ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Sunday, July 27, 2008

ေလယဇ္ထုပ္မ်ား

ေလယဇ္ထုပ္မ်ား

နံနက္မုိးလင္း

ေန႔ခင္းငုတ္တုတ္

မုိးခ်ဳပ္ညဥ့္နက္

ကမၻာတစ္ဖက္တုိင္းျပည္

တက်ီက်ီေမးေခၚ

တေၾကာ္ေၾကာ္ႏွင့္
မေတာ္တေရာ္ဟစ္

ကလိမ္က်စ္မီဒီယာ

မျဖစ္ညစ္က်ယ္

ေလ၀ယ္ဒါန္းစီး

ၾကီးသည့္ ျဖီးလံုး

ေအာ္ႀကီးခ်က္မ

အမိႈက္စေထာင္

ျပႆဒ္ေလာင္ေစ VOA ။

ဒီမုိကေရစီ

ေရထြက္မတတ္

ပါးစပ္ေလဟစ္

အသစ္မဟုတ္

ေလယဇ္ထုပ္ေတြ

မဟုတ္သတင္း

ဟုတ္သတင္းလုပ္သည္

ေလပုပ္ထုတ္သည္ DVB

ေလရႈပ္ရႈပ္သည္ BBC ။

ဗိန္းေဗာင္းေလလိႈင္း

ေကာင္းကင္မႈိင္းတုိက္

ဇာတ္တုိက္သတင္း

ယင္းသုိ႔ခ်င္းလွ်င္

သတင္းပုိ႔က်

အတင္းပုိ႔ခ်

ေရွ႕ကေဘးတီး

ေနာက္ျမီးေလက်ယ္

အဓိပၸါယ္မရွိ

အမွန္သိလဲ

မွန္တာလြဲ၍

တလဲြလြင့္ေန RFA

ေနျခည္ထုိးေဖာက္

အလင္းေရာက္က

ဘေဘာက္ခနဲ႔

ပံုၾကီးခ်ဲ႕ထြင္း

သတင္းအဖ်က္

တုိင္းျပည္ပ်က္ေစ

ေရွ႕ဆက္ခရီး

ခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေစ

ျပည္သူလက္တဲြ

ၿပိဳကဲြအက္ေစ

တုိင္းသားညီကုိ

သပ္လွ်ိဳခဲြေစ

တုိင္းျပည္အာဏာ

ခ်ဳပ္ျခာ ထီးထီး

အစည္းပ်က္ေစ ။

BBD, DVB, VOA, FRA

လမ္းေၾကာင္း ႏွပ္ေၾကာင္း

အေကာင္းမဟုတ္

တစ္ေၾကာင္းရႈတ္ခ်

သြားပုတ္ေလလႊင့္

မခ်င့္ျမဴဆြယ္

အႏၱရာယ္ကုိ

ကာကြယ္သတိ

ျပည္သူ႔သိသည့္

အရွိတရား

သတိကုိယ္စီ

ကုိယ့္ျပည္ႏုိင္ငံ

ကုိယ့္ႏုိင္ငံ၌

ေျခခံဥပေဒ

ျပည္သူေတြေရးဆဲြ

စိတ္ဇြဲညီလ်က္

တခဲနက္လွ်င္

အလင္းျမင္သည္

ႏုိင္ငံေရွ႕ခ်ီ

ျပည္သစ္ဆီ ။

( ျမနႏၵာ )

No comments: