ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Friday, February 3, 2012

ဘယ္သူက လူထုဆႏၵကုိ အေလးထားသလဲ

"ကၽြန္ေတာ္ တို႔အေနနဲ႔ ႏိုင္မယ္ထင္လို႔ ၄၈ ေနရာစလံုး ဝင္ၿပိဳင္တာ။ ႏိုင္မယ္၊မႏိုင္ဘူးဆိုတာ လူထုရဲ႕အဆံုးျဖတ္ပါပဲ။ တကယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အႏိုင္ရသြားမယ္ဆိုရင္လည္း ပါတီအေနနဲ႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႀကိဳဆိုမွာပါ"

ဦးေဌးဦး (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ)


"သာမန္လူတစ္ေယာက္ကလည္း ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ငါကႏိုင္ငံရဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ပဲဆိုတဲ့ စိတ္နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာ မဲေပးၾကပါ။ မဲေပးတဲ့ ေန႔မွာေတာ့ ပါတီကိုမလြဲေစနဲ႔။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို မဲေပးပါ"

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဥကၠ႒ ၊ NLD )

No comments: