ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Friday, April 5, 2013

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဥကၠဌၾကီး အဘ သူရဦးေရႊမန္းသို႕အိပ္ဖြင့္ေပးစာ

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠဌၾကီး အဘ သူရဦးေရႊမန္းထံသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ(၇)

အဘခင္ဗ်ား........

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားရဲ႕တူညီေသာခံစားခ်က္မ်ားကို စုစည္းၿပီး ပါတီ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္မ်ား သိရွိႏိုင္ ပါေစေၾကာင္း ရည္သန္လ်က္ “အဘမ်ားထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ” ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ စာေရးသားခဲ့တာ (၆)ေစာင္ရွိခဲ့ပါၿပီးခင္ဗ်ား။ ဒီအိတ္ဖြင့္ ေပးစာေတြကို ေရးသားရျခင္းရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က ပါတီတစ္ရပ္လံုးကို ပဲ့ကိုင္ ေပးေနၾကတဲ့ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ ေအာက္ေျခ အျဖစ္သနစ္မွန္ေတြကို ခ်င့္ခ်ိန္ စဥ္းစားသြားႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ပါတီႀကီး အဓြန္႔ရွည္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရး အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေပးစာ အမွတ္(၁)မွ(၆)အထိ ဖတ္ရႈခဲ့ၾကေသာ ေသြးေသာက္ ရဲေဘာ္မ်ား အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ခံစားခ်က္ႏွင့္လည္း ထပ္တူက်သည္ဟု ဆိုကာ ဆက္လက္ ေရးသားေပးရန္ ေတာင္း ဆိုသည့္အျပင္ အဘမ်ားထံဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ထက္ ပါတီဥကၠဌႀကီး ထံသို႔သာ တိုက္ရိုက္ေရးသား ေပးေစလိုေၾကာင္း အၾကံျပဳလာ သျဖင့္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ အမွတ္(၇)မွ စတင္၍ အဘ သူရဦးေ၇ႊမန္းထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဆက္လက္ ေရးသားသြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ခ်စ္ေၾကာက္ရိုေသေလးစားရပါေသာ အဘသူရဦးေရႊမန္းခင္ဗ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီႀကီးဟာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက တပ္မေတာ္က ေမြးဖြားသန္႔စင္ေပးခဲ့တဲ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အသင္းႀကီးမွ အေျခတည္ ေပါက္ဖြားလာခဲ့တာမို႔ ပါတီသက္တမ္း အားျဖင့္ ႏုနယ္ ေသးသည္ဆိုေသာ္လည္း အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ သဘာေရာ၊ ၀ါအရ ပါ ေျခလွမ္းမ်ားစြာ အေၾကာရေနခဲ့ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ အဲလို ေျခလွမ္း အသာစီးရေနခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီႀကီးဟာ တစ္ျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အျခားေသာအဖြဲ႔ ေတြနဲ႔ ေျခလွမ္း တူလာတာကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႕ျမင္ေနရတာမို႕ အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္း ကြပ္ကဲႏိုင္လို႔ရေအာင္ ဥပမာတစ္ခုနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ တင္ျပသြားပါ့မယ္ ခင္ဗ်ား။

တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီႀကီးဟာ ဘာနဲ႔အလား သ႑ာန္ တူသလဲ ဆိုရင္ ေလွ၀မ္းေပါက္ၿပဲ ေနေသာ၊ ေလွနံ က်ိဳးပဲ့ေနေသာ ေလွတစ္စီးနဲ႔ တူေနပါတယ္ ခင္ဗ်ား၊ ပဲ့ကိုင္သူက လမ္းမွန္ကို ျမန္ႏႈန္း ျမင့္နဲ႔ ကိုင္တြယ္ ေမာင္းႏွင္သလို၊ ေလွဦးကလည္း အရွိန္တစ္ခုနဲ႔ ေရျပင္ကို ထိုးေဖာက္ၿပီး ရုန္းကန္ လႈပ္ရွားေနၾကေပမယ့္၊ ေလွ၀မ္း ေပါက္ၿပဲေနျခင္း၊ ေလွနံမ်ားက်ိဳးပဲ့ ပ်က္စီးေနျခင္း တို႔ေၾကာင့္၊ လိုရာ ခရီးကိုမွန္းထားသလိုမေရာက္ႏိုင္ပဲ ေလွ၀မ္းက ေရကို ခပ္ထုတ္ေနရတာ၊ က်ိဳးပဲ့ေနတဲ့ေလွနံ ေၾကာင့္ ေလွမေမွာက္ေအာင္ ထိန္းေနရတာနဲ႔တင္ အျခားေသာ ေလွေတြက အမွီလိုက္ လာႏိုင္တဲ့ သေဘာျဖစ္ေနပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ဒီျဖစ္စဥ္ကို အထင္ရွားဆံုး အလြယ္ကူဆံုး ဥပမာတစ္ခုနဲ႔ မီဒီယာလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးႏိႈင္းယွဥ္ သြားခြင့္ျပဳပါခင္ဗ်ား ............။
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီဟာ အသင္းႀကီးဘ၀ကတည္းက မီဒီယာ လက္ဦးမႈကို ရရွိခဲ့ၿပီး အသင္း၀င္ေတြ ကို မီဒီယာလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အကၽြမ္းတ၀င္ျဖစ္ေအာင္ အရွိန္အဟုန္ တစ္ခုနဲ႔ ေလ့က်င့္ပ်ိဳး ေထာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မီဒီယာလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီဟာ နံပါတ္(၁) ျဖစ္ေနသင့္ ပါလ်က္နဲ႔ မ်က္ေမွာက္ ကာလမွာ ေတာ့ နံပါတ္(၁)ျဖစ္ဖို႔ ဟိုးးးေနာက္ဆံုးက စတင္ ေရတြက္ ရမလိုျဖစ္ေန ပါၿပီဆိုတာ အမွန္အတိုင္း သံုးသပ္တင္ျပပါရေစ ခင္ဗ်ား။

အခုလဲ ဓနအင္အား၊ ပညာရွင္အင္အား၊ လူအင္အား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အင္အား အစစအရာရာ သာလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီက ထုတ္ေ၀တဲ့ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္သတင္းစာနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ေတြ႕ ေနရတာေတြကို ရင္ဖြင့္ခြင့္ျပဳပါ ခင္ဗ်ား။

အဘသူရဦးေရႊမန္းခင္ဗ်ား..........

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီက ေန႔စဥ္ သတင္းစာ တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ေ၀ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္ ဥာဏ္မီသေလာက္ ေျပာျပရရင္။ ပါတီရဲ႕မူ၀ါဒေတြ၊ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို လူထု ေတြသိရွိဖို႔၊ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္က ျပည္သူေတြရဲ႕ ရင္ဖြင့္သံကို သိရွိဖို႔နဲ႔ ပါတီအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြ ထံ တိုက္ရိုက္ ေျပာဆိုႏိုင္တဲ့ ၾကားခံ ပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ ထုတ္ေ၀တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ဥာဏ္မီသေလာက္သာ ေကာက္ခ်က္ ဆြဲမိတာပါ၊ ဒီအထဲမွာ အခိုင္မာဆံုး တစ္ခုက ကၽြန္ ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ ေငြေၾကး အတြက္ ဒီသတင္းစာကို ထုတ္ေ၀ျခင္း မဟုတ္ဘူး ဆိုတာပါပဲ။

အဲဒီလို ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို ေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကနဦး အသင္းဘ၀မွာ ကတည္းက တိုင္း/ျပည္နယ္ အသီးသီးက သင္တန္းသားေတြကို သတင္းစာပညာ နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ သင္တန္းေပးခဲ့တယ္၊ သတင္းေရးသားမႈ စြမ္းရည္ မက်ဆင္းေအာင္ လည္း အသင္းပိုင္ ဂ်ာနယ္ေတြ စာေစာင္ေတြ ထုတ္ေ၀ခဲ့တယ္၊ ဒါ့အျပင္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွာ သတင္း ကိစၥေတြကို ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္သူ႕ ဆက္ဆံေရးဌာန ဆိုတာကို ထားရွိခဲ့ပါ တယ္။ အသင္းမွ ပါတီဘက္သို႔ ကူးေျပာင္း လာၿပီးေတာ့လဲ ျပည္ေထာင္စု ေန႔စဥ္ သတင္းစာကို ထုတ္ ေ၀ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္က သတင္းစာ သတင္းေထာက္ သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

