ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Friday, January 15, 2010

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား (၆)


ယင္းသို႕ နိုင္ငံေရးပါတီအခ်င္းခ်င္း မလိမ္မ့တပတ္လုပ္ခဲ့ေသာ NLD သည္ ၁၉၈၉ခုႏွစ္ဇူလိုင္လ (၁၉)ရက္ (၄၂) ေျမာက္အာဇာနည္ေန႕ကို အေၾကာင္းျပဳျပီး အျခားပါတီမ်ားကို ခုတံုးလုပ္အသံုးခ်ခဲ့ျပန္သည္။ ေဒၚစုၾကည္ႏွင့္ NLD ကအာဇာနည္ေန႕ ခ်ီတက္အေလးျပဳမည့္ အစီအစဥ္ကို ဒုတိယေျမာက္ အေရးအခင္းအျဖစ္ လုပ္ၾကံဖန္တီး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အစိုးရက အာဇာနည္ေန႕အေလးျပဳပြဲ အခမ္းအနားသို႕ ေဒၚစုၾကည္အပါအ၀င္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားကို ထံုးတမ္းစဥ္အလာအတိုင္း သီးျခားဖိတ္ၾကား ခဲ့သည္။ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုလည္း တစ္ပါတီလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၀)ေယာက္ တက္ရန္ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ ေဒၚစုၾကည္က ျပသနာထလုပ္သည္။ ၄င္းအေနျဖင့္ သီးျခားမတက္ဘဲပါတီမ်ား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတူတက္မည္ဟုဆိုသည္။
ဇူလိုင္(၁၃)ရက္ေန႕ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္NLD ရံုးတြင္ ေဒၚစုၾကည္ အာဇာနည္ေန႕အခမ္းအနားသို႕ စစ္ပါတီ (၁၀)ေယာက္တက္ေရာက္ရသည္ဆိုသည္ ကိုလက္မခံေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေန႕ျဖစ္၍ အားလံုးခ်ီတက္အေလးျပဳ နုိင္ေၾကာင္း၊ လံုးျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ရုပ္သိမ္းေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းသို႕ လူစုလူေ၀းႏွင့္ စုေပါင္းခ်ီတက္မည့္အစီအစဥ္သည္ ဒုတိယအၾကိမ္ဆူပူအံုၾကြ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေအာင္ လွံဳ႕ေဆာ္လုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဗ က ပ ယူဂ်ီမ်ားကလည္း ေဒၚစုၾကည္၏ အစီအစဥ္ကိုလုိက္နင္းျပီး လွံဳေဆာ္ဖန္တီးမႈွမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို ရန္တုိက္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ထို႕ေနာက္ အာဇာနည္ေန႕ က်င္းပေရးဗဟုိေကာ္မတီသို္႕ NLD ဥကၠဌဦးတင္ဦး လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး စာတစ္ေစာင္ ေပးပို႕ခဲ့သည္။ နုိင္ငံေရးပါတီ (၁၀၄)ပါတီစုေပါင္းျပီး ျပည္သူလူထုႏွင့္ အတူခ်ီတက္အေလးျပဳရန္စုေပါင္းဆံုး ျဖတ္ထားေၾကာင္းဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိစာကိုေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္ရွိပါတီရံုးမ်ားသို႕ လည္းျဖန္႕သည္။ ပါတီရံုးမ်ားက ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ သတင္းဆက္လႊင့္သည္။ ၄င္းတို႕အစီအစဥ္ျဖင့္ မျဖစ္မေနခ်ီတက္မည့္ပံုေပၚ ေနေပသည္။
ဇူလိုင္လ(၁၈)ရက္ေန႕ညတြင္္NLDပါတီလူၾကီးပိုင္းတစ္ညလံုးေဆြးေႏြးၾကသည္။ (၁၉)ရက္ေန႕NLDအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရံုး၌ အာရံုဆြမ္းကပ္အျပီးတြင္ ေဒၚစုၾကည္က အာဇာနည္ ေန႕ခ်ီတက္မည့္အစီအစဥ္ကို ဖ်က္လိုက္ေၾကာင္းကပ္ ျပီးမွေျပာသည္။ အစိုးရက က်င္းပသည့္ အာဇာနည္ေန႕အခမ္းအနားကို သပိတ္ေမွာက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္မည္ဟုေျပာကာ ၄င္းကိုယ္တုိင္ေရသားသည္။ အစိုးရက္NLD အားဆူပူမႈဖန္တီးသည္ဆုိ သည့္ အေၾကာင္းျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းမည္ကို စိုးရိမ္ျပီး စာထုတ္ရန္ လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႕ရာတြင္ အစီအစဥ္ဖ်က္လိုက္သည္ကို အျခားပါတီမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခမွ မသိခဲ့ၾကေပ။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အႏွံ႕ၾကိဳတင္ လွဳ႕ံေဆာ္မႈအရ ခ်ီတက္ရန္စုရံုးမႈမ်ား ရွိလာၾကသည္။ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕က တားဆီးရသျဖင့္ အေျခအေနမ်ားရႈပ္ေထြးသြားခဲ့သည္။ တားဆီးထိန္းသိမ္း ခံရသူမ်ား လည္းရွိခဲ့သည္။NLD ႏွင့္ေဒၚစုၾကည္၏ တို႕မီးရိႈ႕မီးလုပ္ျပီးေခါင္းေရွာင္သြားမႈကို လူငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားပါတီမ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ ၾကေပသည္။

No comments: