ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Monday, June 11, 2012

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတဲ့စကားကို ကိုယ့္ႏွမနဲ႔လဲၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္စရာေတာ့ မလိုေလာက္ဘူး

 "ေမာင္ေတာအေရးမွာ ႏွာစီးေခ်ာင္းဆိုးေနတဲ့ မီဒီယာေတြ၊ အစိုးရလုပ္သမွ် ဘုဂလန္႔ခံရမယ္လို႔ 
ယူဆထားတဲ့ မီဒီယာေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ အစိုးရ မွားတုန္းက မွားတယ္ ေျပာရဲခဲ့ၾကသလို မွန္တာကိုလည္း မွန္တယ္လို႔ ရဲရဲႀကီး ေထာက္ခံဖို႔လိုပါတယ္။ သီရိလကၤာမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြအေပၚ 
အၿမဲက်ဴးေက်ာ္ ထိပါးေနတဲ့ တမီးလ္ေတြကို အစိုးရက အျမစ္ျပတ္ ရွင္းလင္းစဥ္တုန္းက သီရိလကၤာ မီဒီယာေတြရဲ႕ အသံဟာ တစ္ညီတည္း ထြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီကိစၥေၾကာင့္ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံတစ္ခ်ိဳ႕က သီရိလကၤာအစိုးရကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်တာမ်ိဳးေတြ၊ ပိတ္ဆို႔အေရးယူတာမ်ိဳးေတြ လုပ္လာတဲ့အခါ 
သီရိလကၤာ တစ္နိုင္ငံလံုး၊ ပါတီအစံု၊ မီဒီယာအစံု၊ ကိုယ့္အစိုးရဘက္က ရပ္တည္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္းက အတိုက္အခံပါတီေတြ၊ မီဒီယာေတြ အမ်ားႀကီး စဥ္းစားသင့္ၾကပါၿပီ။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတဲ့စကားကို ကိုယ့္ႏွမနဲ႔လဲၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္စရာေတာ့ မလိုေလာက္ဘူး ထင္ပါတယ္။"
 
ျမန္မာျပည္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္တစ္ပါး

No comments: