ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Wednesday, October 12, 2016

#Bangali_Islamic_Terrorist_Group #Underage Combatant

အသစ္ထပ္ထြက္လာတဲ့ #Bangali_Islamic_Terrorist_Group မူဗီမွာ အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ကေလးေတြ #UnderageCombatant ကို သံုးထားတာ ေတြ႔ရတယ္......
.
သေဘာကေတာ့ လစ္ရင္ ခ်မယ္...... တပ္ကပစ္လို႔ ေသရင္ အဲ့ဒါကိုျပပီး ကေလးသူငယ္ပါမခ်န္ လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ပါတယ္ဆိုပီး
ဝါဒျဖန္႔မယ့္ သေဘာပဲ......

#Underage_Combatant #Underage #Combatant  #Bangali_Islamic_Terrorist #jihad_to_Myanmar


No comments: