ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Sunday, October 21, 2012

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီ၏ အထက္ႏွင့္ ေအာက္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေရာဂါဆန္းမ်ားဒုတိယဥကၠ႒ သူရ ဦးေအးျမင့္မွ ေျပာေသာ ေအာက္လူမ်ားရွိ ထူးဆန္းေသာ ေရာဂါ

ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ အဖြဲ႕အစည္းဟာ အမိန္႔ေပးမွ လုပ္တတ္ ကိုင္တတ္တယ္ .. အထက္က ညႊန္ၾကားမႈကို ေစာင့္ဆိုင္း နာခံေနတာရယ္.. ျပည္သူအေျခအေန နဲ႔ ယွဥ္ျပီး အံ၀င္ခြင္က် သြက္သြက္ လက္လက္ လုပ္ကိုင္ တတ္တဲ့ အက်င့္အားနည္းေနတယ္...။ ပါတီအေနနဲ႔ လူထုအတြင္း စိမ့္၀င္ရာမွာ ကယ္တင္ရွင္ ပံုစံ..  ဆရာၾကီးပံုစံ.. ျပဳလုပ္ေနတာရယ္.. အျပန္အလွန္ တာ၀န္ခံျခင္း မရွိတာရယ္ ... စတာေတြကို ျပဳျပင္ဖို႔လိုတယ္ ... လို႔ သူရဦးေအးျမင့္ က ပါတီညီလာခံ ဒုတိယေန႔မွာေျပာ ပါတယ္..။ ေနာက္ျပီး ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွိတဲ့ နိုင္ငံေရးသူငယ္နာေရာဂါ (၅)မ်ိဳးကိုလည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္..။

ပထမေရာဂါ ကေတာ့ အထက္က ေအာက္ကို အမိန္႔ေပး အမိန္႔နာခံ စီးဆင္းေစျပီး အမိန္႔မရရင္ ဘာမွၾကံစည္ ေတြးေတာ နိုင္စြမ္းမရွိတဲ့ “စစ္အေလ့အထေရာဂါ”..။

ဒုတိယကေတာ့ ေနရာတကာ အမိန္႔ပဲ ေပးတတ္ျပီး ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္နိုင္စြမ္းမရွိတဲ့ “အာဏာရွင္ေရာဂါ”...။

တတိယ တစ္မ်ိဳးကေတာ့ သက္သာသလို ေနျပီး သာတဲ့ ဘက္လိုက္တဲ့  “ အေခ်ာင္သမားေရာဂါ”..။

စတုတၳတစ္မ်ိဳး ကေတာ့ မိမိတာ၀န္ ေက်ပြန္ေအာင္မလုပ္ပဲ.. အခ်င္းခ်င္း ေစာင့္ၾကည့္တိုက္တြန္းတဲ့ “သူလွ်ိဴ ဒလန္ သ႑ာန္ ေရာဂါ”..။

ပဥၥမက ကိုယ့္က်င့္သိကၡာ ထိန္းသိမ္းနိုင္စြမ္းမရွိတဲ့ “အက်င့္ပ်က္ေရာဂါ”..တို႔ျဖစ္တယ္။


ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္မ်ားက ေျပာေသာ အထက္ေရာဂါမ်ား (လူၾကီးေရာဂါ)

(က) ထုိင္ခံု တည္ၿမဲေရး ေရာဂါ၊ (တနည္း) လူႀကီး ေရာဂါ ျဖစ္ပါသည္။
(ခ ) တပည္႔ ေမြးေရာဂါ၊(တနည္း) မိမိအက်ိဳးစီးပြား၊ မိမိပိုင္ဆုိင္မႈ ကုိ သိရွိေနေသာ တပည္႔ မ်ားကုိ အသံမထြက္ေစရန္ အနားေခၚထားျခင္း၊ ေနရာေပးထားျခင္။
(ဂ ) တုိင္းႏွင္႔ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ စြာတာတာမ်ား၊ အနားျပာမ်ားကုိ ေနရာ ေပး ၀ုိင္းရံေစျခင္းျဖင္႔ ျပည္သူ႕ ဘ၀ ခံစား ေနရေသာ အမွန္တရားမ်ားကုိ ဖံုးကြယ္ ထားျခင္းေရာဂါ။
(ဃ) တုိင္းႏွင႔္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ မိမိတုိ႔လူႀကီးမ်ားသာ စကားေပါက္ရမည္၊ တစ္ေသြ မတိမ္း နားေထာင္ ရမည္၊ အဆုိပါလူမ်ားကုိ ေနရာေပးထားၿပီး ၄င္းတုိ႔မွ ပါတီ ဘ႑ာေငြ မ်ားကုိ
စိတ္္ႀကိဳက္ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ျခင္းမ်ားကုိ မသိက်ိဳးကၽြံျပဳထားျခင္း ေရာဂါ။
(င) ၂၀၁၅ ေနာက္ပုိင္း ဘာျဖစ္ျဖစ္ ယခုကာလေတာ႔ အိေျႏၵရွိရွိေနထုိင္ႏုိင္ေရးႏွင္႔ ၂၀၁၅ ေနာက္ပုိင္းတြင္ တုိ႕က အသက္ႀကီးပါၿပီးကြာ ၊ က်န္လူငယ္ေတြ ေနရာေပးမယ္ ဆုိတဲ႕ေရာဂါ။

အျခားအျခားေသာ ႏုိင္ငံေရး ကင္ဆာေရာဂါ မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေနေသးပါေၾကာင္း

ရည္ညႊန္း - http://khitthit.blogspot.com

No comments: