ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Monday, June 11, 2012

အရည္အခ်င္း မရွိေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္ အား ရႈတ္ခ်သင့္


အရည္အခ်င္း မရွိေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္ အား ရႈတ္ခ်သင့္

 

From မင္းေခါင္

ႏိုင္ငံေတာ္မွ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို အေျခခံ၍ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ စည္းကမ္းျပည္၀သည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနခ်ိန္တြင္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔၌ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာမွ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးမွာ မုဒိန္းက်င့္၊ လူသတ္၊ ပစၥည္းအလုခံရာမွ... စတင္ၿပီး ဘဂၤလာလီကုလားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံရခိုင္မ်ားအၾကား ျပႆနာ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ဒီကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ေဒသခံရခို္င္လူမ်ဳိးမ်ားမွ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္ ၁၀ ဦးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္ကုတ္မွာ အသတ္ခံရတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး မေက်နပ္တဲ့အတြက္ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဆူးေလဗလီမွ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ေတြက တရားမွ်တစြာအေရးယူေပးဖို႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။

၎အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕မွ ဘဂၤလီကုလားမ်ားသည္ ဗလီတက္ခ်ိန္တြင္လူစုၿပီး ဗလီမွဆင္းေသာအခါ လူအုပ္ျဖင့္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕မွ ရခိုင္အိမ္မ်ားကို မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရခိုင္ေက်းရြာမ်ားကိုလည္း လိုက္လံမီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါသည္။ ဘဂၤလီကုလားမ်ားသည္ ရခိုင္ရြာမ်ားအား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့အျပင္ မြတ္စလင္ကုလားမွ လြဲၿပီး က်န္လူမ်ဳိးအားလံုးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္မွ ခုလိုအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ အစိုးရတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းက စစ္ေတြရဲစခန္းအား ရခိုင္ျပည္သူမ်ားမွ ဆႏၵျပခဲ့ရာမွာ ၀င္ျဖန္ေျဖမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လူထုကလက္မခံပဲခဲနဲ႔ေပါက္ခဲ့သျဖင့္ ရဲစခန္းစားပြဲခံုေအာက္တြင္ ၀င္ပုန္းေနရ ေၾကာင္း မ်က္ျမင္မ်ားကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႔မ်ား ခ်ဳံ႕ျခင္း၊ ခ်ဲ႕ျခင္း၊အသစ္ဖြဲ႔ျခင္းမ်ားအား စနစ္တက်ျပဳေရး အဆိုကိုတင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ၎အဆိုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္အား ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းေနသျဖင့္ ရဲတပ္ရင္းမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ေပးေစလိုေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါတင္ျပခ်က္ အား မေကြးတိုင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးလွေဆြမွ ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္းေတာေဒသသည္ ဘဂၤလီလူမ်ဳိးမ်ား ၀င္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္ေနသျဖင့္ တားဆီးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ရဲတပ္ရင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ထားရွိကာ တားျမစ္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားအား မတားဆီးႏိုင္ပါက ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ကုလားျပည္နယ္ျဖစ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္္လည္ေခ်ပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေဒါက္တာေအးေမာင္၏ တင္ျပခ်က္အား လႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ ထားရွိခဲ့ပါသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရပ္ကြက္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္စသည္ျဖင့္ အဆင့္လိုက္ ေျဖရွင္္း ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရၿပီး ရဲမ်ားမွ မထိန္းသိမ္းႏိုင္မွသာ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ တဆင့္ စစ္တပ္အား အကူအညီ ေတာင္းဆိုမွသာ မလြဲမေရွာင္သာ ၀င္ေရာက္ထိန္းသိမ္းေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တပ္၏ သေဘာသဘာ၀အရ ၿမိဳ႕ျပ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းေနရပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ျပည္သူ၊ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္မွ ယခုကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ အစိုုးရေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပြားခဲ့ရေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာဆိုေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီခန္႔က Eleven Media Group ႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္မွ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္သူျပည္သားေတြ လက္ထဲအပ္သင့္တယ္။ ရွမ္းကို ရွမ္းလက္ထဲအပ္ဖို႔လိုမယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြလက္ထဲ အပ္ဖို႔လိုတယ္ စသည္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ စကားမ်ားကို ေျပာဆိုၿပီး ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ၎စကားမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀ မွ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ပါ၀င္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ား စသည့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမအပိုင္းအျခားဟူသမွ်သည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ် ခြဲမထြက္ရ ဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိပဲ တရားလက္လြတ္ေျပာဆိုေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္မွ မိမိရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ လံုၿခံဳေအာင္ ျပည္သူ႔စစ္ကို အခိုင္အမာဖြဲ႔ဖို႔လိုတယ္ ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၎ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥေပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၈ တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးသည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္တြင္ရွိရမည္။ ႏိုင္ငံအ၀န္း နယ္စပ္ေဒသအပါအ၀င္ လိုအပ္ေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၊ ျပည္သူ႕စစ္မ်ားကိုလည္း ဥပေဒနဲ႔ အညီဖြဲ႔စည္းေပးၿပီး နယ္ေျမေဒသလံုၿခံဳေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိသည္ ဟုျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရန္ ဆိုေသာအခ်က္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ပါ၀င္ေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ေျပာဆိုျခင္းသာျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၈ အရ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥေပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရန္တာ၀န္ရွိသည့္အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံအတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ျပည္ေထာင္ စုၿပိဳကြဲေအာင္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အတြင္းမွ ျပည္နယ္မ်ားခြဲ ထြက္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကို ရႈတ္ခ်ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Myanmar Express

1 comment:

seinwayhtun said...

He will know soon. How much he has knowledge of politic himself. All myanmar government is not too stupid.Why and how they know very well. I am burmes. Please read King Anawyahta by Daw Khin Myo CHit. Why general Nay Win last speech don't be strike on the road. But Bad luck for country and went reverse way. How about BCP.How about British last government.How General Aun San and leaders killed.Why Diana die shoy t age. How U Kyaw Nyein involved to push BCP to under ground.
Why 1949, after 1 years later of myanmar freedom, KNDO problem and General SmithDoon army leader time.All happen in process. Why.General Nay Win took power. Why 33 advicery board 33 member not agree with country solution.Do you think english is better than burmese. What is history.Please study 1st.How much you have done govermnment staff. How about staff university training?
What is our country defence system? Plese study 1st. May be your arakan will respect you. I agree. But don't blame any how government.Please. We are together. We are fighting poverty together. Only I can say we got mistake system.Engineer view this is system error.Not human error.!1947, 1974 all got error.How about 2008. Sure. But flexible and changeble is solution for any error.Only human error not including system.Best Regard
Ko Nay Oo Lin