ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Monday, December 10, 2012

သံုးခြၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း NLD ကုိ ဆႏၵျပျပန္ၿပီ

(၉-၁၂-၁၂ ) ရက္ေန့ (၁၁ဝဝ)ခိ်န္တြင္ သံုးခြျမိဳ႕နယ္၊ လက္ပံကိ်ဳးေက်းရြာမွ ျပည္သူ (၆ဝ)ဦးသည္ ေထာ္လာဂီ် ဂြမ္ေဒါင္း၊ ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ သံုးခြၿမိဳ႕လည္ လမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ ဆႏၵျပခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ တြင္လည္း လက္ကမ္းေ  ၾကညာခ်က္မ်ား ျဖန္႕ေဝခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္-

 '' ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ NLD ပါတီကို ေလးစားပါသည္ ၊ ညီလာခံကိုေထာက္ခံပါသည္''

'' NLD ပါတီကို ဖ်က္ဆီးေသာ၊ ညီလာခံကို ဖ်က္ဆီးေသာ၊ လက္ပံကိ်ဳးရြာ နွစ္ခ်မ္းကဲြေအာင္ အႀကံ အစည္ႀကီးစြာျဖင့္ ဖ်က္ဆီး သြားေသာ ျမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီေကာ္မရွင္မွ ေခါင္းျဖဴ ဦးတင္ဝင္းနွင့္ ဦးတင္ေအးတို့ကို ရႈတ္ခ်ပါသည္''

''NLD ပါတီထဲတြင္ ပါတီပ်က္ဆီးေအာင္ ျပည္သူလူထု အၾကည္အညိဳပ်က္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လူယုတ္မာမ်ား ရိွေနသည္ ျပည္သူမ်ား အထူးသတိထားပါ''  စသည့္စာသားမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာစာစီ၍ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေစာင္ေရေပါင္းေျမာက္ မ်ားစြာျဖန့္ေဝ သြားၾကပါသည္။

 ဆိုင္းဘုတ္မ်ားတြင္လည္း
'' လူဆိုးလူယုတ္္မာမ်ား ကြန္းခိုေနေသာ NLD ပါတီမွ နႈတ္ထြက္ပါသည္ ။ျပည္သူမ်ား အထူးသတိထားပါ'' ဟုပါရိွေၾကာင္း၊ ၄င္းလက္ပံကိ်ဳးရြာသားမ်ား ဦးေဆာင္လာသူမွာ ဦးပိုးတီ(ခ)ဦးသိန္းဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဦးပိုးတီ(ခ) ဦးသိန္းဆင့္မွ ေျပာၾကားရာတြင္ -

'' ၄င္းတို့သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူ တန္းစားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊(၁၂ဒီဝ၈)ရက္ေန႕ ေက်းရြာ NLD ပါတီအဖဲြ႕အား ျမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕မွ လာေရာက္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာတြင္ ရြာ၏ လူဆိုးစာရင္းဝင္မ်ားနွင့္ အလုပ္အကိုင္ မရိွသူမ်ားကို NLD ပါတီမွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သည့္ ရြာသားမ်ားအားလံုးအား NLD ပါတီအား မဝင္မေနရဟုဆိုကာ NLD ပါတီဝင္ကတ္မ်ား အတင္းအၾကပ္ တစ္ပါတည္း ထုတ္ေပးသည္ကို မေက်နပ္ သည့္အတြက္ ၄င္းပါတီဝင္ကတ္ မ်ားအား ျမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီသို႕ ျပန္လည္အပ္နံွရန္ ရြာမွ ခီ်တက္ ဆႏၵျပလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကိ်ဳးရိွမည့္ေနရာတြင္ ၄င္းတို႕ကို အသံုးခ်ခံလိုေၾကာင္း၊ ယခုဆႏၵျပရျခင္းမွာ ျပည္သူ အေနျဖင့္ ေရာက္ရိွလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားနွင့္သာ ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ေဆာင္လိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ေက်းရြာဖြ႔ံျဖိဳးေရး အတြက္ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ေနသူ မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသြာပါသည္။ အဆိုပါ သံုးခြျမိဳ႕နယ္ လက္ပံကိ်ဳးေက်းရြာ ဆႏၵျပမႈသည္ (၁၄ဝဝ)ခိ်န္ခန္႕တြင္ျပီးဆံုးသြားေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

ေခတ္သစ္ မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

No comments: