ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Monday, March 1, 2010

NLDပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား(၁၃)


ထိပ္တုိက္ ရင္ဆိုင္မႈကို ဆက္လုပ္ လာသည္မွာ ေဒၚစုၾကည္၏ ေမာင္၀မ္းကြဲ ျဖစ္သူ - ဒီမိုကေရစီ ပါတီ ဥကၠဌ စိန္၀င္း ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ပါတီသည္ NLD ၏ အရန္ပါတီ ျဖစ္ေၾကာင္း အားလံုး သိၾကသည္။ စိန္၀င္းႏွင့္ အေရြးခ်ယ္ ခံထားရေသာ ကိုယ္စားလွယ္ (၄၂) ေယာက္သည္ မႏၱေလးတြင္ စင္ၿပိဳဳင္အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းရန္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတို႕၏ အႀကံ အစည္မွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အတြင္း ဆူပူမႈ ဖန္တီးၿပီး စင္ၿပိဳင္ အစိုးရဖြဲ႕မည္၊ ၄င္းအဖြဲ႕ကို ႏိုင္ငံျခား အစိုးရမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳေအာင္ လုပ္ႀကံ ဖန္တီးမည္ ဟူသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

ဤလုပ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက လက္မခံပဲ ပါ၀င္လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီး ထိမ္းသိန္းခဲ့သည္။ စိန္၀င္းအပါအ၀င္ (၁၁)ေယာက္ လြတ္ေျမာက္သြားၿပီး မူလ အစီအစဥ္ပါ အတိုင္း ေတာခိုသြားသည္။ (၁၈ ၊၁၂၊ ၁၉၉၀) ရက္ေန႕တြင္ KNU ေသာင္းက်န္းသူ နယ္ေျမ မာနယ္ ပေလာ၌ ျပည္ေျပးစိန္၀င္း ဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ညြန္႕ေပါင္းအစိုးရ ဟူ၍ ဖြဲ႕ခဲ့သည္။ အေနာက္ မီဒီယာမ်ား ကလည္း NLD လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ အေ၀းေရာက္ အစိုးရဟု ေရးသား ပြဲထုတ္ေပးခဲဲ ့ၾကသည္။

ျပည္ေျပးစိန္၀င္းက စင္ၿပိဳင္အစိုးရ ဖြဲ႕ရန္အတြက္ ၄င္းအား အေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၅၀)က လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး တာ၀န္ေပးအပ္ ခဲ့သည္ဟု လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ား ေၾကျငာသည္။ ယင္းေၾကျငာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘာမွ် လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ မျပႏိုင္ခဲ့ေပ။ ျပည္တြင္းရွိ အေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကလည္း ၄င္းတို႕ လက္မွတ္ ေရးထိုးေပးျခင္း၊ တာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္း မျပဳခဲ့ၾကဟု ထြက္ဆိုၾကသည္။ NLD ကလည္း စိန္၀င္း၏ စင္ၿပိဳင္အစိုးရ ဆိုသည္မွာ ၄င္းတို႕ပါတီႏွင့္ လံုး၀ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေၾကျငာ ခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ စိန္၀င္း ဦးစီးသည့္ ျပည္ေျပး(၁၁)ေယာက္တြင္ NLDမွ ေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ ပါ၀င္လ်က္ ရွိေနေပသည္။

ယင္းသို႕ ဂႏၶီအစည္းအေ၀း ကိစၥ၊ စင္ၿပိဳင္အစိုးရ ကိစၥမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြား လာသျဖင့္ ထိပ္တိုက ္ရင္ဆိုင္ ဆန္႕က်င္မႈ အေပၚ စိတ္ကုန္ၿပီး NLD မွ ႏႈတ္ထြက္သူမ်ား ရွိလာ ခဲ့သည္။ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖါက္မႈေၾကာင့္ အေရးယူခံရ သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ပါတီႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ကုန္သူမ်ား ပိုမ်ားလာခဲ့သည္။ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ႏႈတ္ထြက္သူမ်ား၊ ပါတီအတြင္း အုပ္စုလိုက္ အကြဲအၿပဲမ်ား ပိုမ်ားလာသည္။ ေဒၚစုၾကည္အဖြဲ႕မွ ႏႈတ္ထြက္သူ ေတာ္ေတာ္ မ်ားသည္။ ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႕၀င္မ်ားပင္ ပါသည္။

ယင္း အေျခအေန၌ NLD သည္ ႏိုင္ငံေရး အဖတ္ဆယ္ရန္ လိုအပ္လာသည္။ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကိုယ္တိိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမိန္႕မ်ား ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖါက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႕ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖါက္ သူမ်ားကို NLD အတြင္း ဆက္ထားျခင္းျဖင့္ ပါတီ၏ တရား၀င္ ရပ္တည္မႈကို ထိခိုက္ လာႏိုင္သည္ဟု ယူဆၿပီး ေဒၚစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦး၊ ဦးၾကည္ေမာင္ စသူမ်ား အပါအ၀င္ အခ်ိဳ႕ကို NLD မွ ထုတ္ပယ္ေၾကာင္း ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေရႊက ေကာ္မရွင္အား အေၾကာင္းၾကား ခဲ့သည္။

No comments: