ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Wednesday, January 20, 2010

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား(၉)


NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံု ေသာင္းေျခာက္ေထာင္မက ရွိသည္႔အနက္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို ေငြေၾကးျဖင္႔ ေရာင္းစားခဲ႔သည္႔ သာဓကမ်ား ရွိခဲ႔ပါသည္။ ေရွးျဖစ္ ေနာက္ေၾကာင္း မသိသူမ်ားအေနျဖင္႔ ပိုမိုတိက်ခိုင္လံုစြာ သိရွိနိုင္္ေရးအတြက္ အကိုးအကား မ်ားျဖင္႔ ေဖာ္ျပလိုက္ ပါသည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္က သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔သည္႔ ေဆာင္းပါးရွင္” ဗ်တၳိ “ ၏ ”သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓုပါခင္ဗ် ” ေဆာင္းပါးတြင္ ”ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီ NLD ေထာင္စ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းက ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ ဒီမိုကေရစီ ပါတီတြင္ ဥကၠဌလုပ္ခဲ႔ေသာ ဦးဒါ၀တ္ဂ်မား ဆိုသူသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီအတြင္းေရးမွဴးမွ တစ္ဆင္႔ သိန္းခ်ီေသာ ေငြမ်ားကို ပါတီသို႔ လွဴဒါန္းခဲ႔ဖူးေပသည္။ အလွဴေငြကို ညွိႏိႈင္းခ်က္အရ က်ိဳက္မေရာ၊ ကန္႔ဘလူ၊ တန္႔ယန္းႏွင္႔ ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီ လက္္မွတ္ျဖင္႔ အမတ္ေလးဦးမွာ ဦးဒါ၀တ္ဂ်မား တို႔ဘက္က ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံ ခဲ႔သည္႔ အေနအထားေတာ႔ ရွိခဲ႔ေပသည္ ”ဟူ၍ အတိအက် ေရးသားထား ပါသည္။

ထုိ႔အတူ ကေလာင္ရွင္ ”အေနာ္ရထာ ” ေရးသားသည္႔ ”နိုင္ငံေတာ္ေရွ႔ခရီး ” စာအုပ္ စာမ်က္နွာ (၈၈) တြင္ အမတ္ေနရာမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းႏွင္႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဤသို႔ ေဖာ္ျပထား ျပန္ပါသည္။

”ဤေနရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေျခအေနကို ျပန္ၾကည္႔ဖို႔ လိုသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ဆူးေလဘုရားလမ္း ေနထိုင္ေသာ သူေ႒းႀကီး တစ္ဦးသည္ ပါတီႀကီး သံုးခုကို ရန္ပံုေငြ အမ်ားအျပား ထည္႔၀င္ကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာမ်ား ၀ယ္ယူျခင္း ရွိခဲ႔သည္။ ထိုသူေ႒းႀကီးသည္ ဘာသာေရး အယူသည္းသူ ျဖစ္ၿပီး ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္းေတာ၊ ရေသ႔ေတာင္ေဒသ ေတြကို ဘာသာေရး နယ္ေျမအျဖစ္ ခြဲထြက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိေနသည္။ သူထိုးထည္႔လိုက္ေသာ အမတ္ေဟာင္း အခ်ိဳ႕႔သည္ ပါတီ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ကာ အနိုင္ရရွိခဲ႔ၾကရာ ဤနည္းအတိုင္း သြားပါက ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းသည္ ခြဲထြက္ေတာ႔မည္႔ အေျခအေနသုိ႔ ျဖစ္လာသည္။ ဤကား ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။”

ယင္းသို႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မလိမ္႔တပတ္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ NLD သည္ ေမ်ာက္ျပ ဆန္ေတာင္းမႈကိုလည္း ျပဳုလုပ္ခဲ႔ၾကေသးသည္။ ၁၉၉၀ ျပည္႔ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ ေဒၚစုၾကည္အေနျဖင္႔ ၀င္ေရာက္အေရြးခံ ပိုင္ခြင္႔မရွိေပ။ သုိ႔ရာတြင္ NLD က ေသြးတိုးစမ္း လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ၂၂.၁၂.၁၉၈၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚစုၾကည္ အမည္ စာရင္းကို ဗဟန္း(၁) မဲဆႏၵနယ္၌ တင္သြင္းခဲ႔သည္။ NLD အတြင္း၌ ယင္းကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက တစ္ဖက္၊ ဆိုရွယ္လစ္ေဟာင္းႀကီးမ်ားက တစ္ဖက္ အျငင္းပြား ခဲ႔ၾကသည္။ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ ရွင္းျပၾက ေသာ္လည္း ဆိုရွယ္လစ္ေဟာင္းႀကီးမ်ားက တို႔ကေတာ႔ ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္းမွာပဲ၊ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္၊ အနိုင္ရဖို႔လုပ္ရမယ္” ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

က်န္သည္႔ ပါတီမ်ားက ဥပေဒ ႏွင္႔အညီ ျဖစ္ေစေရး အတြက္ ၀ိုင္းၿပီး ကန္႔ကြက္ခဲ႔ၾကသည္။ ေကာ္မရွင္ကလည္း ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင္႔ အညီ စစ္ေဆးခဲ႔သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေဒၚစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင္႔မရ ဆုိသည္႔ အေျဖသာ ထြက္လာခဲ႔သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၏ ခိုင္မာမွန္ကန္မႈကို လည္း သိရွိထားရန္ လိုအပ္လာသျဖင္႔ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါ ဦးမည္။

No comments: