ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Monday, June 11, 2012

ဂ်ီဟတ္ကို counter-terrorism နဲ ့ပဲတံု့ျပန္ရမယ္


 
ျမန္မာနိုင္ငံ ဟာ အဓိကရုဏ္းျဖစ္ေနတာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ျမန္မာနိုင္ငံ ဟာ ကို ကိုဆိုဗိုတို ့လို မြတ္စလင္ဘာသာေရး စစ္ေျမျပင္ေအာက္မွာ က်ေရာက္လို့ေနပါျပီ။ 
ဂ်ီဟတ္ကို counter-terrorism နဲ ့ပဲတံု့ျပန္ရမယ္။ ေရႊျပည္ေအးတရား ေဟာခ်င္သူ ျမန္မာ အေရျခံဳ ထားေသာ မြတ္စလင္မ်ား ေမာင္းေတာမွာ သြားေဟာပါ။ အခုအခ်ိန္မွာ ဘယ္သို ့ေသာ မြတ္စလင္လူမ်ားမွ ကိုယ့္ ျမန္မာလူမ်ိဳး၊ ကို မကာကြယ္ေပးပါဘူး။လူနဲ ့ဘီလူး ကြဲသြားပါျပီ သက် သာကီ ရခိုင္ျပည္ဟာ စစ္ေျမျပင္လို ျဖစ္သြားပါျပီ။ ကိုယ့္ေျမ ကိုယ့္ေရ၊ ကိုယ့္နိုင္ငံမွာ ဘုန္းၾကီး ေက်ာင္းေတြ ကို မီးရွိဲ့၊ ဗုဒ္ဒဘာသာ ၀င္သမ်ွကို သတ္ဆိုတဲ့ ဂ်ီဟတ္ ျဖစ္ေနပီ။ မြတ္စလင္ေတြ ဟာ ရခိုင္ျပည္ကို မီးေလာင္တိုက္ သြင္းေနပါျပီ။ တိုင္းရင္းသား ညီ အစ္ကို မ်ားနားလည္ၾကပါ။

No comments: