ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Thursday, December 27, 2012

ေက်းရြာ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပြဲ NLD ပါတီ၀င္မ်ား ေမာက္မာ မိုက္မဲ ဗိုလ္က်စိုးမိုး

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေတာင္တြင္းႀကီး ေဒသမွာေတာ့ ျပည္သူေတြက စိတ္၀င္စားမႈ ရွိေပမယ့္ ဘယ္သူဘယ္၀ါကုိ ေရြးခ်ယ္ရမယ္ဆိုတာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မေပးႏိုင္ၾကတာေတြေၾကာင့္ ဘက္လိုက္မႈ၊ မသမာမႈေတြ ႀကဳံေနရတယ္လို႔ ေတာင္တြင္းႀကီး ေဒသခံ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာပါတယ္။

သူက “ျပည္သူေတြက အသိပညာ နည္းပါးတာကုိ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ဒီလူကုိမဲေပးပါ၊ ဟိုလူမဲေပးပါ ဆိုၿပီး မဲေပးခိုင္းၾကတယ္၊ ဒီေဒသမွာ NLD ပါတီက အင္အားေကာင္းေနေတာ့ NLD ပါ တီ၀င္တခ်ဳိ႕ဟာ ေမာက္မာတာ၊ မိုက္မဲမႈေတြနဲ႔ ဗုိလ္က် စိုးမိုးခ်င္တာေတြ ေတြ႔ေနရတယ္” လို႔ ေျပာတယ္။
စစ္ကုိင္းတိုင္း ေဒသတခ်ဳိ႕မွာ NLD က လူအမ်ားရဲ႕ ေထာက္ခံမႈရေနတာကုိ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ေအာက္ေျခ ပါတီ၀င္တခ်ဳိ႕ဟာ အုပ္စုဖြဲ႔ အႏိုင္ယူေနတာေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ ပါတီ ဗဟိုအေနနဲ႔ အေလးထားဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔လည္း ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေထာက္ျပေ၀ဖန္ပါတယ္။
ကိုးကား -ဧရာ၀တီ

No comments: