ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Monday, December 10, 2007

ဒုိင္လူႀကီး မရွိေသာ ေဘာလံုးပဲြ


ယေန႔ ေဘာလံုးပဲြမ်ားကုိ ကမၻာတစ္၀န္းလံုးမွ စိတ္ပါ၀င္စားလ်က္ ရွိၾကသည္ကုိ ေတြျမင္ၾကရ ပါသည္။ ထုိကမၻာ့ေဘာလံုးပဲြမ်ားကုိ ကမၻာ့ဒုိင္လူႀကီးမ်ားကလည္း စနစ္တက် ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ ရွိၾကသျဖင့္ ေဘာလံုးပဲြ ပဲြစဥ္မ်ားမွာ အလြန္ပင္ ၾကည့္ေကာင္းလ်က္ ရွိၾကသည္ကုိလည္း ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။

ပင္လယ္ေကြ႔ရွိ အီရတ္စစ္ေျမျပင္မွ ေဘာလံုးပဲြမ်ားမွာကား ကမၻာ့ေဘာလံုးပဲြမ်ားကဲ့သုိ႔ မည္သူ တစ္သီးတစ္ေယာက္ကမွ် ႀကိဳက္ႏွစ္သစ္ျခင္းမရွိ၊ အုပ္ထိန္းရန္ ဒုိင္လူႀကီးမ်ားကလည္း တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် မရွိသျဖင့္ ေသြးေခ်ာင္းစီးၿပီး အရုိးမ်ား ေတာင္လုိပံုကာ အနိဌာရံု စစ္ပဲြႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္ကုိသာ ေတြ႔ရပါသည္။

ထုိဒုိင္မရွိေသာ ပဲြမွာ ပင္လယ္ေကြ႔ေဒသမွ အေမရိကန္ႏွင့္ အီရတ္တုိ႔၏ စစ္ပဲြသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာကုလသမဂၢသည္ ကမၻာကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရေသာ ဒုိင္လူႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ပါေသာ္လည္း ထုိပြဲကုိ လက္ေရွာင္၍ ေနခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

စစ္ပဲြဆုိသည္မွာ ကမၻာစစ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာရမွသာ ေပၚထြက္ရစျမဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု အီရတ္စစ္ပဲြမွာမူ မည္သူ႔ကုိမွ် ဂရုမစုိက္ ဗုိလ္က်က်ဴးေက်ာ္ေသာ စစ္ပဲြျဖစ္ၿပီး သိန္းဂဏန္းမကေသာ လူသားတုိ႔သည္ ထုိစစ္ပဲြတြင္ အတံုးအရံုး က်ဆံုးခဲ့ၾကရပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအီရတ္စစ္ပဲြၾကီး ၿပီးဆံုးရန္ မွာလည္း အရိပ္အေရာင္မွ်ပင္ ေပၚေပါက္ျခင္း မရွိေသးပါ။

ဤကဲ့သုိ႔ပင္ ကမၻာၾကီးတြင္ လက္ဦးသူက မေတာ္မတရား က်ဴးေက်ာ္သည့္ စနစ္ကုိ သံုးစဲြလ်က္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံကုိ မိမိတုိ႔ကပင္ လံုျခံဳေအာင္ အဘက္ဘက္မွ ထိန္းသိမ္းၿပီး ထုိက်ဴးေက်ာ္သူမ်ား မေပၚေပါက္ လာႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ လာပါကလည္း ကာကြယ္ႏုိင္ၾကရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုိအပ္လ်က္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

No comments: