ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Sunday, January 22, 2012

(၈၈) မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၁။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္ ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးမႇ စတင္၍ အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ (၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံု ဆုိၿပီး ေခါင္းျဖတ္သတ္ခဲ့တာ၊ ဂုိေဒါင္ေဖာက္၊ ပစၥည္းလု၊ ျပ ည္သူေတြ က်ီးလန္႔စာစား ေနရတာ သတိရလုိက္ပါ။ )

၂။ ကြၽႏ္ုပ္တ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး မူ၀ါဒအမႇားမ်ား ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုန္း မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနိမ့္က်မႈစသည့္ လူမႈဒုကၡ အ၀၀ကို ဆယ္စုႏႇစ္ ငါးခုေက်ာ္ ခံစားခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္သည္။ (၎ နိမ့္က်မႈမ်ားမွ တိုးတက္ေအာင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား ဘာမွ မလုပ္နုိင္ခဲ့ပါ။ ေဒၚစု လက္ခ်က္ေၾကာင့္လည္း ပါပါတယ္။ )

၃။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ စစ္မႇန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ဦးတည္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ (ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္ကို ဖန္တီးခဲ့တာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြ အစြမ္းအစ ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ နုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္ဆီ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ လမ္းျပေျမပံုေၾကာင့္သာျဖစ္သည္)

၄။ စစ္မႇန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အတြက္ လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ ယႇဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ေထာက္ခံသည္။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ အားေပး၀န္းရံသြားမည္။ (စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သပိတ္ေမွာက္ခိုင္းခဲ့တာကိုေတာ့ မကန္႔ကြက္ရဲပါ)

၅။ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏႇင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရႇိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားမႇ တစ္ဆင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ အမ်ဳိးသား အင္အားစုအားလံုးႏႇင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္။ (၈၈ မ်ိဳးဆက္အခ်င္းခ်င္း ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ခဲ့ၾကတဲ့ ABSDF ထဲက မၿငိမ္းခ်မ္းေတာေတြကို အရင္ရွင္းပါ)

၆။ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားအား ျပန္လည္စုစည္းႏိုင္ရန္၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိန္းသိမ္းခံထား ရသည့္ က်န္ရႇိေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး ျပန္လည္ လႊတ္ေပးေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ တိုင္းျပည္မႇ ထြက္ခြာခဲ့ရေသာ ျပည္ပေရာက္ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ဂုဏ္သိကၡာရႇိရႇိ ျပန္လာႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမႇ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မႇ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ (ျပန္ပေရာက္ နုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိေရးမွာ အစိုးရက လုပ္ေပးလို႔မရပါ. သူတို႔လုပ္ရက္ေတြကသာ သူတို႔ဂုဏ္သိကၡာကို ေဖာ္ျပလိမ့္မည္။ မေယာင္ရာကို ဆီမလူးပါနဲ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား)

၇။ အမ်ဳိးသားစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏႇင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ႏႈန္းစံမ်ားႏႇင့္ အညီ က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုမ်ားႏႇင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးျမင့္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အားေပးေထာက္ခံသြားမည္။ (အားမေပးလို႔လည္း မရေတာ့ဘူး၊ အားမေပးခဲ့စဥ္၊ ကန္႔ကြက္ခဲ့စဥ္၊ မေထာက္ခံစဥ္ တုန္းကလည္း အစိုးရက သူလုပ္စရာရွိတာ ဆက္လုပ္ေနတာပဲ)

၈။ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး တို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အင္အားစု၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီး၊ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔စည္း တစ္ရပ္လံုးရႇိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အင္အားစုမ်ားႏႇင့္ ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းရႇိသမွ် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။ (ပူးေပါင္းတာက လြယ္ပါတယ္၊ ကိုယ္စြမ္းနဲ႔ ဥာဏ္စြမ္းရွိေအာင္ အရင္လုပ္ၾကပါ။ လမ္းေပၚထြက္ၿပီး ေအာ္တဲ့ နုိင္ငံေရးေလာက္ေတာ့ ဘယ္နုိင္ငံေရးမွ မလြယ္ဘူးဆိုတာ သတိထားပါ )

၉။ ျမန္မာႏို္င္ငံ ဒီမိုကေရစီ အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ အားေပး ကူညီေထာက္ခံေနေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုမ်ားႏႇင့္ လက္ရႇိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ယံုၾကည္ ထက္သန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသူအားလံုးအား ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားမႇ အေလးအနက္ တန္ဖိုးထားအပ္ပါသည္။ (ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လက္မခံသူေတြ၊ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ခ်င္သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနသူေတြ ျပည္တြင္းျပည္ပ မွာ အမ်ားႀကီးရွိေနတာကိုလည္း သတိရပါ)

No comments: