ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Saturday, March 30, 2013

NLD ပါတီ၀င္တစ္ဦးက လ၀က ၏ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုကုိ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိ


မတ္လ 27 ရက္ေန႔က သံတြဲခရုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးတြင္ က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ NLD ပါတီ၀င္ ဘဂၤလီတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦး-----------က လ၀ကတြင္ေရးသားသားသည့္ ''ေျမၿမိဳ၍ လူမ်ိဳးမေပ်ာက္ လူၿမိဳမွ လူမ်ိဳးေပ်ာက္မည္" ဆုိသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ကုိ ဖ်က္ပယ္ ေပးရန္ တရား၀င္ ေတာင္းဆုိ္ လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သံတြဲ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ မည္သုိ႔မွ် သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ကိစၥျဖစ္သျဖင့္ ဖ်က္၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။


 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လူၿမိဳ၍ လူမ်ိဳးေပ်ာက္မည္ကုိ စုိးရိမ္ရေသာ အေနအထားတြင္ ရွိသျဖင့္ ပုိမုိၿပီး သတိထားရမည့္ အခ်ိန္တြင္ ထုိသုိ႔ ေျပာဆုိ လာျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာကုိ ဖ်က္ဆီးရာ ေရာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိ ေဆာင္ပုဒ္သည္ ျပႆနာ မျဖစ္ခင္ ကတည္းက ရွိေနၿပီးသား ျဖစ္သျဖင့္ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ ျပဳ လုပ္ရသည္ကုိ ေလ့လာရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းလည္း ယင္း အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ သူမ်ားက ေျပာပါသည္။ ထုိအစည္းအေ၀းသုိ႔ ပါတီေပါင္းစုံမွ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ မ်ားႏွင့္ ဌာန ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရ ပါသည္။


By RSV


No comments: