ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Thursday, June 14, 2012

ရိုဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ အကူအညီ ေတာင္းခံ

ရိုဟင္ဂ်ာ ေခါင္းေဆာင္ မိုဟာမက္အစ္စ္လမ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူတို႕ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အတြက္ အခုခ်ိန္ထိ ဘာမွလုပ္မေပးေသးပဲ အခ်ိန္ၾကာေနေၾကာင္း၊ သူတို႕အေနနဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မဲဆြယ္ပြဲမ်ားတြင္ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ကတည္းက ေထာက္ခံ အားေပး ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာၾကားသြား ပါတယ္။ သူတို႕ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ေဒသမွာ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ အကူအညီ အမ်ားၾကီး လိုအပ္တယ္လို႕ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကား သြားပါတယ္။
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရသူ တစ္ဦးကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဥေရာပ ခရီးမသြားခင္ ရခိုင္မ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ညီတူမွ်တူ အကူအညီေပးရန္ မွာၾကား သြားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Source: Bloomberg

1 comment:

ေခတ္သစ္ said...

Yes we should help to the Bingali that is our Buddish thought But stop your done like as animal,for example many child without rich.