ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Thursday, January 14, 2010

NLD ပါတီ အမွားေတာ္ပံုမွား (၅)


NLDမွ ဦးေအာင္ၾကီးကို ဖယ္ထုတ္ျပီးေနာက္ပိုင္း၌ ေဒၚစုၾကည္၏ ၾသဇာပိုၾကီးလာခဲ့သည္။ အမာခံအင္အားအျဖစ္ အေရးအခင္းကာလ ဆူပူလႈပ္ရွားသူမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕အသံုးျပဳလာသည္။ NLDအတြင္းမွ လက္၀ဲသမား ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ဦးေအာင္ၾကီးကို ရွင္းပစ္နုိင္ခဲ့ျပီး ဆက္၍ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္း အမည္ခံ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ႏွင့္ ဗိုလ္ျပဳတ္မ်ားကို ျဖိဳနိုင္မွ NLDကို အပိုင္စီးနုိင္မည္ဟု တြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႕ျဖင့္ မ်ိဳးခ်စ္ ရဲေဘာ္ေဟာင္း အဖြဲ႕မွ ဦေးအာင္ေရႊ ၊ ဦးခ်စ္ခုိင္ စသူတို႕သည္ NLDလက္၀ဲအုပ္စု၏ ဒုတိယ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာ ေပသည္။

ထိုကာလတြင္ ၃.၂.၁၉၈၉ ရက္ေန႕၌ ဦးကိုယု (စာေရးဆရာေမာင္ကိုယု) က NLD ဦးစီး အဖြဲ႕သို႕ "လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ ေနာင္အနာဂတ္ အလားအလာအတြက္ သံုးသပ္ခ်က္ " ဟူသည့္ စာတမ္း တင္သြင္းခဲ့သည္။ ၄င္းစာတမ္းတြင္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားေသာ အမိန္႕မ်ားကို ရုပ္သိမ္းေရး ၊ တိုက္ပြဲပံုစံကို တစ္ဆင့္ခ်င္း တိုးျမွင့္ေရး၊ လက္ေအာက္ခံ ျမိဳ႕နယ္အဖြဲ႕မ်ား မဟာမိတ္ပါတီမ်ားႏွင့္း ပါင္းျပီး လက္ကိုင္ ပိုစတာ လည္ခ်ိတ္ပိုစတာမ်ား ဆြဲျပီး ႏွစ္ပတ္လည္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ဟု ေရးသားထားသည္။

ယင္းသည္ အာဏာဖီဆန္ေရး အၾကမ္းဖက္ စီမံခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ဦးကိုယုမွာ အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ျဖစ္ရာ အလံနီတစ္ဦး၏ စီမံခ်က္ကို လက္ခံလိုက္လ်င္ ဗ က ပ အႏြယ္မ်ား သိကၡာက်နုိင္သျဖင့္ ထုိစီမံခ်က္ကို တတ္သိ ဗ က ပအုပ္စုက အာဏာဟူသမွ်ဖီဆန္ၾက ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ အစားထုိးခဲ့ၾကသည္။

တတ္သိ လက္၀ဲအုပ္စုသည္ ေဒၚစုၾကည္အား ပါတီအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု အထင္ၾကီးေစမည့္ လႈပ္ရွားမႈ ( Movement) မ်ားျပဳလုပ္နုိင္မွ အသက္၀င္ေနမည္ျဖစ္သည္ဟု ၀ိုင္းေျပာလာၾကသည္။ ယခင္ ဟံသာ၀တီ သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ လုပ္ခဲ့ဖူးသူ ဦး၀င္းတင္ကလည္း ၁၈၄၁ခုႏွစ္က ေပၚထြက္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ ေတြးေခၚပညာရွင္ ေဒးဗစ္ ေသာ္ရိုး ၏ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ကိုးကားျပီး အမိန္႕အာဏာဖီဆန္ေရး ကိစၥမ်ားကို နားခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၈၉ခုနွစ္ ဇြန္လတြင္ ဦးဘေသာ္ ( စာေရးဆရာ ေမာင္ေသာ္က) က ေဒၚစုၾကည္ အား ေဒးဗစ္ေသာ္ရိုး၏ စာပိုက္မ်ားကို ရြတ္ျပခဲ့သည္။ NLD တတ္သိ အုပ္စု၀င္ ေမာင္ေသာ္က ၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ ၊ စမ္းစမ္းႏြဲ႕( သာယာ၀တီ) ၊ ေမာင္ကိုယု၊ ေမာင္၀ံသ ၊ ေမာင္ခက္ပန္၊ တင္မိုးတို႕က Civil Disobedience လိုင္းကို တင္ခဲ့ၾကသည္။ ဦး၀င္းတင္ကလည္း ေဒၚစုၾကည္၏ တာ၀န္ေပးအပ္ခ်က္အရ "အမ်ားသေဘာမတူပဲ အမိန္႕အာဏာဟူသမွ် တာ၀န္အရ ဖီဆန္ၾက"ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံကို တင္ျပရာ အားလံုးက လက္ခံ အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႕ျဖင့္ အာဏာဖီဆန္ေရး လုပ္ရပ္ကို အဆက္မျပတ္ ဆက္တုိက္ လုပ္လာ ခဲ့ေတာ့သည္။

ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာနက ပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါတီတြင္းစည္းရံုးေရး အတြက္ ေရးသားျဖန္႕ေ၀မည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး မွတ္ပံုတင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရယူရန္ ေၾကျငာခဲ့သည္။ NLDက ထုိကင္းလြတ္ခြင့္ကို ရယူရန္မလုိ ၊ ကိုယ့္စိတ္ၾကိဳက္ ေရးသားထုတ္ေ၀ နုိင္သည္ဟု ေျပာကာ ဖီဆန္ခဲ့သည္။ ပါတီ၏ စည္းရံုးေရးကို ဆန္႕က်င္ေရးႏွင့္ တြဲျပီး လုပ္ခဲ့သျဖင့္ NLD သည္ ကိုယ့္ရွဴး ကိုယ္ပတ္ ကိုယ့္လက္ကိုမနုိင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

NLDသည္ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ဥပေဒအရဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ တကြ တရား၀င္ တင္ျပ၍ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရထားေသာ ပါတီျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ ေျမနီကုန္းအေရးအခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕ဆိုျပီး ေဒၚစုၾကည္ ထင္ရာ ထလုပ္လုိက္ျခင္းသည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မရယူပဲ လုပ္ျခင္းျဖစ္၍ ပါတီစည္းကမ္းအရ အေရးယူ သင့္သည့္ ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕သည္ အရုပ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ရုပ္ျပမွ်သာ ျဖစ္ေနေပသည္။

၄င္းအဖြဲ႕၀င္ အမ်ားစုသည္ အသက္လည္းၾကီးျပီး နုိင္ငံေရးအရ ထင္ေပၚမႈမရွိ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အေရးအခင္းႏွင့္ ၾကံဳ၍ ေနရာရလာခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေဒၚစုၾကည္၏ အျငိဳအျငင္ကို မခံရဲၾကေပ။ ေဒၚစုၾကည္ ျငိဳျငင္ပါက ဦးေအာင္ၾကီးႏွင့္ အုပ္စုလို ပထုတ္ခံရမည္ကို စိုးရြ႕ံေနခဲ့ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အျပစ္တင္စကား ေျပာသည္ကိုပင္ ေလေျပထိုးျပီး ေျပာခဲ့ၾကရသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ NLD CEC အား ယခုျပည္ေျပး ျဖစ္ေနသူ မုိးသီးဇြန္က ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းၾကီးမသိပဲ ဘာမွမလုပ္ရဲ မကိုင္ရဲ မဆံုးျဖတ္ရဲေသာ ကပၸိယႏွင့္ တူေနျပီဟု ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခဲ့သည္။

မိုးသီးဇြန္က ၁၀.၂.၁၉၈၉တြင္ "အမ်ိဳးသားနုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ေဒၚစုၾကည္ အေပၚသံုးသပ္ခ်က္" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာတမ္း ေရးသားေပးပို႕ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းစာတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိုးႏွက္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ပါေသာ္လည္း NLD ၏ ပကတိအေျခအေနမွန္ကို ထင္ဟပ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ၄င္းစာတမ္းတြင္ "NLD ပါတီသည္ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးကို ပုဂၢိဳလ္ေရး ေရွ႕တန္းတင္လြန္းေနေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ေကာင္းသည့္လကၡဏာ မဟုတ္ေၾကာင္း ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆန္လြန္းလွ်င္ အဖြဲ႕အစည္းပါ က်ဆံုးသြားနုိင္ေၾကာင္း ၊ NLDသည္ ဆြမ္းေလာင္းအသင္း ၊ သာေရးနာေရး အသင္း၊ ေရၾကည္ေတ္ာ၀တ္အသင္း တစ္ခုထက္ မပိုေၾကာင္း ၊ လူထုကို ကိုယ္စားမျပဳ၊ နုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈမေပးပဲ ေရြးေကာက္ပြဲကိုသာ အာရံုစိုက္လုပ္ ေနေၾကာင္း ၊ လူထုကနုိင္ငံေရး ပါတီေတြအေပၚ စိတ္ပ်က္ေနေၾကာင္း ၊ စည္းကမ္းရွိပါ၊ ညီညြတ္ပါ ဆိုသည့္ အဘိဓမၼာမွာ က်ဆံုးသြားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယင္းအဘိဓမၼာျဖင့္ ဒီမိုကေရစီကို မရနုိင္ေၾကာင္း ၊ လူတန္းစားပ်က္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ေထာင္ထားသည့္ ပါတီျဖစ္၍ နုိင္ငံကို ေခါင္းမေဆာင္ နုိင္ေၾကာင္း" စသည္ျဖင့္ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခဲ့သည္။

သုိ႕ေသာ္ ေဒၚစုၾကည္ႏွင့္ NLDက ေ၀ဖန္ေရး လက္မခံခဲ့ေပ။ မိုးသီးဇြန္၏ ေ၀ဖန္ခ်က္က ေဒၚစုၾကည္အား အနာေပၚတုတ္က်သလို နာသြားေစသည္။ နာလိုခံခက္ျဖင့္ အမ်က္ထြက္ခဲ့သည္။ ခုတ္ရာတျခား ရွရာတျခား ျဖစ္သြားသည္။ ေဒၚစုၾကည္၏ အတၱမာနႏွင့္ မခံခ်င္စိတ္ကို ႏိႈးဆြ ေသြးထုိးေပး လိုက္သလို ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ယင္းသို႕ ေျမွာက္သူကေျမွာက္ ၊ ခၽြန္တြန္းပင့္ လုပ္သူက လုပ္ေနၾကသျဖင့္ ေဒၚစုၾကည္က ပို၍ အရြဲ႕တုိက္သလို လုပ္လာသည္။ နုိင္ငံေရးအရ မေျပာသင့္ မဆိုသင့္သည္ မ်ားျဖင့္ ေျပာမွားဆုိမွား ျဖစ္ခဲ့ သည္။ NLD CEC အဖြဲ႕က မူ ေဒၚစုၾကည္ကို ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္း လုပ္ေကာင္း ခဲ့ၾကေပသည္။

No comments: