ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Saturday, January 16, 2010

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား (၇)


(၄၂)ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဆူပူအံုၾကြမႈ ျဖစ္ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ဖန္တီးခဲ့ေသာ NLD သည္ ထိုအာဇာနည္ေန႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ပင္ ပါတီတြင္း၌ အက္ကြဲေၾကာင္း ထင္ခဲ့ျပန္သည္။ NLD က ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး ဌာန၏ ေၾကျငာခ်က္အတိုင္း မွတ္ပံုတင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ မယူဟု ဖီဆန္ခဲ့စဥ္ကပင္ NLD ၏ ဗဟိုဦးစီးႏွင့္ CEC ေနရာယူ ထားေသာ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က မွတ္ပံုတင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရယူခဲ့သည္။

ယခု အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္လည္း NLD ကအစိုးရ၏ အစီအစဥ္လ က္မခံဟုဆိုကာ အခမ္းအနားကို အျပိဳင္လုပ္ရန္ တာစူခဲ့စဥ္တြင္ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အစိုးရ အစီအစဥ္အတိုင္း လြမ္းသူ႔ ပန္းေခြခ်ရန္ စာရင္းေပးသြင္းခဲ့သည္။ NLD အတြင္း႐ွိ ဗကပအႏြယ္မ်ား၏ ေျပာစကားမ်ားေၾကာင့္ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအား အစာမေက် ျဖစ္ေနခဲ့ေသာ ေဒၚစုၾကည္သည္ တစ္ခ်ီ၌ ေဒါသ ေပါက္ကြဲခဲ ့ျပန္သည္။

ေဒၚစုၾကည္သည္ ေနာက္ပါ NLD လူငယ္မ်ားျခံရံလွ်က္ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သို႔ သြားေရာက္ျပီး လမ္းခြဲစကားကို ဤသို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ကၽြန္မကို တတ္သိေတြကေျပာ ေနတာ ၾကာျပီ။ အန္ကယ္တို႔ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေတြဟာ ႏွစ္ဘက္လႊေတြ ၊ န၀တရဲ့ သတင္းေပး (informer) ေတြ ၊ မယံုရဘူးလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မက အန္ကယ္တို႔ဟာ ကၽြန္မေဖေဖ လက္ထက္ ကတည္းက တပ္ထဲမွာ အတူ႐ွိခဲ့သူေတြအေနနဲ႔ သေဘာထားခဲ့ ပါတယ္။ အန္ကယ္တို႔က ကၽြန္မတို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာလဲ ေနရာေတြယူ ၊ အခြင့္အေရးေတြ ယူခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႔ အာဏာ ဖီဆန္ေရး လမ္းစဥ္ကိုေတာ့ လက္မခံၾကဘူး။ န၀တ အစီအစဥ္နဲ႔ အာဇာနည္ေန႕မွာ ပန္းေခြခ်ဖို႔ စာရင္းေပးၾကတယ္။ ကၽြန္မတို႕ တိုက္ခိုက္ ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ မွတ္ပံုတင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ကို အန္ကယ္တို႔ သြားယူတယ္။ အခုေတာ့ အန္ကယ္တို႕ဟာ တတ္သိေတြ ေျပာသလို တကယ္မွန္ေနျပီ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အန္ကယ္တို႔နဲ႔ ကၽြန္မတို႔ လမ္းခြဲၾကမွ ျဖစ္္ေတာ့မယ္။"

ေဒၚစုၾကည္၏ ယတိျပတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္စကားကို မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းၾကီးမ်ားက ျပန္လည္ ေျဖ႐ွင္းျပီး ေခ်ာ့ေမာ့ႏွစ္သိမ့္ တိုးလွ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚစုၾကည္က ဗူးဆိုဖယံုမသီးေတာ့ေပ။ NLD ႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္အဖြဲ႕ကို ဘြာမကူတမ္း ျဖတ္ေတာက္ပစ္ခဲ့သည္။ မ်ိဳးခ်စ္ၾကီးမ်ား ကိုယ္တိုင္ ၎တို႕ NLD မွ ကန္ထုတ္ခံရျပီဟု ျပင္ပတြင္ ေျပာခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚစုၾကည္၏ အဆိုပါေျပာၾကာခ်က္ ကက္ဆက္ေခြမ်ားကို ေနရာတိုင္း လိုလုိ၌ ဖြင့္ျပီး နားေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚစုၾကည္က ၁၆.၇.၁၉၈၉ ရက္ေန႕တြင္ NLD ႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို အဆက္ျဖတ္ခိုင္းခဲ့သည္။ ဤသို႔သာ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ NLD ၏ အေျခအေနသည္ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု ေျပာင္းလဲသြားေကာင္း သြားႏိုင္ေပသည္။

မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္း EC အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ကလည္း အစည္းအေ၀း လုပ္ျပီး NLD ႏွင့္ လမ္းခြဲရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးခ်စ္ခိုင္က " ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႔၀င္ေတြ ဖိတ္ေခၚျပီး လမ္းခြဲဖို႔ ဆံုးျဖတ္တာ ပိုသင့္ေတာ္ပါတယ္။ ႏွစ္ရက္သံုးရက္ေလာက္ ေစာင့္ပါဦး" ဟုေျပာ၍ ေစာင္႔ခဲ့ၾကသည္။ ထိုကာလမွာ အာဇာနည္ေန႔ ဆူပူအံုၾကြရန္ ဖန္တီးလႈံ႔ေဆာ္မႈ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ေဒၚစုၾကည္ႏွင့္ ဦးတင္ဦးတို႔အား တားဆီး အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေဒၚစုၾကည္အား ၂၀.၉.၁၉၈၉ ရက္ေန႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာက ေနအိမ္၌ တားဆီး မိန္႔ထုတ္ခဲ့ရသည္။ ယင္းသို႔ တားဆီးမိန္႔မထုတ္မီ ဇူလိုင္လ ၁၉ရက္ညတြင္ NLD ဌာနခ်ဳပ္လုပ္ထားေသာ တကၠသိုလ္ ရိပ္သာလမ္း႐ွိ ၎၏ေနအိမ္ျခံ၀င္းကို သက္ဆိုင္ရာက စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းျပီး ၀င္ေရာက္ ႐ွာေဖြမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၎ျခံ၀င္းထဲ၌ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမသဖြယ္ သေဘာထားျပီး အစိုးရ ဆန္႔က်င္မႈ မွန္သမွ်ကို လက္ရဲဇက္ရဲ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔႐ွိခဲ့ရသည္။ ဆန္႔က်င္စာမ်ား၊ လက္ႏွိပ္စာမ်ား၊ မိတၱဴကူးစက္မ်ား၊ ျဖန္႕ေ၀ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းအမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ျမိဳ႕အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆန္႔က်င္စာမ်ားကို သိမ္းဆည္းရ႐ွိခဲ့သည္။ ျခံထဲမွ ဥပေဒအရ အေရးယူ အျပစ္ေပးခံရမည့္ လူမ်ား အပါအ၀င္ NLD လူငယ္ ၄၁ ေယာက္ကို ဖမ္းမိသည္။ ၎အထဲတြင္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႔ ျဖစ္သည့္ ABSDF မွ ေထာက္ပံံ့ေရး ေကာ္မတီ တြဲဖက္တာ၀န္ခံ စိုးျမတ္္သူလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ေဒၚစုၾကည္သည္ ေတာတြင္း ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ပ တ္သက္ခဲ့ သည့္ တိုက္ပိတ္ စိုးျမတ္သူ စသည့္ ေတာတြင္း ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားကို ၎ျခံ၀န္း အတြင္းလက္ခံေတြ႔ဆံု အားေပးခဲ့သည္။ ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအား ၀ိုုင္းပယ္ရန္ ၊ အေရးယူ ပိတ္ဆို႕ရန္ စာေရး တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ဆက္ဆံ အားေပးမႈ ျပဳခဲ့သည္။ အစိုးရအေပၚ အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေအာင္ ျပဳမူေျပာဆို လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့သည္။ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရး ၊ အာဏာဖီဆန္ေရး လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ တည္ဆဲဥပေဒပုဒ္မ အမ်ားအျပားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္။ ၎က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ဥပေဒပုဒ္မ အားလံုးျဖင့္သာ ႐ံုးတင္ တရားစြဲစစ္ေဆးပါက လြတ္ရက္မ႐ွိ ေထာင္က် ႏိုင္ေၾကာင္းသိရေပသည္။ သို႕ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက စိတ္႐ွည္ သီးခံမႈမ်ားျဖင့္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့၍သာ ေနအိမ္၌ တားဆီးမိန္႕ျဖင့္ ေနႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္အမ်ားစုမွာ ျပစ္မႈကိုယ္စီ ျဖင့္ အေရးယူခံ ေနရခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚစုၾကည္ပါ တားဆီးမိန္႔ အထုတ္ခံ လိုက္ရေသာအခါ NLD လည္း ႐ုပ္ေသး ၾကိဳးျပတ္သလို ျဖစ္သြားသည္။ ဤအေျခကို အမိအရ ဆုပ္ကိုုင္ျပီး လႈပ္႐ွားသူမ်ား ကေတာ့ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ NLD ကို ဦးေဆာင္လႈပ္႐ွား မည့္သူ မ႐ွိခ်ိန္တြင္ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးေအာင္ေ႐ႊက NLD ဥကၠဌ ေနရာ ၀င္ယူခဲ့သည္။ NLD အဖြဲ႔ခြဲမ်ား၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား စည္း႐ုံးေရးလုပ္ ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ ျဖစ္ေအာင္၀င္ရမည္ဟု မက္လံုးေပးကာ NLD ကို အသက္ ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းရင္း အမွန္မွာ လူထုက မဆလကို မုန္းေနသည့္ အ႐ွိန္မကုန္ေသးမီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ NLD မဲရႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို ေမွ်ာ္မွန္းျပီး ေလွေမ်ာကို ေလွႏွင့္လိုက္ရန္ ၾကိဳးပမ္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးေအာင္ေ႐ႊတို႔ အုပ္စုတြင္ တည္ျမဲဖဆပလ (တစ္ခ်ိန္က ဆို႐ွယ္လစ္ပါတီ တစ္ျခမ္း)မွ လူမ်ားပါ၀င္ရာ ႏိုင္ငံေရး ဖ်ံမ်ားပီပီ NLD ဗဟိုကို အုပ္စီး လာခဲ့ၾကေပသည္။

No comments: