ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Tuesday, October 11, 2016

Today, Bangali Islamic Terrorist Group is uploaded one video clip to social network which agitated to Islam societies for starting jihad to Buddhist.

ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မွ ဘာသာေရးစစ္ပြဲတိုက္ပြဲဝင္ဖို႔
လႈံ႕ေဆာ္တဲ့ ပို႔စ္တစ္ခုကို လူမႈကြန္ယက္ေပၚ တင္ခဲ့ၿပီး
ရဲစခန္းမ်ားကို အၾကမ္းဖက္စီးနင္း တိုက္ကာ ယူေဆာင္
သြားခဲ့ေသာ BA94 ၉မမ စက္ေသနတ္ကေလး
M21, M22 , MA11 ေခ်မႈန္းေရးရိုင္ဖယ္မ်ား
၁၂ဗို႔ ေျပာင္းေခ်ာေသနတ္တို႔ကို အဆိုပါ မူဘီအတြင္းမွာ
 ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။
အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ား ၿခံဳခိုတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သား၂ဦးထက္မနည္း က်ဆံုးဒဏ္ရာရရွိတဲ့ သတင္းမ်ားလဲ
ထြက္ေပၚေနပါပါတယ္.

Today, Bangali Islamic Terrorist Group is uploaded one video clip to social network which agitated to Islam societies for starting jihad to Buddhist.


Obviously, we can seen many weapons at their hands in this video clip. That weapons such as MA-11, BA-94, M-21, M-22, 12 volt smoothbore guns are looted from Myanmar Border Guard Police (BGP) when their terrorist attack on BGP outposts and BGP Headquarter.

4 Myanmar Army Soldiers are sacrifice their life for the Country and Nation  in counter terrorist mission on Bagali Islamic Terrorists.

No comments: