ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Monday, July 2, 2012

အေမနဲ႔သားမ်ား


1 comment:

phung bella said...

hi beautiful blog. We have a big classified site in Myanmar. Please visit us back at: http://ads.com.mm/?cid=4fd60e51e4b0fa6db841e336&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_phung&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog