ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Thursday, November 8, 2012

ေတာင္သာၿမိဳ႕ ေက်ာက္ကာရြာ NLD ရံုးဖြင့္ပဲြ ဆႏၵျပခံရ

ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ကာ ေက်းရြာတြင္ NLDပါတီမွ ႐ံုးဖြင့္ပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္း ၄င္းအခမ္းအနားကို 3.11.2012 ေန႕ နံနက္ 10နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေက်ာက္ကာေက်းရြာ မွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ NLD ပါတီသည္ မိမိတို႕ ေဒသအတြက္ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိဘဲ အခုမွ ႐ံုးလာဖြင့္တာ ငါတို႕နယ္မွာ NLD ပါတီကို မလိုလားဘူး၊ ငါတို႕နယ္ကို ေကာင္းေအာင္ ၾကည့္ေပးတဲ့လူကိုဘဲငါတို႕အ၀င္ခံ ႏိုင္မယ္၊ ငါတို႕ရြာမွာ NLD ပါတီအ၀င္ မခံႏိုင္ဘူး၊ တို႕ရြာမွာ 3 ေယာက္ေလာက္ဘဲ NLDလုပ္တာနဲ႕ တို႕ရြာမွာ စိတ္၀မ္းကြဲ မခံႏိုင္ဘူးဟု ေျပာဆိုကာ နံနက္ 8နာရီခန္႕မွစၿပီး ရြာအ၀င္မွ ေက်းရြာျပည္သူ 200 ဦးခန္႕သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ “ တို႕ရြာ တည္ၿငိမ္း ေအးခ်မ္းမႈကို ပ်က္စီးေအာင္ မလုပ္ပါနဲ႕၊ NLDအလိုမရွိဘူး၊ ” ဟူေသာ လက္ကိုင္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။ ေက်းရြာတြင္ NLD ပါတီဆိုင္းဘုတ္ တင္ေသာ သူ၏ အရည္အခ်င္းမွာ- ဦးနန္းတင္ (အဖ) ဦးလွေမာင္၊ အသက္(၅၃) ၊ ပညာအရည္အခ်င္း (၇) တန္းသည္ စစ္တပ္မွ စစ္သားအဆင့္ျဖင့္ စာရိတၱ ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံရသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခါမွာလည္း မယားငယ္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းေနသူျဖစ္ၿပီး အေဖ အရင္း ေခါက္ေခါက္ ကိုဓါးႀကိမ္းႀကိမ္းၿပီး ငါကိုင္တုတ္ဆဲ ေရးတိုင္းထြာမႈမ်ား ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ရ.ယ.က ဥကၠ႒ လုပ္စဥ္က လည္း ထန္းသမား ကိုတိုးၾကည္၏ ဇနီးအားဆံပင္ဆဲြ ပါး႐ိုက္ေသာ ကိစၥျဖင့္ေထာင္ က်မလိုျဖစ္ကာ ရ.ယ.က ဥကၠ႒ ဘ၀မွရပ္ နားခဲ့ရပါတယ္။ ယခု ေက်းရြာတြင္လည္း သာေရး/နာေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ၄င္းအားဘယ္သူမွ မသံုးဘဲ ေက်းရြာမွ ပစ္ပယ္ထား သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ယခုကိစၥမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ NLD ပါတီသည္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ား တြင္႐ုံးခန္းဖြင့္ လွစ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ မတည့္ူသူမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား တြင္႐ံုးဖြင့္လွစ္ေန ရေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

No comments: