ဒီမုိကေရစီသည္ သြင္းကုန္ မဟုတ္

Monday, June 16, 2008

ဘုိကေတာ္အတြက္ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္

ဘုိကေေတာ္အတြက္ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္အရွက္ကုန္ကာ
ဘ၀ဂ္ဘံုအထိ တက္ခုန္လုိ႔
အာဏာရူးၾကပါကလား။
အထူးစာသစရာ
မလုိေတာ့ပါဘူး
(ဘုိကေတာ္ေရ.....)
ျမန္မာမ ဟာ မင္းမဟုတ္ေလသမုိ႔
အတြင္းသရုပ္အသြင္သ႑န္က
အဂၤလန္သူၾကီးပါတဲ့
အလ်င္အျမန္ နင္ျပန္ေပဦး။

1 comment:

Su Su said...

hi ko ye` tun,
I dun know who you are. But if you are a man & I believe that you have grown up in both mentally and physically. You should not post such a shameless post. This is only personal attack like some demo ppl did to describe General Than Shwe. What a shame that our ppl is attacking each other and waste time. Why not cooperate & go together to our destiny.
As for me, I like both of them, DASSK & General Than Shwe. DASSK is very clever in cases relating with international concerns. General Than shwe also very clever in arm force issues. We, myanmar ppl need both of them.
I hope one day both side of army & demo can compromise each other and our golden days will reach soon.