ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Friday, January 22, 2010

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား(၁၀)


စင္စစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးမရမီ ေရးဆြဲခဲ႔သည္႔ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အတိုင္း မွီျငမ္း ကိုးကား ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုုုုုစဥ္က ေဒၚစုၾကည္၏ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္ အနာဂတ္ ျမန္မာ႔နိုင္ငံေရးတြင္ ျပည္ပ ပေယာဂမ်ား တြင္းထိိုး စြက္ဖက္မႈ မခံရေအာင္ အေျခခံမူမ်ား အျဖစ္ လမ္းညႊန္ ခ်မွတ္ေပးခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ခိုင္လံုစြာရွိေနခဲ႔ပါသည္။ ထိုစဥ္က ေဒၚစုၾကည္သည္ ေလးငါးႏွစ္ သမီးခန္႔သာ ရွိပါလိမ္႔မည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေလ႔လာလွ်င္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀(င) ဟူ၍ ေတြ႔နုိင္ပါသည္။ ထိုဥပေဒပုဒ္မ ၁၀(င) သည္ ၁၉၄၇ ဖြ႔ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၇၄ (၁) ၉(က)ႏွင္႔ အတူတူပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ပုဒ္မ ၁၀ (င) တြင္ နိုင္ငံျခား ေက်းဇူးသစၥာကို ရိုေသ ေစာင္႔ေရွာက္သူ၊ နိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ားမွ အခြင္႔အေရးရသူ၊ နိုင္ငံျခားသား တစ္ေယာက္ကဲ႔သုိ႔ အခြင္႔အေရးကို ခံစား ပိုင္ခြင္႔ရွိသူမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခြင္႔မရဟု ကန္႔သတ္ထား ပါသည္။

ေဒၚစုၾကည္သည္ ျဗိတိသွ် နိုင္ငံသားႏွင္႔ လက္ထပ္ထားသည္။ ထိုျဗိတိသွ် နိုင္ငံသားႏွင္႔ ေပါင္းဖက္ၿပီး သားႏွစ္ေယာက္ ေမြးခဲ႔သည္။ ၄င္းတုိ႔မွာလည္း ျဗိတိသွ်နိုင္ငံသား မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းအေနျဖင္႔ အခ်ိန္မေရြး ျဗိတိသွ်နုိင္ငံသား ခံယူခြင္႔ ရွိထားသည္။ ေနအိမ္တြင္ တားျမစ္ ခံထားခံရသည္႔ အခ်ိန္၌ပင္ ၄င္း၏ ခင္ပြန္းေပးပို႔သည္႔ ပစၥည္းမ်ားကို ၄င္းတို႔သံရံုုုးမွ တစ္ဆင္႔ လက္ခံခဲ႔သည္။ ျဗိတိသွ်သံရံုးမွ အကူအညီမ်ားကို ရရွိခံစားေန တုန္းပင္ျဖစ္သည္။ ေဒၚစုၾကည္အား တားဆီး လိုက္လွ်င္ လိုက္ျခင္းပင္ ၄င္းတို႔ဘက္မွ သူတို႔နိုင္ငံသားအား ျမန္မာအစိုးရက အေရးယူ ထားသည္ဆိုေသာ စကားအသံုးအႏႈန္း မ်ားထြက္လာ ေသးသည္။ ေနာက္ပိုင္းက်မွ သူတို႔ နိုင္ငံသားဆိုသည္႔ အသံုးအႏႈန္းကို မသိမသာ ခ်န္လွပ္ထားခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဒၚစုၾကည္၏ ခင္ပြန္း မိုက္ကယ္အဲရစ္ ကလည္း သူ၏မိန္းမကို စစ္အစိုးရက မတရားဖမ္းဆီးထားသည္။ ကယ္ပါ ယူပါ စသည္ျဖင္႔ နိုင္ငံတကာမွ အသံေပါင္းစံုထြက္လာေအာင္ ေျပာဆိုခဲ႔သည္။ ထိုအခ်က္မ်ား ၾကည္႔ရံုျဖင္႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ (င) ႏွင္႔လံုး၀ ၿငိစြန္းေနေေၾကာင္း အေပၚယံေၾကာ မွ်ႏွွင္႔ပင္ သိရွိနိုင္ ပါသည္။ အတြင္းက်က် တိတိပပ ေဖာ္ထုတ္ သိရွိၾကလွ်င္ ေဒၚစုၾကည္ ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲဆိုသည္မွာ အလြန္ပင္ သိသာ ထင္ရွားေနေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀(ဇ) တြင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္သူမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခြင္႔မရွိဟု ကန္႔သတ္ တားျမစ္ ထားသည္။ ေဒၚစုၾကည္၏ ေနအိမ ္ျခံ၀င္းကို သက္ဆိုင္ရာက ၀င္ေရာက္ ရွာေဖြရာတြင္ ABSDF ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးကို စာရြက္ စာတမ္းမ်ား ႏွင္႔အတူ သက္ေသထင္ရွား ဖမ္းမိ ခဲ႔သည္။

ဆိုရလွ်င္ တျခားျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင္႔လည္း ၿငိစြန္းေနေပရာ ေဒၚစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခြင္႔ မရရွိျခင္းသည္ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈပင္ျဖစ္ေန ပါသည္။ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈကိုသိလ်က္ႏွင္႔ NLDက ေဒၚစုၾကည္အား ကိုယ္စားလွယ္္ အျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္းသည္ ေမ်ာက္ျပ ဆန္ေတာင္းျခင္း မွတစ္ပါး အျခားမရွိ။

1 comment:

richard htun said...

ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ သမၼတႀကီး ဦးေန၀င္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း) ကိုယ္တိုင္လဲ ဒုတိယဇနီး ေဒၚခင္ေမသန္း ကြယ္လြန္ေတာ့ အီတာလွ်ံ လူမ်ိဳးတေယာက္ရဲ႕ ဇနီးေဟာင္း (တခုလပ္ထင္ပါတယ္) ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံသား အဂၤလိပ္ ျမန္မာကျပား ေဒၚရတနာနတ္မယ္ (ေခၚ) Mrs. June Rose Belemy ဆိုသူနဲ႔ ၁၉၇၀ ခုေႏွာင္းပိုင္းမွာ တတိယ အိမ္ေထာင္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္ဘက္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ား အားလံုး တက္ေရာက္ရတဲ့ မဂၤလာပြဲကို အလံုလမ္း သမၼတ အိမ္ေတာ္မွာ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားစြာ က်င္းပါခဲ့ပါတယ္။ ဦးေန၀င္းဟာ ျမန္္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးအကဲ ဘ၀နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသားကို တရား၀င္ ဇနီးအျဖစ္ ယူခဲ့တာပါ။ အဲဒီ အဂၤလိပ္ မ်က္ႏွာျဖဴ ကျပားမႀကီး Mrs. June Rose Belemy ဟာ ျမန္မာ့ဦးစြန္း သမၼတ ကေတာ္ Myanmar First Lady မို႔လို႔ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ားက ျပားျပား ၀ပ္၀ပ္ အရိုအေသေပး အေလးျပဳခဲ့ရတာ မွတ္တမ္းေတြ ရွိပါတယ္။ အစဥ္အလာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ခုေခတ္ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးေတြ ရာထူး ငယ္ေသးလို႔ အနားမကပ္ရရင္ အနဲဆံုး ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ မတ္တပ္ရပ္ သတိဆြဲၿပီး အရိုအေသ ေပးခဲ့ၾကရမွာပါ။ သူမအရင္ ေယာက္်ားနဲ႔ ပါလာတဲ့ အီတာလ်ံ ႏိုင္ငံသား မ်က္ႏွာျဖဴ သားႀကီး သမီးႀကီးေတြပါ ျမန္မာျပည္ လိုက္လာၾကလို႔ တပ္မေတာ္သား လက္နက္ကိုင္ အေစာင့္အေရွာက္၊ အေဆာင္ အေယာင္ အျပည့္နဲ႔ အလံုလမ္းက ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အိမ္ေတာ္မွာ ခန္းခန္းနားနား ေနခဲ့ဘူးတယ္လို႔ ေရးတာ ဖတ္ဘူးပါတယ္၊ ဦးေန၀င္း ေဒၚခင္ေမသန္းတို႔ရဲ႕သား ကိုၿဖိဳးေ၀၀င္းကလဲ ဂ်ာမန္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္နဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေနတဲ့အခါ ေအဒီလမ္း ဦးေန၀င္း အိမ္မွာဘဲ ကျပားကေလး ႏွစ္ေယာက္နဲ႔အတူ မိသားစု ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးေတြကလဲ တာ၀န္အရ အရိုအေသေပး ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ ၾကတာပါဘဲ။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ျမန္မာအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးေတြ ႏိုင္ငံျခားသားနဲ႔ ပါတ္သက္ခဲ့ ဘူးပါတယ္၊ မစိမ္းပါဘူး။ ဦးေန၀င္း လက္ထက္က ႏိုင္ငံျခားသား သမၼတကေတာ္ဆို ခုေခတ္ ႏိုင္ငံျခားသား သမၼတ ခင္ပြန္းဆိုလဲ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က ျပႆနာမရွိ က်ားမ မခြဲ ႏိုင္ငံသားမခြဲ အေလးျပဳ အရိုအေသ ေပးၾကမွာပါ။ အစဥ္အလာလဲ ရွိပါတယ္။ Conservative မျဖစ္ပါဘူး။ ေခတ္မွီ ရင့္က်က္ပါတယ္၊