အဘခင္ဗ်ား......။

သင္တန္းတစ္ခုလို႔ ဆိုလိုက္တာနဲ႔၊ ဦးေဆာင္ ဖြင့္လွစ္သူေရာ တက္ေရာက္သူပါ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုး အခ်ိန္၊ ေငြမ်ားစြာ ေပးဆပ္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံ ရတာႀကီးပါပဲ အနည္းနဲ႔ အမ်ားပဲကြာမွာပါ ကုန္က်တာခ်င္း ေတာ့အတူတူပါပဲ၊ သင္တန္း(၂)ပတ္ အတြင္းမွာေရာ သင္တနး္ ဆင္းၿပီးတဲ့ (သတင္းစာ မထုတ္ခင္ စပ္ၾကား)အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တေတြဟာ ဧၿပီ ၁ မွာ စတင္ ထုတ္ေ၀မယ့္ ပါတီသတင္းစာကို ဘယ္ လိုႀကိဳးပမ္း အားထုတ္သြားမလဲ၊ ဘယ္လို စြမ္းေဆာင္ ေပးသြား မလဲဆိုတာ စိတ္ကူးနဲ႔တင္ ညည အိပ္ မေပ်ာ္ခဲ့သလို၊ သင္တန္းသား အခ်င္းခ်င္းကလဲ အၿမဲတေစ ဖုန္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္ခဲ့ရတာ မေမာႏိုင္ မပမ္းႏိုင္ေအာင္ ပါပဲခင္ဗ်ား။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ စိတ္ကူးယဥ္မႈဟာ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ မတိုင္မီ တစ္ပတ္အလိုမွာပဲ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ဒီလိုနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု သတင္းစာႀကီးဟာ ဧၿပီ(၁)ရက္ေန႔မွာ ထြက္လာပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သင္တန္းဆင္း ေတြ ပါ၀င္ခြင့္ မရခဲ့ပါဘူး၊ ဒီလိုေျပာလို႔ “ဖိုးလုပ္ခ်င္”လို႔ မယိုးစြပ္ပါနဲ႔ ခင္ဗ်ား၊ ကၽြန္ေတာ္ တို႔အဆင့္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပညာနဲ႔ အယ္ဒီတာ အဆင့္ကိုေတာင္ မမွန္းခဲ့ပါဘူး၊ အမ်ားဆံုးမွ နယ္သတင္းေထာက္ တာ၀န္ေလးတစ္ခုပဲ လိုခ်င္ခဲ့တာပါ၊ ဒီတာ၀န္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ျပခ်င္ခဲ့တာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အရည္အေသြးကို ေဖာ္ျပခ်င္ခဲ့တာ တစ္ခုတည္းပါပဲ။

ဒါေပမယ့္ စြမ္းေဆာင္ခြင့္ ကူညီခြင့္ မသာခဲ့ပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့ စြမ္းေဆာင္ခြင့္ဆိုတာ ေငြေရး ေၾကးေရးနဲ႔ မဆိုင္ပါဘူး တကယ့္ ေစတနာ၊ ၀ါသနာ စစ္စစ္နဲ႔ ပါတီအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက အက်ိဳးျပဳခ်င္ရံုေလးပါ ခင္ဗ်ား။ သင္တန္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့တယ္၊ သင္တန္းမွာ ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္က ေကၽြးခဲ့တဲ့ ထမင္းေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔စားခဲ့ရတယ္၊ ပါတီက သင္ၾကားေပးလို႔ ပညာ တစ္ခုကို တတ္ေျမာက္ခဲ့တယ္ ဒီေက်းဇူး တရားကို တစ္ဖက္ တစ္လမ္းက ျပန္ဆပ္ခ်င္ရံုေလးပါပဲ။ ဆပ္ခြင့္ မရခဲ့ပါဘူး ခင္ဗ်ား။ ဒီလို ခံစားရေပမယ့္လည္း “ေအာ္လူႀကီးေတြက အေျမွာ္ျမင္ႀကီးႀကီးနဲ႔ ေတြးေခၚထားလို႔ တို႔ေတြကို ထုတ္မသံုးေသးပဲ တို႔ထက္ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ လူေတြကို အရင္ ထုတ္သံုးမယ္ အေျခက်မွ တို႔ေတြကို ပြဲထုတ္မယ္”လို႔ ေျဖေတြး ေတြးခဲ့မိပါေသးတယ္။ စိတ္မေကာင္းျခင္း မ်ားစြာျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္ အဘခင္ဗ်ား။

ကၽြန္ေတာ္ေနထိုင္တဲ့ ေဒသက လုပ္သက္ႏု ဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္ေလး တစ္ဦးက တစ္လရွစ္ေသာင္း ရေနရာကေန ျပည္ေထာင္စု သတင္းစာက တစ္လ သံုးသိန္းေပးၿပီး တာ၀န္ေပးလိုက္တယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္ကို လာေျပာသြားပါတယ္၊ လာေျပာတယ္ဆိုတာ သာမန္လာေျပာတာမဟုတ္ ပါဘူး ရိသဲ့သဲ့ အသံေလးေႏွာလို႔ပါ၊ သူက ဆက္ေျပာပါေသးတယ္.. ျပည္ေထာင္စု သတင္းစာမွာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္က တစ္လ ၁၈ သိန္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အယ္ဒီတာက တစ္လကို ၁၀ သိန္း လစာရတယ္တဲ့ ေလ၊ ဒီ့ထက္ပိုဆိုးတာက အယ္ဒီတာခ်ဳပ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အယ္ဒီတာတို႔က သားအဖေတာ္တာတဲ့....။ ပါတီဗဟိုက ........... နဲ႔လည္း တစ္ပတ္စဥ္ထဲပဲတဲ့ေလ.......။

ဒီအျဖစ္သနစ္ေတြကို ပါတီဥကၠဌျဖစ္တဲ့ အဘအေနနဲ႔ သိပါေလစလို႔ ေတြးမိပါတယ္၊ သားအဖ ႏွစ္ေယာက္ တစ္လ သိန္း ၃၀ နီးပါး၊ တစ္ရက္ကို ေငြ ၁ သိန္း........ဘုရား. ....... ဘုရား.....ျပည္သူ႕ အက်ိဳးျပဳေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ႏိုင္ပါ ေပါ့လား လို႔ေတာင္ ဘုရားတ မိပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ ဒီလိုေျပာလို႔ မုဒိတာ မပြားႏိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်ား၊ ပညာရွင္ ဆိုတာမ်ိဳးဟာ ေငြေၾကးနဲ႔ ပိုင္းျဖတ္လို႔ မရဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္အဘရယ္. .............. ................ .။ ကၽြန္ေတာ္ ဘာကို ဆိုလိုခ်င္တယ္ ဆိုတာ အဘ ထိုးေဖါက္ျမင္ ပါလိမ့္မယ္ ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ ပါတယ္ အဘ။

ကၽြန္ေတာ့္ ေပးစာကို နိဂံုးခ်ဳပ္ ပါေတာ့မယ္ အဘ...... ေလွတစ္စီးကို ပဲ့ကိုင္သူကလည္ မခိုမကပ္ ထိန္းေၾကာင္းၿပီး လိုရာပန္းတိုင္ တစ္ခုကို မရပ္မနား ရွိသမွ်ခြန္အားနဲ႔ ရုန္းကန္ေနပါတယ္အဘ။ ေလွဦးကလည္း သူရွိတဲ့ ခြန္အားကို ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ေရထုကို ထိုးေဖာက္ ေျပးလႊားေန ပါတယ္အဘ၊ လိုခ်င္တဲ့ ခရီးကို အျမန္ဆံုးနဲ႔ အမွန္ဆံုး ေရာက္ဖို႔ ေလွ၀မ္းနဲ႔ ေလွနံ ေပါက္ၿပဲ ပ်က္စီးမႈ မရွိေအာင္ ေတာ့ အခ်ိန္မီျပဳျပင္ ဖာေထးရမယ္ထင္ ပါတယ္၊ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္၊ သဘာမရွိ၊ ၀ါမရွိတဲ့ ေနာက္က လိုက္လာတဲ့ ေလာင္းေလွငယ္ေလးေတြ ေက်ာ္တက္ သြားပါ ေတာ့မယ္လို႔ တင္ျပလိုက္ ၇ပါတယ္ အဘ။

အဘကိုခ်စ္ေၾကာက္ရိုေသပါေသာ တပည့္ေက်ာ္ (ကိုဖြ)
USDP Grop Face Book မွ ကူးယူ ေဖာ္ျပပါသည္။

No comments: