ေသာ ဦးေအာင္ႀကီး၊ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ေဒၚစုၾကည္တို႕ အုပ္စုသံုးခု စုေပါင္းဖြဲ႕ခဲ့ေသာ ပါတီျဖစ္သည္။ ဦးေအာင္ႀကီးသည္ ၀ါရင့္ ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္ၿပီး သခင္ေအာင္ႀကီး(ေပါင္း တည္) အမည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခဲ့ဖူးသူ ဆို႐ွယ္လစ္ပါတီလည္း ျဖစ္သည္။ အေရးအခင္း ျဖစ္လုကေလး၌ စာတို စာ႐ွည္မ်ား ပလူပ်ံေအာင္ ေရးၿပီး ေပၚျပဴလာျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့သူ ျဖစ္၍ NLD ၏ ဦးစီးဦးကိုင္အျဖစ္ ကိုယ့္ကိုကုိယ္ သေဘာထားခဲ့သည္။ NLD ၌ ဦးေအာင္ႀကီးႏွင့္ ၄င္း လူ ၁၃ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၄ဦး ပါ၀င္ခဲ့သည္ ။

ဦးတင္ဦးကလည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ျဖစ္ၿပီး ၊ ၄င္းေနာက္၌ မ်ိဳးခ်စ္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ ႐ိွေန၍ ကိုယ့္ကိုကုိယ္ ထိုးထြက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ဦးတင္ဦးအုပ္စုတြင္ အျခားမ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းအဖြဲ႕၀င္ ၁၃ဦးပါ၀င္သည္။ ေဒၚစုၾကည္ကလည္း ၄င္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏သမီး၊ ေအာက္စဖို႕ဒ္တကၠသိုလ္ထြက္၊ ႏိုင္ငံျခားမွ လိုလားေထာက္ခံသူ၊ ေ႐ႊတိဂံု၊ အေနာက္ဘက္မုဒ္ လူထုအစည္းအေ၀းတြင္ ေဟာေျပာစဥ္ တက္ေရာက္ေသာ ပရိသတ္မွာ ဦးေအာင္ႀကီး၊ ဦးတင္ဦးတို႕အဖြဲ႕ထက္ ပိုမ်ားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မိမိသာလွ်င္ NLD၌ ပဓါနအက်ဆံုးဟု ယူဆခဲ့သည္။

1 comment:

Maung said...

ကိုရဲ ထြန္း ခင္ဗ်ား၊
ဒီလို အခ်က္ အလက္ေတြကို တင္ျပေပးတဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးအရမ္းတင္ပါတယ္။ ဆက္ျပီးေတာ့ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ တင္ျပႏိုင္လိန့္မယ္လို ့ေလည္း ေမွ်ာ္လငါ့ေနပါတယ္။

ကေ်နာ္လည္း comment ေတြကို အခါအားေလွ်ာ္စြာ ေရးေနပါတယ္။