ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Thursday, November 8, 2012

ကုလားဟု ေခၚျခင္းအား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေထာက္ခံခ်က္ေပး



ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ကုလားလို႕ သံုးထားပါတယ္....

ဒါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရးထားတဲ႕ ေဆာင္းပါးထဲက ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္..

ေအာင္ဆန္း၏ မိခင္မ်ဳိး႐ိုးထဲတြင္ ရာထူးႀကီး မင္းမႈထမ္းအခ်ဳိ႕ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။
...
ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးဖာသည္လယ္သမားမ်ဳိး႐ိုးမွ ျဖစ္ၿပီး မိမိ၏အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္
ျဖစ္ေသာ ေရွ႕ေနအလုပ္၌ ေအာင္ျမင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ထုိ႔ေၾကာင့္ ထက္ျမက္သြက္လက္လွေသာ မိခင္ေဒၚစုသာ
လွ်င္ မိသား စု စား၀တ္ေနေရးကို အဓိကတာ၀န္ယူရပါသည္။ေဒၚစု၏ ဦးေလးေတာ္သူသည္ ၿဗိတိသွ်တို႔ကို ေရွးဦးစြာ ေတာ္လွန္ဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာ ျမန္မာအုပ္စုတစုကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ပါ သည္။ ေနာက္ဆံုး၌ “ဗိုလ္လေရာင္” ေခၚ“ဦးမင္းေရာင္” အား ၿဗိတိသွ်တို႔က ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ လိုက္ပါသည္။ “ကုလား တို႔ ကြၽန္မခံ” ဟူေသာ စိတ္ထားရွိခဲ့သည့္ ထိုရဲရဲေတာက္ မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢဳိလ္ႀကီးကား ေအာင္ဆန္းမိသားစုႏွင့္ နယ္သူနယ္သား မ်ား ဂုဏ္ယူစံထား အားက်ဖြယ္ရာ ျဖစ္လာပါသည္။(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါး)_

No comments: