ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Tuesday, October 23, 2012

သစ္ထူးလြင္ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ အတြင္းသတင္း Facebook စာမ်က္ႏွာတို႕တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ "Favourite Journal ၏ ေမးျမန္းခ်က္မွာ သမၼတၾကီး မ်က္ရည္က်" ဟူေသာ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းခ်က္


သစ္ထူးလြင္ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ အတြင္းသတင္း Facebook စာမ်က္ႏွာတို႕တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ "Favourite Journal ၏ ေမးျမန္းခ်က္မွာ သမၼတၾကီး မ်က္ရည္က်" ဟူေသာ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းခ်က္
=======================================

၁။ (၂၁-၁၀-၂၀၁၂)ရက္ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ အထက္ေဖာ္ျပပါ သတင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို
ေအာက္ပါ Link တြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္-
http://www.thithtoolwin.com/2012/10/favourite-journal.html#.UIVHgokL9QU.facebook

၂။ ယင္းသတင္း၏ ဇစ္ျမစ္မွ "အတြင္းသတင္း" အမည္ရွိ Facebook
စာမ်က္ ႏွာတစ္ခုမွ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းစာမ်က္ႏွာမွာ ေအာက္ပါလိပ္စာ
အတိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္-
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=199160373552515&set=a.198396663628886.58090.198385523630000&type=1

၃။သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မွာ-

" ယမန္ေန႕ ေန႕လည္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ မီဒီယာေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားေနစဥ္ ပြဲစျပီး မၾကာမွီ ေမးခြန္း ၃ခုခန္႕ ေျဖဆိုျပီးခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ ေဇာေခြၽးမ်ား ျပန္လာကာ၊ ေျမသိမ္း ယာသိမ္းကိစၥေမးခြန္းမ်ား၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ၎၏ တစ္ဦးတည္း ကိုယ္ပိုင္အျမင္အေပၚ ေမးခြန္းမ်ား အစရွိသည္တို႕ကို ေရွာင္လႊဲေျဖဆိုသြားျပီး အလြန္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္လ်က္ရွိပံု ေပၚခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္မၾကာမွီ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးမွ ခန္႔အပ္ႏိုုင္မႈ အေနအထားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး Favourite Journal မွ ေမးျမန္းခ်က္အေရာက္တြင္ မ်က္စိမ်က္ႏွာပ်က္ကာ အသံမ်ားတုန္လာ၍ ပံုပါအတိုင္း မ်က္ရည္မ်ားပါ က်ဆင္းလာခဲ့သည္။
အထက္ပါအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ပက္သက္၍ မီဒီယာမ်ားအေနႏွင့္ နားလည္မွရွိစြာ ေရးသားေဖာ္ထုတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ၾကရန္၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ဆန္း၏ အျဖစ္အပ်က္ကဲ့သို႕ လူထုအၾကား ျပန္႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိမသြားေစရန္အတြက္ ပြဲအျပီးတြင္ သမၼတရံုးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးေဇာ္ေဌးမွ လိုက္လံ ေျပာဆိုေတာင္းပန္ထားေသာေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားအားလုံးကလဲ ယခုခ်ိန္ထိ ေရငံု ႏႈတ္ပိတ္လ်က္ရွိေနၾကေသးေၾကာင္း အတြင္းသတင္းမ်ား ရရွိထား (21, Oct, 2012 )"
ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

၄။ လူထုအၾကားျပန္႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိမသြားေစရန္ မိမိမွ လိုက္လံေျပာဆို ေတာင္းပန္ထာားေသာေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားမွ ေရငုံႏႈတ္ပိတ္လ်က္ ရွိေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဤသို႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက လူေပါင္း(၁၀၀)ေက်ာ္အား မည္သို႕မွ် ႏႈတ္ပိတ္၍ မရႏိုင္သည္မွာ အားလုံး အသိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႕ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံ၍ သတင္းသဖြယ္ထုတ္ျပန္လာသည္မွာ မိမိတို႕အားလုံး ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့ေသာ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ဒြန္တြဲသည့္ လြတ္လပ္မႈ ဟူေသာ အေျခအေနအတြက္ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရပါသည္။

၅။ မီဒီယာေပါင္း(၅၀)ေက်ာ္ကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ သတင္းမီဒီယာ ေလာကာသားေပါင္း(၁၂၈)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၏ အစအဆုံး မွတ္တမ္းရုပ္/သံမ်ားလည္း အြန္လိုင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ဤသတင္းမွာ လုံးဝ မဟုတ္မမွန္ လိမ္ညာထားျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုေန႕က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသူမ်ား အားလုံး သိရွိထားပါသည္။

၆။ အဆိုပါသတင္းကို အစျပဳလႊင့္တင္ခဲ့သည့္ "အတြင္းသတင္း" Facebook စာမ်က္ႏွာသည္လည္းေကာင္း၊ သတင္းအျဖစ္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည့္ သစ္ထူးလြင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္သည္လည္းေကာင္း၊ အဆိုပါသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို ကိုးကား၍ ေဝဖန္ေျပာဆိုေနမႈမ်ားသည္ လည္းေကာင္း မည္သုိ႕ေသာ အေၾကာင္းရင္းေနာက္ခံမ်ား တည္ရွိေနသည္ ဆိုသည္မွာလည္း ယင္းတို႕ဘာသာပင္ သိရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

၇။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးသည္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို အထူးအေလးထား၍ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ တာဝန္ကို စတင္လႊဲေျပာင္းခ်ိန္မွ ယေန႕အခ်ိန္အထိ ျဖစ္ေၾကာင္း အထူးတလည္ ေျပာရန္ မလိုအပ္ ဟု ယူဆပါသည္။

၈။ ဤသို႕ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အဓိက တြန္းအားေပး ညႊန္ၾကားခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအေနျဖင့္လည္း လူသားတို႕၏ သဘာဝကို နားလည္ထားျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံသတင္း ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ခဲ့သူတို႕ေၾကာင့္ မိမိတို႕အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအတြင္း ဟုတ္ႏိုးႏိုး ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္မည္ စိုး၍ ယခုကဲ့သို႕ ေျဖရွင္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၉။ ယေန႕အခ်ိန္အခါသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဖင္ျပဲေအာင္ ရုန္းကန္ႀကဳိးစားၾကရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သလို မတူညီမႈမ်ား ေဘးဖယ္ထားျပီး ႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူမ်ားအက်ဳိးကို Common Ground ထား၍ စံနမူနာျပ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆုရွင္ေ ဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕သည္ မိမိတို႕ ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပမ်ား ျဖစ္သည္ ဟုလည္း အခိုင္အမာ ယုံၾကည္ထားပါသည္။

၁၀။ သူ႕ဘက္-ကိုယ့္ဘက္ ဘက္အစြဲမ်ား၊ ရန္-ငါ အကြဲမ်ား မေျပေပ်ာက္ေသးေသာ သေဘာ သဘာဝကို နားလည္သိရွိထားသည့္တိုင္ " ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကို ေထာက္ခံ ျခင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆန္႕က်င္ျခင္းမဟုတ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကို ဆန္႕က်င္ျခင္း မဟုတ္" ဟူေသာ အထက္တန္းက်သည့္ အေတြးအေခၚမ်ား အစျပဳ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ အခ်ိန္သို႕ ေရာက္ရွိေနျပီ ဟုလည္း ယုံၾကည္ပါသည္။

၁၁။ သတင္း လႊင့္တင္ေသာ "သစ္ထူးလြင္" ဝက္ဘ္ဆိုက္ မည္သူ လႊင့္တင္ေနသည္ကို မိမိတို႕ သိရွိထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ မမွန္သတင္း အစျပဳ ျဖန္႕ခ်ိေသာ "အတြင္းသတင္း Facebook စာမ်က္ႏွာ" ႏွင့္ မိမိတို႕ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိသည္မ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၁၂။ ယေန႕လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ Stakeholder မ်ားအားလုံးက ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူ အက်ဳိးအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကျပီ ျဖစ္ရာ ဤသို႕ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္လာၾကသူမ်ားသည္လည္း မိမိတို႕၏ အစြန္းေရာက္ေသာ ခံယူခ်က္မ်ား၊ ငါနွင့္မတူ ငါ့ရန္သူ ဟူေသာ ေခတ္ေဆြးအေတြးအေခၚမ်ား ဖယ္ခြါခ်ရန္ အခ်ိန္တန္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ရည္ညႊန္းခ်က္ - https://www.facebook.com/hmuu.zaw.forum

No comments: