ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Sunday, February 12, 2012

ဆရာၾကီးဦးေဖသိန္းရဲ႕ ကာတြန္းရုပ္ေျပာင္

ဒီေခတ္လက္ရွိအေျခအေနကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစတဲ့ ဆရာၾကီးဦးေဖသိန္းရဲ႕ ကာတြန္းရုပ္ေျပာင္

No comments: