ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Wednesday, February 17, 2010

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား(၁၃)


နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ NLD ၏ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည့္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင္႔ NLD ပါတီကို အေရးယူ ဖ်က္သိမ္းမႈ ျပဳလုပ္နိုင္သည္႔ အထိ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား အခိုင္အလံု ရရွိခဲ႔ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ ထူေထာင္ေရး အတြက္ ရွိသင္႔ရွိထိုက္သည္႔ နိုင္ငံေရးသမား မ်ိဳးဆက္ ျပတ္မသြား ေစေရးအတြက္ အဘက္ဘက္မွ သည္းခံ ေစာင္႔ထိန္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။

နိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕က NLD အား လွ်ိဳ႕၀ွက္ အဆင့္အတန္းရွိသည့္ “အမ်ိဳးသားေရးရာ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈ အစဥ္ ထိန္းေက်ာင္း ေဖၚေဆာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ နိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕၏ သေဘာထား “ ဆုိသည္႔ စာတမ္းတစ္ေစာင္ကို ေပးပို႕ခဲ့သည္။ ယငး္လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင္႔ NLD တို႔အၾကား ေျပလည္ရာ ေျပလည္ေၾကာင္း ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီး လမ္းခင္း ေပးခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ NLD က တစ္လြဲ ဆံပင္ေကာင္းၿပီး ထိုစာတမ္းကို နိုင္ငံျခားသံရံုးမ်ား ႏွင္႔ အျခား မသက္ဆိုင္သူမ်ားထံ ေရာက္ေအာင္ မိတၱဴကူးၿပီး ျဖန္႔ေ၀ခဲ႔သည္။ ယင္းသို႔ လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္ကိုု မထိမ္းသိမ္းဘဲ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္႔ အတြက္ NLD ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ ၀င္ ဦးၾကည္ေမာင္ႏွင္႔ ဦးခ်စ္ခိုင္တို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္အက္ ဥပေဒအရ အေရးယူ ခံခဲ႔ၾက ရသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ NLD သည္ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ အဖြဲ႔ ျပန္ဖြဲ႔ၿပီး ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႔ အစည္းအေ၀း (၅/၉၀) ေခၚယူ က်င္းပခဲ႔သည္။ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အျဖစ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုသစ္ အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲရန္ NLD က ကမကထ ျပဳၿပီး ျပင္ဆင္မႈမ်ား စလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ၏အစီအစဥ္မ်ား အစိုးရထံ ေပးပို႔ခဲ႔သည္။ ေတြ႔ဆံုညိႈႏိႈင္းရန္ အဆိုျပဳမည္ဟုလည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ႔သည္။

ယင္းကဲ႔သို႔ အေျခအေန ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္ အျပန္အလွန္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား ရွိခဲ႔ေသာ္လည္း NLD အတြင္း၌ ဆရာမနိုင္ ႏွစ္ေဆာင္ၿပိဳင္ ကဲ႔သို႔ ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ေဒၚစုၾကည္၏ ေနာက္လိုက္ုမ်ားက ထိပ္တိုက္ လုပ္လိုၾကသည္။ NLD ဗဟို၌ ေနရာ ရေနေသာ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္း မ်ားက နည္းလမ္းသစ္ မ်ားျဖင္႔ ခ်ဥ္းကပ္လိုၾကသည္။ NLD ၏ အစည္းအေ၀း (၅/၉၀) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေဒၚစုၾကည္၏ အဖြဲ႔၊ ေဒၚစုၾကည္ ကို လိုလားသည္႔ ပါတီ၀င္မ်ားက လက္မခံခဲ႔ၾကေပ။ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ န၀တ၏ (၁/၉၀) ေအာက္ကို ေခါင္းငံု႔ လွ်ိဳ၀င္ျခင္း ျဖစ္သည္ဆိုၿပီး ကန္႔ကြက္ခဲ႔ ၾကသည္။ သီးျခား လႈပ္ရွားၿပီး ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈကို ျပင္းထန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား ရွိခဲ႔သည္။

ဗကပယူဂ်ီမ်ား၊ သံရံုးအခ်ိဳ႔မွ သံတမန္မ်ားႏွင္႔ လက္ခါးခ်င္းရိုက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၾကသည္။ စင္ၿပိဳင္အစိုးရဖြဲ႔႔ရန္ ရန္ကုန္တြင္ ညိႈႏိႈင္းျခင္း၊ မႏၱေလးသို႔ သြားေရာက္ တိုင္ပင္ျခင္းမ်ား လုပ္ခဲ႔သည္။ မႏၱေလးတြင္ ဆူပူမႈမ်ားျဖစ္ပြားေစရန္ NLD အခ်ိဳ႔က ၀တပ္မ်ား၊ သံရံုးမွ လူမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္း လႈပ္ရွားခဲ႔ၾကသည္။ စင္ၿပိဳင္ အစိုးရဖြဲ႔ရန္ အားထုတ္ျခင္း သည္ နိုင္ငံေတာ္ကုိ သစၥာ ေဖာက္ဖ်က္ ပုန္ကန္ က်ဳးလြန္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပ သည္။ ။

No comments: