ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Saturday, January 16, 2010

ေဒၚလာစားေတြရဲ႕ လုပ္ေပါက္


ဒီမုိလုပ္စား သူေတာင္းစား လုိ႔ ေျပာရင္ ရမယ္ ထင္တယ္။ ၾကည့္ပါအံုး ။
ကိုယ္စီးတဲ့ျမင္း အထီးမွန္း အမမွန္း မသိ။ ေဒၚလာစားေတြေရ ....ရွက္စရာ ေကာင္းလုိက္တာ ။
ေန႔တြက္ ရလုိ႔သာ လုပ္ေနတယ္ ထင္တယ္။ ျမန္မာျပည္ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ဆုိသူရဲ႕
နာမည္ေတာင္ မွန္ေအာင္ မေပါင္းႏုိင္ဘူး၊

No comments: